Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_78 [2014/05/13 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = Planon BV, Glenn Portier
 +&​description abstract = (ID:078) platform...monitoring,​ auditing en acties
 +~~
 +
 +====== (ID:078) platform...monitoring,​ auditing en acties======
 +
 + ** Planon BV ** \\  // Integrated Workplace Management System (Dutch FMIS) //
 +
 +^  Address|Wijchenseweg 8, 6537 TL, Nijmegen, Nederland |
 +^  URL|http://​planonsoftware.com/​ |
 +^  Contact|Glenn Portier, Account Manager, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Manufacturer/​Supplier;​ Other, Integrated Services Management (Real Estate Management and Sustainability Management) ​  |
 +^  Area of expertise|Sustainability;​ ICT; Maintenance,​ Facility Management and Real Estate Management ​  |
 +^  Size|251- 1000 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Kijkende naar de vraagstelling van Gemeente Eindhoven en de daadwerkelijke wens, in combinatie met de gestelde vragen dan zal (aanname) de verwachting zijn dat men de informatie wilt kunnen bijhouden, structureren en monitoren. Binnen het domein duurzaamheid,​ biedt Planon een platform waarmee organisaties in staat zijn om gegevens in kaart te kunnen krijgen, deze te monitoren en auditen via de bekende marktstandaarden als BREAAM en LEED, en projecten op te starten om daadwerkelijk resultaat binnen duurzaamheid te realiseren. Deze projecten gaan niet enkel over het besparen van energie, maar behelst alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Impactgebieden als verbruik en kosten van lease autos, gemalen van de Gemeente, CO2 uitstoot van PC's, et cetera. Doel: geen losse lijsten en overzichten maar een platform.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Planon werkt binnen dit domein al samen met diverse partijen, denk hierij aan Royal Haskoning DHV (inzet adviseurs) en Corporate Facility Partners (gezamenlijke trajecten). Veel partijen hebben ideeen, planon borgt de informatie om te structuur aan te brengen.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Onze duurzaamheidsoplossing focust zich op vijf speerpunten. Deze sluiten bij drie speerpunten van de Gemeente Eindhoven; Eindhoven energieneutraal (hier is een systeem voor nodig), Ondersteunen van veranderende overhead (structuur en zichtbaarheid van data) en Zichtbaar maken van innovatie (middels betrouwbare data, wellicht in combinatie met dashboards). Oplossing Planon: Speerpunt 1, is een platform voor alle drie de processen; monitoring, auditing en acties. Speerpunt 2, een oplossing toepasbaar voor alle impact gebieden. Het gaat niet alleen om energie, maar ook over transport, afval, gevaarlijk materiaal, mensen, producten, et cetera. Speerpunt 3, volledige integratie met andere belangrijke aspecten t.b.v. integratie met afdelingen. Bijvoorbeeld met Real Estate, je wilt wellicht weten welke panden hoog scoren op duurzaamheid. Dit versterkt vaak ook de waarde van een gebouw. Of je kunt laten zien welke gebouwen een hoge of lage LEED of BREAAM score hebben. Ook werkplek management (Space & Workplace Management) heeft een sterke link. Het inrichten van het nieuwe werken heeft een groot effect op energie. Binnen de integrale oplossing gaat het vooral om bijvoorbeeld de selectie van groene producten en leveranciers voor diensten. Wederom alle informatie geborgd in een integraal pakket. Speerpunt 4, oplossing voorziet in een volledige cyclus van plan-do-check-act. De oplossing van Planon meet alle impact gebieden, wat rapporteren en benchmarken vereenvoudigt. En dit in een gesloten cyclus van meten, rapporteren,​ analyseren, verbeteren en evalueren. Speerpunt 5, flexibiliteit in standaarden (Breeam, LEED), doordat deze regelmatig veranderen binnen de wereld van duurzaamheid.
 +^  Illustrating file|{{public:​outline_proposals:​subdata:​proposals:​illustrations:​78-q24-brochure_sustainability_management.pdf?​400&​direct|Brochure Sustainability Management.pdf}}|
 +^  Type of idea|product|
 +^  Category of idea|work flow; financial|
 +^  Enabling conditions|Op dit moment zien wij binnen gemeenteland dat de informatie over duurzaamheid gefragmenteerd is. Onze oplossing slaagt alleen wanneer men in staat is om alle informatie te willen structureren in een centrale database. In de beginfase is het ook van belang het kleinschalig aan te pakken. Denk hierbij aan een traject als; het automatisch inlezen van energie meterstanden (middels slimme meters) en deze linken aan binnenkomende factureren (digitaal inlezen facturen). Veelal is dit een handmatige handeling, waar minimaal 1 FTE mee bezig is. Daarnaast is de foutmarge bij deze handeling hoog (o.b.v. referentie andere gemeenten). De business case bij het bovenstaand scenario is snel gemaakt.|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Stad Antwerpen doelstelling:​ voldoen Kyoto doelstelling,​ CO2 reductive en inzicht in energie. Uitkomst Planon oplossing: - Actueel en betrouwbaar inzicht in energieverbruik en CO2 emissie - Integratie met Planon Vastgoedoplossing,​ Contractenbeheer en Gepland Preventief Onderhoud - Gebruiksvriendelijke dashboards om informatie toegankelijk te maken - Mogelijkheid tot actief implementeren van besparingsacties en resultaten monitoren Gemeente Arnhem doelstelling:​ toepassen slimme energie meters voor kostenbesparing en inzicht. Uitkomst Planon oplossing: - Digitaal inlezen van binnenkomende energie facturen. - Planon oplossing controleert de ingevoerde gegevens van de ingelezen facturen, met een ingegeven afwijkingspercentage. - Mogelijk om binnen een jaar de controle over alle binnenkomende facturen versus de verwachte berekende energiekosten. - 1FTE besparing € 40k per jaar. - Foutieve factuurregels besparing € 40k per jaar.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +Gemeenten lopen aan tegen het feit dat ze een van de belangrijkste elementen niet op orde hebben; structuur en systemen. Je kunt iets niet managen als je iets niet meet of niet weet. Organisaties hebben slimme meters, Excel overzichten,​ werken deels met Breeam of LEED, maar er is geen structuur. Planon biedt hierin structuur aan en is een bewezen oplossing binnen gemeenteland.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Vraag niet van toepassing, betreft een software oplossing.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +Zie hiervoor mijn antwoord bij referentprojecten. De duurzaamheidsoplossing van Planon zorgt voor duidelijke business cases die zich hebben bewezen binnen zowel gemeenteland als daarbuiten. Indien gewenst kan Planon referenten aanleveren.
 +
 +===== Comments=====
 +
 +Op dit moment werkt Gemeente Eindhoven al met een van de Planon producten. Welliswaar een verouderd Planon product. Graag kom plan ik een demonstratie sessie in om het meest recente product van Planon te demonsteren en u tevens te overtuigen van onze duurzaamheidsoplossing.
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​facility management"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions