(ID:073) interactive program…assessing renewable energy potential of the building

DIA Duurzame InstallatieArchitecten
installatie-ontwerp en bouwfysica van energieneutrale gebouwen

Addressle sage ten broeklaan 83, 5615cr, eindhoven, nederland
URLwww.d-ia.nl
Contactfrank dekkers, engineer, frankdekkers@d-ia.nl
Line of industryConsulting and Design services; Research
Area of expertiseDesign; Construction; Sustainability; Power generation and conversion; Installations
Sizeself employed

Role of company/organisation

knowledge of design of energy-neutral buildings and implementing ideas implementeren van ideëen en gebruik van kennis over energieneutrale gebouwen

Opportunities for collaboration

I am able to assess and improve energy and climate concepts needed for an energy-neutral building. Ik ben in staat om energie en klimaatconcepten, nodig voor een energieneutraal gebouw, te beoordelen en te verbeteren.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

For the refurbishing of buildings to energy-neutral buildings I have made an interactive program “DIAenergie”. Interactive means that multiple disciplines (architect, engineer, client, etc) at the table can simultaneously contribute to the design Part of this program is assessing the renewable energy potential of the building and the surroundings. Herfefor the geometry of the building and the surrounding area has to be entered. The sustainable energypotential gives insight in step 2 of the trias energetica, “maximum sustainable energy use”. The sustainable energy potential of building and environment such as solar radiation, wind (for high buildings), heat storage in the soil but also heat-/cold use of the surroundings. Particularly in the vicinity of the Town Hall is the river Dommel and a canal. With this surface water, a heat pump has a better efficiency.The sustainable energy potential of building and environment is set against the energy needs of the building and an energetic and financial balance sought between sustainable energy potential and energy needs of the building (see idea 2) Voor het renoveren van gebouwen tot energieneutrale gebouwen heb ik een interactief programma gemaakt “DIAenergie”. Interactief betekent dat meerdere disciplines (architect, installatieadviseur, opdrachtgever, etc) gelijktijdig aan tafel kunnen bijdragen aan het ontwerp. Onderdeel van dit programma is het beoordelen van de duurzame energiepotentie van het gebouw en de omgeving, hiervoor dient de geometrie van het gebouw en de omgeving ingevoerd te worden. De energiepotentie geeft inzicht in stap 2 van de trias energetica, “maximaal duurzame energie gebruiken”. De duurzame energiepotentie van gebouw en omgeving betreft ondermeer zoninstraling, wind (voor hoge gebouwen), warmteopslag in de bodem maar ook warmte-/koudeontrekking aan de omgeving. Bijzonder in de omgeving van het gemeentehuis is de Dommel en het kanaal. Met dit oppervlaktewater kan een warmtepomp met een hoger rendement functioneren. De duurzame energiepotentie van gebouw en omgeving wordt afgezet tegen de energiebehoefte van het gebouw en een energetische en financiële balans gezocht tussen duurzame energiepotentie en energiebehoefte van het gebouw (zie hiervoor idee 2)

Illustrating fileDIA interactive conceptual design program for potential sustainable energy of building and surrounding.pdf
Type of ideacombination of product and service
Category of ideatechnical; design; financial
Enabling conditionsThis is advice for energy concepts and design/engineering plantinstallation for refurbishing and new buildings het betreft advies voor energieconcepten en ontwerp/engineering binnenklimaatinstallatie bij renovatie en nieuwbouw

Stage of development

Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.

Substantiation stage of development

This energetic/ innerclimate /financial model is applied more often in recent years for refurbishments and new buildings. see also my website with projects dit energetisch/klimaattechnisch/financieel model is de laatste jaren vaker toegepast bij renovaties en nieuwbouw zie mijn website met projecten

Provability contribution to sustainability

Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice.

Step in the right direction

because it gives the sustainable energy potential of the building, necessary for achieving an energy-neutral building omdat het de duurzame energiepotentie voor het gebouw aangeeft, nodig om tot een energieneutraal gebouw te komen

Flexible idea

the design method is flexible, is irreversible as the design is carried out de ontwerpmethode is flexibel, het is onomkeerbaar als het ontwerp is uitgevoerd

Good investment

the program includes a cost-benefit analysis for the extra investment in sustainable energy het programma bevat zelf een kosten-baten analyse voor de meerinvestering in duurzame energie

Comments

TurTur Innovation Transitions