Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_43 [2014/05/13 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = OCG Autarkis, Walter van Kampen
 +&​description abstract = (ID:043) Thermische energie opslag in (PCM)
 +~~
 +
 +====== (ID:043) Thermische energie opslag in (PCM)======
 +
 + ** OCG Autarkis ** \\  // Thermische energie opslag in (PCM) fase overgang materialen //
 +
 +^  Address|Ondernemersweg 2, 7451 PK, Holten, NLK |
 +^  URL|www.autarkis.nl |
 +^  Contact|Walter van Kampen, Technisch commercieel adviseur, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Consulting and Design services; Manufacturer/​Supplier ​  |
 +^  Area of expertise|Sustainability;​ Installations ​  |
 +^  Size|11-50 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Technische expertise omtrent de opslag van warmte en koude in fase overgang materialen (PCM). Inclusief de toepassing van onze duurzame thermische opslag in gebouwen en technische installaties. De toepassing leidt tot de halvering van het op te stellen koel en verwarmingsvermogen.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Kennis uitwisseling met de partners en realisatie van duurzame technische installaties
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Het toepassen van pcm materialen draagt bij aan halvering van het op te stellen koel en verwarmingsvermogen. Dit betekent dat het energiegebruik van de gebouwen drastisch afneemt. Bovendien is door de besparing de energievoorziening gemakkelijker te verduurzamen middels energie uit zon en windt. Deze beperkte alternatieve energiebronnen kunnen zichtbaar worden geplaatst.
 +^  Illustrating file|{{public:​outline_proposals:​subdata:​proposals:​illustrations:​43-q24-ocg_autarkis_leaflet_pcm_materialen.pdf?​400&​direct|OCG Autarkis leaflet PCM Materialen.pdf}}|
 +^  Type of idea|product|
 +^  Category of idea|technical|
 +^  Enabling conditions|Samenwerking met een installateur,​ technisch advisburo, architect, binnenhuisarchitect en eventueel aannemer. De formatie van een bouwteam lijkt de beste optie|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Wij hebben reeds een 10 tal kleinschalige referentieprojecten gerealiseerd. Middels metingen blijkt dat de werking minstens zo goed is als wij hadden verwacht.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +De opslag van thermische energie is de uitdaging van de 21ste eeuw. Wij hebben dit als hollands bedrijf reeds ontwikkeld.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +PCM materialen zijn anorganische zouten. Zouten zijn een natuurlijk product die verder geen schade aan het milieu aanrichten.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +Terugverdientijden liggen tussen de 3 en 5 jaar afhankelijk van de soort PCM toepassing. Dit tekstvak biedt onvoldoende gelegenheid om onze modellen weer te geven. Deze zijn natuurlijk wel beschikbaar.
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​energy-neutral city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​quality in the long term" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​energy"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​installations"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​products suppliers"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions