Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_42 [2014/05/13 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = Creteq BV, Frank Smolenaers
 +&​description abstract = (ID:042) design gevels met geintergreerde zonnepanelen
 +~~
 +
 +====== (ID:042) design gevels met geintergreerde zonnepanelen======
 +
 + ** Creteq BV ** \\  // Ontwikkelen en produceren van design gevels met geintergreerde zonnepanelen die nagenoeg niet zichtbaar zijn. //
 +
 +^  Address|Randweg 3, 5711 DJ, Weert, Nederland |
 +^  URL|www.creteq.nl |
 +^  Contact|Frank Smolenaers, CEO, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Manufacturer/​Supplier ​  |
 +^  Area of expertise|Construction;​ Sustainability;​ Power generation and conversion ​  |
 +^  Size|1-10 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Creteq heeft een uniek gevelsysteem met geintegreerde zonnepanelen die nagenoeg niet zichtbaar zijn. Deze kunnen ingepast worden in nieuwbouw als buitenschil in een geventileerde gevel of in renovatie als voorzetgevel.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Ons gevelsysteem biedt maximale ontwerpvrijheid voor het aanzien van een gevel, gecombineerd met een bijdrage aan de energieprestatie van een gebouw. Bij zowel nieuwbouw als bestaande bouw. De gevelpanelen die zichtbaar zijn in ons systeem zijn vrij te kiezen. Nagenoeg alle gevelmaterialen kunnen worden gekozen.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Dit idee draagt bij op nagenoeg alle speerpunten van de gemeente Eindhoven. -De gevel brengt energie op en draagt dus bij aan het energieneutraal maken en het duurzaam maken van de stad. -Het is een gevelsysteem wat nieuw is en zo innovatief dat het voor een patent in aanmerking komt. -Door het systeem te plaatsen wordt de inzet van duurzame energie en innovatie zichtbaar gemaakt voor de gemeentschap.
 +^  Illustrating file|{{public:​outline_proposals:​subdata:​proposals:​illustrations:​42-q24-7_1352x1357.jpg?​400&​direct|7 1352x1357.jpg}}|
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|technical;​ design|
 +^  Enabling conditions|Tbv de technische uitvoering, enkel een geschikte gevel. Dwz een gevel die niet op het noorden ligt en omgeven wordt door objecten die ervoor zorgen dat de gevel of het geveldeel grotendeels in de schaduw staat.|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Het gevelsysteem heeft een rendement wat tot 26% hoger ligt dan alternatieve systemen met zonnepanelen. Dit komt door de combinatie van een optimale richting van de PV panelen tov de zon en de reflectie van de gevelplaat. Deze zorgt voor een verhoogt rendement van de PV panelen in het systeem. Daarnaast kan er nooit geen schaduw vallen van het ene zonnepaneel op het andere zoals bij een dakopstelling. Samen met SGS Intron hebben wij een proefgevel opgesteld bij SGS Intron in Sittard waar metingen zijn uitgevoerd op het systeem.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Underpinned contribution to sustainability;​ this can be shown on the basis of experiments or calculations.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +Het gebruik van ons gevelsysteem geeft een extra functie aan een gevel. Een functie die na installatie altijd een bijdrage zal blijven leveren aan de duurzaamheidsambitie.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Deze Design gevel met geintgreerde PV panelen kan ten alle tijden gedemonteerd worden en als zodanig uit zijn functie genomen worden als die behoefte zou bestaan. De reden waarom men dit zou willen zien wij niet.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +Het gevelsysteem vergt een hogere investering als een gevel zonder PV panelen. Echter zijn de investeringen nagenoeg gelijk aan een investering van een gevel met een losse dakopstellingen van PV panelen. de kosten van de gevel kunnen beinvloed worden door te kiezen voor een meer of minder economische gevelbekleding.
 +
 +===== Comments=====
 +
 +Ons gevelsysteem is "best of both worlds"​. Architectonishce vrijheid en duurzame energie. Veel mensen vinden PV een goede manier om duurzame energie op te wekken. Maar er zijn weinig of geen mensen die stellen dat PV panelen mooi zijn. Dat was voor ons de uitdaging. Een uitdaging die wij vorm hebben gegeven met de ontwikkeling van de Creteq Designplus gevel.
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​energy-neutral city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​visible innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​quality in the long term" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​energy"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​construction"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​installations"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​products suppliers"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​underpinned contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions