Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_399 [2014/05/13 11:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = BRControls, Bjorn van Nunen
 +&​description abstract = (ID:399) webbased gebouwbeheersystemen…uniforme software applicatie
 +~~
 +
 +====== (ID:399) webbased gebouwbeheersystemen…uniforme software applicatie======
 +
 + ** BRControls ** \\  // HVAC DDC en systemintegrator //
 +
 +^  Address|Paxtonstraat 17, 8013 RP, Zwolle, Nederland |
 +^  URL|www.brcontrols.nl |
 +^  Contact|Bjorn van Nunen, Accountmanager,​ <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Consulting and Design services; Manufacturer/​Supplier ​  |
 +^  Area of expertise|Sustainability;​ Maintenance;​ Installations ​  |
 +^  Size|51-250 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +BRControls: BRControls biedt het totaalpakket van ontwikkeling,​ assemblage en realisatie van 100% webbased gebouwbeheersystemen. Samen met onze tak MVComfort, wat staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en gebruik maakt van het prestatie borgings tool Monavisa hebben wij een goede combinatie voor de installatie,​ en vooral voor de 25 jaar NA oplevering.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +BRControls is een "​open"​ product. Wij kunnen met tal van apprataruur communiceren en geven d.m.v. een universele bus onze gegevens vrij voor derden. Ook Monavisa voor de prestatieborging is universeel toepasbaar.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +BRControls BRControls biedt het totaalpakket van ontwikkeling,​ assemblage en realisatie van 100% webbased gebouwbeheersystemen. Kenmerken van de producten van BRControls zijn het bediengemak,​ de gegarandeerde lange levensduur tot 25 jaar en toepassing van snelle hightech apparatuur. BRControls heeft haar hoofdvestiging in Zwolle en een nevenvestiging in ’s Hertogenbosch. Om een landelijke dekking te creëren werkt BRControls samen met een tiental gecertificeerde partners. Het bedrijf telt circa 60 medewerkers. BRControls (Building Remote Controls) is een Nederlands product, innovatief, slim en uitermate geschikt voor vele toepassingen op het gebied van hightech gebouwbeheer. Op basis van de bedienmogelijkheden via internet- en netwerktoepassingen is BRControls vernieuwend in de markt. Het is een zeer flexibel en open systeem, ontwikkeld volgens de laatste technologische trends voor modern gebouwbeheer. Het voordeel is voor u als gebruiker om op elke plaats waar ook ter wereld, via Internet over informatie van uw gebouwen te beschikken. Eenvoudiger kan het niet! Inmiddels zijn duizenden installaties gerealiseerd met het in eigen beheer ontwikkelde product. BRControls gaat verder dan alleen de installatie regelen:(na de installatie is het systeem er op gericht om de gebruiker er eenvoudig mee te laten werken, om het persoonlijk comfort en energie verbruik goed te kunnen beheersen.) Prestatieborging Onderzoek door TNO heeft al eerder uitgewezen dat 70 procent van de gebouwen 30 procent teveel energie verbruikt. Zelfs gebouwen waarin de nieuwste, duurzame energievoorzieningen zijn aangebracht,​ presteren dikwijls onvoldoende. Met als gevolg een hoger dan verwachte energierekening,​ ongezonder binnenklimaat en ga maar door. Vandaag de dag gebeurt het nog te vaak dat een installatie wordt geplaatst waarna vanuit gebouwbeheer alleen nog op incidenten wordt gereageerd met ad hoc maatregelen. Omdat tussentijds telkens aan deelinstallaties is gesleuteld, is de totale afstemming verdwenen. MVComfort (onderdeel van BRControls) is de eerste Nederlandse distributeur die Monavisa volledig onafhankelijk van het fabrikaat van klimaatinstallaties in eigen beheer implementeert. Monavisa is een webbased softwaretool voor het monitoren en analyseren van duizenden parameters die met het energieverbruik in een gebouw te maken hebben. Dit Nederlands systeem is ontwikkeld door DWA, dat het nu via derden in de markt zet. Gebouwbeheerders kunnen nu dus een uniforme software applicatie gebruiken, onafhankelijk van het merk installatie. Dergelijke webbased systemen zijn nodig om een andere ontwikkeling mogelijk te maken. In de toekomst krijgen installateurs de verantwoordelijkheid voor een energie-installatie gedurende vijftien of twintig jaar. Presteert deze beter dan afgesproken,​ wacht een bonus. Vallen de prestaties slechter uit, volgt een malus. Een systeem als Monavisa helpt. Het verzamelt tot op kamerniveau gegevens over het energieverbruik en maakt die via een dashboard in één oogopslag inzichtelijk. Algoritmen analyseren het energieverbruik en detecteren afwijkingen ten opzichte van de beoogde prestaties. “Hierdoor kan de installateur de goede werking van het systeem borgen. En de facilitair manager kan zijn gebouw benchmarken met andere, soortgelijke gebouwen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Bovenstaande combinatie zorgt ervoor dat de gebruikers van een desbetreffend gebouw zich in een optimaal, gezond en prettig klimaat begeven, dit wordt bereikt op een duurzame manier. Comfort op maatschappelijk verantwoord niveau.
 +^  Illustrating file|{{public:​outline_proposals:​subdata:​proposals:​illustrations:​399-q24-gemeente_eindhoven.pdf?​400&​direct|gemeente eindhoven.pdf}}|
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|technical|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Er zijn voldoende referentieprojecten. Deze kunnen bezocht worden.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Er hoeft minder hardware geproduceerd te worden.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +.
 +
 +===== Comments=====
 +
 +e.e.a. is lastig te verwoorden via een vaste vraagstelling. Ons voorstel is een keer kennis te maken en te praten over duurzame installaties,​ prestatieborging,​ maatschappelijk verantwoord ondernemen en continuiteit.
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​installations"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​products suppliers"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions