(ID:398) hoogwaardige dakisolatie..Totaal onderhoud..Beheer

Dakbedekkingsbedrijf Elro
Aanbrengen duurzame daksystemen: CO2 reducerende daksystemen, hoogwaardige isolatie, groendaken en PV panelen

AddressEkkersrijt 4503, 5692DN, Son, Nederland
URLwww.elroduurzamedaken.nl
ContactNanno Veldman, Projectleider, n.veldman@elroduurzamedaken.nl
Line of industryContracting; Other, Co2 reducerende en duurzame daksystemen
Area of expertiseDesign; Sustainability; Maintenance, Advies
Size51-250 employees

Role of company/organisation

- Beoordeling bestaande dakconstructies en deze vertalen naar een advies t.b.v. verduurzaming; - Adviserende rol m.b.t. diverse mogelijke ontwerpen in het kader van duurzaamheid, waaronder het dak als multifunctioneel gebruiksoppervlak; - Bijdragen aan de energiebesparing door middel van het leveren en aanbrengen van hoogwaardige isolatie; - Bijdragen aan het duurzaam opwekken van stroom en warmte door middel van het leveren en aanbrengen van PV installaties op de dakconstructie; - Bijdragen aan de Co2 reductie door middel van het leveren en aanbrengen van CO2 reducerende daklagen; - Bijdragen aan fijnstofafvanging, waterbuffering, vermindering “urban heat island effect” en verbetering: biodiversiteit, microklimaat, woon- en werkomgeving door middel van het leveren en aanbrengen van dakvegetatiesystemen; - Bijdragen aan afvalstoffenvermindering door middel van het leveren en aanbrengen van recyclebare dakbedekkingsmaterialen

Opportunities for collaboration

Elro is een professioneel landelijk opererend dakbedekkingsbedrijf waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Landelijk zijn er al vele duurzaamheidsprojecten door ons succesvol gerealiseerd. Wij zijn in staat om nauw samen te werken met de diverse betrokken partijen met als doel een duurzaam project te realiseren. Wij zien ons bedrijf als een sterke partner in het ontwerpen en realiseren van duurzaamheidsprojecten door onze opgebouwde kennis en ervaring op dit gebied.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

1: Stadhuistoren; aanbrengen hoogwaardige dakisolatie, hoogwaardige (Co2 bindende) dakbedekking, dakvegetatie en/of PV-installatie en het bieden van levensduurverlengend dakonderhoud. 2. Stadhuis: aanbrengen hoogwaardige dakisolatie, hoogwaardige (Co2 bindende) dakbedekking, dakvegetatie en/of PV-installatie en het bieden van levensduurverlengend dakonderhoud. 3. Totaal onderhoud van de 7 tot 9 gebouwen inclusief opstallen: Het bieden van levensduurverlengend dakonderhoud. Met betrekking tot het Stadskantoor heeft Elro het dak boven de centrale hal (ca. 1.000 m²) voorzien van hoogwaardige dakisolatie en een volledig dakvegetatiesysteem. 4. Overige gebouwen vanaf 2017: aanbrengen hoogwaardige dakisolatie, hoogwaardige (Co2 bindende) dakbedekking, dakvegetatie en/of PV-installatie en het bieden van levensduurverlengend dakonderhoud. 5. Beheer van de 7 tot 9 gebouwen: het bieden van flexibel levensduurverlengend dakonderhoud i.v.m. wisselende looptijden, het in kaart brengen van bestaande daksystemen doormiddel van NEN 2767 inspecties en het bieden van service/ondersteuning t.b.v. de beheerder.

Type of ideacombination of product and service
Category of ideatechnical; design; work flow
Enabling conditionsVoor Elro is het van groot belang om samen te werken met betrouwbare duurzame partners waarmee gezamenlijk duurzame projecten gerealiseerd kunnen worden. Wij gaan uit van onze eigen kracht en zullen daarvoor constructief willen verrichten alvorens te komen tot een gedegen advies.

Stage of development

Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.

Substantiation stage of development

Elro heeft een bestaansrecht opgebouwd van ruim 25 jaar waarbij vanuit het verleden diverse duurzaamheidsprojecten zijn gerealiseerd. Onze kennis, kwaliteit en duurzame verwerking wordt onder andere onderbouwd door een door Bureau Dakadvies uitgegeven certificaat “Te verwachten levensduur van minimaal 25 jaar”.

Provability contribution to sustainability

Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice.

Step in the right direction

De door ons voorgestelde ideeën hebben een aantoonbare en meetbare invloed op de Co2 reductie, afvalstoffenbeheersing, levensduurverwachting en energiebesparing. Hierdoor kan een concrete stap in de goede richting van de duurzaamheidsambities gezet worden.

Flexible idea

De toe te passen materialen zijn grotendeels recyclebaar en hebben zodoende geen negatief effect op het klimaat. Vanzelfsprekend zijn dakvegetatiesystemen geheel milieuvriendelijk.

Good investment

- Dakvegetatiesystemen leveren positieve bijdrage aan het verbeteren van de woon- en werkomgeving (maatschappelijk); - Het toepassen van hoogwaardige isolatie is energiebesparend en daardoor ook kostenbesparend (financieel) - Het toepassen van hoogwaardige dakbedekkingssystemen geeft een aanzienlijk langere levensduurverwachting ( 25+ jaar) (financieel) - Het toepassen van PV-panelen is energiebesparend en daardoor ook kostenbesparend (financieel)

Comments

Dakbedekkingsbedrijf Elro is uiterst positief gestemd over dit duurzame initiatief van de Gemeente Eindhoven. Wij zouden naast het reeds uitgevoerde project (stadskantoor) graag een verdere bijdrage leveren in dit totale plan. Hiervoor delen wij graag onze kennis, ideeën en expertise met de betrokken partijen.

TurTur Innovation Transitions