A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

~~META: creator = Ballast Nedam Bouw # Ontwikkeling BV, Niels Langenhuizen &description abstract = (ID:395) modulaire oplossingen en duurzame samenwerkingen…zichtbare innovaties ~~ ====== (ID:395) modulaire oplossingen en duurzame samenwerkingen…zichtbare innovaties====== ** Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling BV ** \\ // Ontwikkelend en ondernemend bouwbedrijf // ^ Address|Limburglaan 24, 5652AA, Eindhoven, Nederland | ^ URL|www.ballast-nedam.nl | ^ Contact|Niels Langenhuizen, Projectmanager, <[email protected]> | ^ Line of industry|Contracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Research; Project development; Real estate | ^ Area of expertise|Design; Construction; Sustainability; Power generation and conversion; Maintenance; Installations | ^ Size|more than 1000 employees | ===== Role of company/organisation===== Ballast Nedam loopt voorop in het realiseren van haalbare businesscases door gebruik te maken van innovatieve ideeën en samen te werken met verschillende partners. Ballast Nedam is als geen ander in staat om innovatieve oplossingen aan te dragen en te verbinden, zodat innovaties op maat een project naar een hoger niveau te brengen. In projecten als de Stroomversnelling, bij het realiseren van energieneutraal (bestaand) vastgoed en het benutten van duurzame energiebronnen heeft Ballast Nedam bewezen een betrouwbaar, ondernemend en vernieuwende ontwikkelend bouwbedrijf te zijn. Naast bouwkundige vernieuwingen en modulaire bouwmethoden, die inmiddels tot de basis van onze werkzaamheden zijn gaan behoren, participeert Ballast Nedam actief op de markt van zonne-energie, windenergie, BIM, BREAAM en Thermische innovaties, welke markten voortdurend in ontwikkeling zijn. ===== Opportunities for collaboration===== Ons motto voor ieder project is: Het beste idee bedenk je samen! Met als resultaat toegevoegde waarde voor de klant. We richten ons hierbij op vernieuwingen op maat alsook op stapsgewijze verbeteringen. Ballast Nedam behoort niet voor niets tot de koplopers op het gebied van ketensamenwerking. Door krachten te bundelen zijn we in staat om grensoverschrijdende vernieuwingen te realiseren. Ballast Nedam heeft, als ondernemend bouwbedrijf, geïnvesteerd in een open innovatieplatform, waar andere bedrijven meedenken om gezamenlijk proactieve innovatie teweeg te brengen. Dit heeft geresulteerd in een succesvolle oplevering van de eerste woning in de Stroomversnelling, Modulaire Parkeergarages, Modulaire voetbalstadions, Modulaire zonnedaken, Alternatieve brandstoffen, Interactieve 3D Gebouwvisualisaties en een BIM Data Manager. Dit kan alleen door elkaars kennis en kunde te combineren en versterken. ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> Ballast Nedam gelooft in modulaire oplossingen en duurzame samenwerkingen . Een duurzame samenwerking is de sleutel tot het succes in ieder project en bij iedere business case. Gezamenlijk kan ieder probleem worden aangevlogen en zijn we in staat om de maximale waarde te creëren voor de klant. Door slimme oplossingen modulair te realiseren worden business cases ineens haalbaar en daarmee realiseerbaar. Met Duurzame samenwerkingen heeft Ballast Nedam al verschillende concrete modulaire innovaties gerealiseerd, die allemaal toegepast kunnen worden bij deze grootschalige renovatie. Daarnaast is dit ook de sleutel om innovaties op maat te ontwikkelen voor de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. Ballast Nedam wil met de duurzame samenwerking inzetten op de kennis uit de Brainport Eindhoven. Gezamenlijk met toonaangevende bedrijven als Philips, DAF, ASML, PSV, ATOS en vele anderen kan bij het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen het maximale en meest zichtbare resultaat worden behaald. Eindhoven moet als Lichtstad en Brainport terugkomen in de duurzame uitstraling van de gemeentelijke gebouwen. Dat moet met onzichtbare technische oplossingen in de schil, het gebouw en de installaties, maar ook met zichtbare innovaties in de vorm van LED-gevels en modulaire zonnebomen. Ieder project heeft recht op een duurzame oplossing op maat. Ballast Nedam heeft bij de stroomversnelling modulaire gevelelementen ontwikkelt, waarmee we in staat zijn om op een duurzame manier, zonder overlast en voor een scherpe prijs iedere renovatie te realiseren. Modulaire gevelelementen zijn zo ontwikkelt, dat enkel de techniek en niet de uitstraling eenduidig is. Wij laten ieder te renoveren gebouw de eigen uitstraling behouden en toch kan het gebouw profiteren van de nieuwste technologie. De trias-energetica worden voortdurend toegepast en dit komt terug in projecten waarbij een haalbare businesscase arm in arm gaat met de hoogste BREEAM certificaten. Bij de Weg van de Toekomst (N329) heeft Ballast Nedam de modulaire zonneboom geïntroduceerd als zichtbare verduurzaming, waarin mensen groene energie gekoppeld zien aan een groene omgeving. De zonneboom is een schitterend voorbeeld van beleving, resultaat en bewustwording. Het realiseren van de LED-gevels biedt zichtbaarheid van innovatie en communicatie en wordt direct verbonden aan een moderne beleving en uitstraling van een gebouw. Modulaire vernieuwing is de toekomst van de bouw, waarmee het mogelijk is om onder geconditioneerde omstandigheden de hoogste kwaliteit te realiseren. Slimme modulaire oplossingen zorgen dat ieder product op maat is, terwijl de techniek eenduidig is. Ballast Nedam is in staat om modulaire gevels, woningen, windmolens, zonnedaken en voetbalstadions te maken en brengt deze techniek naar de gemeentelijke gebouwen. Deze techniek is van toegevoegde waarde bij ieder project en staat garant voor de maximale waarde bij het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen. Als laatste innovatie in de zoektocht naar hernieuwbare energiebronnen heeft Ballast Nedam een manier gevonden om met Thermische Bronnen bestaande energievoorzieningen en netwerken, als stadsverwarming, nieuw leven in te blazen. Ballast Nedam zal in 2016 de eerste vernieuwde en rendabele stadsverwarming gaan realiseren. Kortom allerlei voorbeelden die vanuit een duurzame samenwerking met een modulaire oplossing zijn gerealiseerd en keer op keer een sleutel tot succes bleken te zijn. ^ Type of idea|combination of product and service| ^ Category of idea|technical; work flow| ^ Enabling conditions|Vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn van essentieel belang voor een vruchtbare samenwerking. De stroomversnelling is een schitterend voorbeeld van opdrachtgevers die bedrijven de verantwoordelijkheid geven om passende oplossingen te realiseren. Ballast Nedam, gevestigd in Eindhoven, kan met de gemeente Eindhoven de juiste bedrijven selecteren om deze vernieuwing tot stand te brengen en de juiste kennis te verzamelen. Grote bedrijven, als Philips, kunnen met verschillende technologieën bijdragen aan interessante ideeën, maar ook de vele ZZP’ers in de stad kunnen meewerken aan een schitterend project en zichzelf verbinden aan dit mooie initiatief. Ballast Nedam heeft bij verschillende projecten deze visie succesvol toegepast.| ===== Stage of development===== Proven innovation: it has been used in practice on a small scale. ===== Substantiation stage of development===== Ballast Nedam heeft alle duurzame technieken en modulaire oplossingen in de praktijk gebracht. De modulaire woning, de iQwoning®, is energieneutraal gerealiseerd in Tongelresche Akkers, Eindhoven. De energieneutrale gevelrenovatie is gerealiseerd in Stadskanaal voor woningcorporatie Lefier. De modulaire Zonnebomen staan langs de Weg van de Toekomst (N329) in Oss. Onze duurzame energiebronnen (zonnepanelen, thermische bronnen en windmolens) en tankstations (CNG Net) staan zelfs door heel Nederland en Europa. De thermische bron die wordt aangesloten op de stadsverwarming zal in 2016 worden gerealiseerd in Utrecht. Kortom alle technieken zijn bewezen en/of kunnen onderbouwd worden. Nu moet gekeken worden naar de meest optimale toepassing voor de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen in Eindhoven. ===== Provability contribution to sustainability===== Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice. ===== Step in the right direction===== Ballast Nedam zet in op duurzame energiebronnen en hernieuwbare materialen en producten. Wij zoeken altijd naar producten die geen schade toebrengen aan het mileu, de gebruikers en de omgeving. Door enkel producten te gebruiken met de juiste certificaten kan dit gegarandeerd worden. Ballast Nedam is één van de initiatiefnemers van Bewuste Bouwers en de flora en fauna gedragscode. Wij zetten als bedrijf onszelf actief in om de natuur niet aan te tasten op iedere bouwplaats van Ballast Nedam. Mensen zijn de belangrijkste succesfactor. Vanuit deze overtuiging richt Ballast Nedam zich op een gezonde, veilige en motiverende werk en leefomgeving. Door bij de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen in te zetten op zichtbare verduurzaming wordt de mentaliteit van inwoners en bezoekers positief worden beïnvloed. ===== Flexible idea===== Bij alle nieuw te ontwikkelen producten, gebouwen of gebieden nemen wij steeds nadrukkelijker de gehele levenscyclus in ogenschouw. Binnen ons milieubeleid gaat onze aandacht uit naar hoe we enerzijds duurzaam kunnen ontwikkelen (energie en materialen) en anderzijds kunnen reduceren (afval, CO2 en energie). Ballast Nedam staat op de hoogste trede van Prorail CO2-ladder. De modulaire producten worden in optimaal geconditioneerde en gecontroleerde omgevingen gerealiseerd, waardoor deze bouwmethode aantoonbaar schoner is met minder afval en uitstoot. Uiteraard kunnen modules na assemblage ook weer gedemonteerd worden en elders opnieuw worden toegepast. ===== Good investment===== Ballast Nedam biedt de kracht van bewezen technologieën met een haalbare businesscase. Deze volwassen producten garanderen dat de renovatie van gemeentelijke gebouwen geen onnodige risico’s met zich mee brengt. Door in te zetten op producten die zichtbaar zijn en financieel rendabel worden juist rendementen op de verschillende vlakken gecombineerd in een enkele investering. Deze technieken passen we toe in onze projecten, waar we tevens onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en veel aandacht besteden aan onze organisatie met betrekking tot social return. Onze oplossingen zijn maatwerk: aansprekend, toekomstbestendig en samenhangend met het geheel. Ze leveren een positieve bijdrage aan het welzijn van mensen in hun leefomgeving. We brengen ze tot stand door samenwerking met onze klant en onze partners. We opereren altijd veilig en integer. ===== Comments===== Wij zijn erg benieuwd naar de vervolgstappen in dit traject en dragen graag bij aan een succesvolle en duurzame renovatie van de gemeentelijke gebouwen. {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"energy-neutral city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"flexibility for government" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"attractive surroundings" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"visible innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"quality in the long term" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"system approach" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"cooperation" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"financing" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"energy" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"facility management" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"services" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"maintenance" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"construction" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"installations" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"products suppliers" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"proven innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"proven contribution"}}

TurTur Innovation Transitions