Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_390 [2014/05/13 11:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = DWA, Eloi Burdorf
 +&​description abstract = (ID:390) integraal beheersconcept…monitoring functionele gebruik..prestatie gebouw en installaties…
 +~~
 +
 +====== (ID:390) integraal beheersconcept…monitoring functionele gebruik..prestatie gebouw en installaties…======
 +
 + ** DWA ** \\  // Research, beleidsadvies,​ energieadvies,​ financierings- en subsidieadvies,​ bouwfysica, (industrieel) installatieadvies,​ beheer, onderhoud en monitoring //
 +
 +^  Address|Duitslandweg 4, 2411NT, Bodegraven, The Netherlands |
 +^  URL|http://​www.dwa.nl |
 +^  Contact|Eloi Burdorf, Managing partner, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Consulting and Design services; Maintenance services; Research ​  |
 +^  Area of expertise|Design;​ Construction;​ Sustainability;​ Installations ​  |
 +^  Size|51-250 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +DWA ontwikkelt op basis van fundamenteel onderzoek en metingen, betrouwbare concepten met realistische,​ financiële analyses. Hierbij streven we naar een integrale en interdisciplinaire aanpak. Wij beschikken zowel over onderzoekers als ontwerpers die ondersteund worden door eigen financiële adviseurs, beleidsadviseurs,​ bouwfysici en projectmanagers. Wij zien onze rol in de conceptontwikkeling,​ beheer, onderhoud en monitoring, beleids, financierings- en subsidieadvies.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Het slagen van de samenwerking tussen partijen is inherent aan het hebben van gedeelde waarden en ambitie. De partijen moeten vertrouwen hebben in elkaar en gezamenlijke meerwaarde creëren. Wij adviseren met één gebouw te starten, zodat bij de volgende gebouwen gebruik worden gemaakt van de leercurve. Voorkom dat het een pilot wordt: daar hebben we er genoeg van! Ook is het belangrijk het project bedrijfsmatig op te zetten. Een duurzaam gebouw/​omgeving is in onze ogen een samenhang tussen diverse aspecten van duurzaamheid:​ Technische duurzaamheid;​ Bouwkundige duurzaamheid;​ Sociale duurzaamheid;​ Functionele duurzaamheid.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +TFM en DWA hebben een integraal beheersconcept ontwikkeld met als doel om een actief en duurzaam beheer te kunnen voeren met een duurzaam rendement tot gevolg. Door middel van monitoring op functionele gebruik (bezetting en benutting), prestatie van gebouw en installaties,​ medewerkerstevredenheid en facilitaire/​gebouwgebonden kosten wordt inzicht vergaard op het verbeterpotentieel en de effectiviteit van de huisvesting en het gebruik. Met dit inzicht krijgen managers en beheerders concrete sturingsinstrumenten in handen waarmee zorgvuldige en afgewogen keuzes plaats kunnen vinden. Hiermee draagt het bij aan het realiseren van de speerpunten die gemeente Eindhoven heeft gesteld ten aanzien van haar duurzaamheidsambities:​ Eindhoven als duurzame stad, Eindhoven energieneutraal,​ Ondersteunen van veranderende overhead, Waarde creëren voor Stadhuisplein en omgeving en Zichtbaar maken van innovatie.
 +^  Illustrating file|{{public:​outline_proposals:​subdata:​proposals:​illustrations:​390-q24-marktconsultatie_eindhoven.pdf?​400&​direct|Marktconsultatie Eindhoven.pdf}}|
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|technical;​ design; work flow; financial|
 +^  Enabling conditions|Commitment van gemeente Eindhoven.|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Prestatiemonitoring levert het volgende op: Identificatie van onjuist ontworpen en/of geïnstalleerde onderdelen Minder klachten van gebruikers Energiebesparing (10 – 35%) Besparing op kosten en mankracht (naar schatting 10 – 30%) Resultaten bij Waternet Amsterdam: naar aanleiding van comfortklachten is de regeltechniek volledig herschreven,​ wat een kostenbesparing opleverde van € 60.000 op energiegebruik en € 23.000 op gasgebruik in twee jaar tijd. Daarnaast zijn de comfortklachten verholpen.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +De resultaten: Prestatiemonitoring levert het volgende op: - Identificatie van onjuist ontworpen en/of geïnstalleerde onderdelen - Minder klachten van gebruikers - Energiebesparing (10 – 35%) - Besparing op kosten en mankracht (naar schatting 10 – 30%) Resultaten bij Waternet Amsterdam: naar aanleiding van comfortklachten is de regeltechniek volledig herschreven,​ wat een kostenbesparing opleverde van € 60.000 op energiegebruik en € 23.000 op gasgebruik in twee jaar tijd. Daarnaast zijn de comfortklachten verholpen.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Monavisa is flexibel inzetbaar en maakt de veranderingen inzichtelijk. Het is een webbased tool, wat geen negatieve milieueffecten teweeg brengt. Daarnaast zorgt het voor een reductie van energieverbruik.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +Prestatiemonitoring levert het volgende op: Identificatie van onjuist ontworpen en/of geïnstalleerde onderdelen Minder klachten van gebruikers Energiebesparing (10 – 35%) Besparing op kosten en mankracht (naar schatting 10 – 30%) Resultaten bij Waternet Amsterdam: naar aanleiding van comfortklachten is de regeltechniek volledig herschreven,​ wat een kostenbesparing opleverde van € 60.000 op energiegebruik en € 23.000 op gasgebruik in twee jaar tijd. Daarnaast zijn de comfortklachten verholpen. Daarnaast kan met Monavisa het energiegebruik makkelijk inzichtelijk worden gemaakt, wat gebruikt kan worden voor het vergroten van de maatschappelijke bewustwording.
 +
 +===== Comments=====
 +
 +Graag zetten wij ons idee en kennis in voor het gezamenlijk verduurzamen van gemeente Eindhoven!
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​sustainable city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​energy-neutral city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​flexibility for government"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​attractive surroundings"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​visible innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​system approach"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​facility management"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​products suppliers"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions