(ID:390) integraal beheersconcept…monitoring functionele gebruik..prestatie gebouw en installaties…

DWA
Research, beleidsadvies, energieadvies, financierings- en subsidieadvies, bouwfysica, (industrieel) installatieadvies, beheer, onderhoud en monitoring

AddressDuitslandweg 4, 2411NT, Bodegraven, The Netherlands
URLhttp://www.dwa.nl
ContactEloi Burdorf, Managing partner, burdorf@dwa.nl
Line of industryConsulting and Design services; Maintenance services; Research
Area of expertiseDesign; Construction; Sustainability; Installations
Size51-250 employees

Role of company/organisation

DWA ontwikkelt op basis van fundamenteel onderzoek en metingen, betrouwbare concepten met realistische, financiële analyses. Hierbij streven we naar een integrale en interdisciplinaire aanpak. Wij beschikken zowel over onderzoekers als ontwerpers die ondersteund worden door eigen financiële adviseurs, beleidsadviseurs, bouwfysici en projectmanagers. Wij zien onze rol in de conceptontwikkeling, beheer, onderhoud en monitoring, beleids, financierings- en subsidieadvies.

Opportunities for collaboration

Het slagen van de samenwerking tussen partijen is inherent aan het hebben van gedeelde waarden en ambitie. De partijen moeten vertrouwen hebben in elkaar en gezamenlijke meerwaarde creëren. Wij adviseren met één gebouw te starten, zodat bij de volgende gebouwen gebruik worden gemaakt van de leercurve. Voorkom dat het een pilot wordt: daar hebben we er genoeg van! Ook is het belangrijk het project bedrijfsmatig op te zetten. Een duurzaam gebouw/omgeving is in onze ogen een samenhang tussen diverse aspecten van duurzaamheid: Technische duurzaamheid; Bouwkundige duurzaamheid; Sociale duurzaamheid; Functionele duurzaamheid.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

TFM en DWA hebben een integraal beheersconcept ontwikkeld met als doel om een actief en duurzaam beheer te kunnen voeren met een duurzaam rendement tot gevolg. Door middel van monitoring op functionele gebruik (bezetting en benutting), prestatie van gebouw en installaties, medewerkerstevredenheid en facilitaire/gebouwgebonden kosten wordt inzicht vergaard op het verbeterpotentieel en de effectiviteit van de huisvesting en het gebruik. Met dit inzicht krijgen managers en beheerders concrete sturingsinstrumenten in handen waarmee zorgvuldige en afgewogen keuzes plaats kunnen vinden. Hiermee draagt het bij aan het realiseren van de speerpunten die gemeente Eindhoven heeft gesteld ten aanzien van haar duurzaamheidsambities: Eindhoven als duurzame stad, Eindhoven energieneutraal, Ondersteunen van veranderende overhead, Waarde creëren voor Stadhuisplein en omgeving en Zichtbaar maken van innovatie.

Illustrating fileMarktconsultatie Eindhoven.pdf
Type of ideacombination of product and service
Category of ideatechnical; design; work flow; financial
Enabling conditionsCommitment van gemeente Eindhoven.

Stage of development

Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.

Substantiation stage of development

Prestatiemonitoring levert het volgende op: Identificatie van onjuist ontworpen en/of geïnstalleerde onderdelen Minder klachten van gebruikers Energiebesparing (10 – 35%) Besparing op kosten en mankracht (naar schatting 10 – 30%) Resultaten bij Waternet Amsterdam: naar aanleiding van comfortklachten is de regeltechniek volledig herschreven, wat een kostenbesparing opleverde van € 60.000 op energiegebruik en € 23.000 op gasgebruik in twee jaar tijd. Daarnaast zijn de comfortklachten verholpen.

Provability contribution to sustainability

Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice.

Step in the right direction

De resultaten: Prestatiemonitoring levert het volgende op: - Identificatie van onjuist ontworpen en/of geïnstalleerde onderdelen - Minder klachten van gebruikers - Energiebesparing (10 – 35%) - Besparing op kosten en mankracht (naar schatting 10 – 30%) Resultaten bij Waternet Amsterdam: naar aanleiding van comfortklachten is de regeltechniek volledig herschreven, wat een kostenbesparing opleverde van € 60.000 op energiegebruik en € 23.000 op gasgebruik in twee jaar tijd. Daarnaast zijn de comfortklachten verholpen.

Flexible idea

Monavisa is flexibel inzetbaar en maakt de veranderingen inzichtelijk. Het is een webbased tool, wat geen negatieve milieueffecten teweeg brengt. Daarnaast zorgt het voor een reductie van energieverbruik.

Good investment

Prestatiemonitoring levert het volgende op: Identificatie van onjuist ontworpen en/of geïnstalleerde onderdelen Minder klachten van gebruikers Energiebesparing (10 – 35%) Besparing op kosten en mankracht (naar schatting 10 – 30%) Resultaten bij Waternet Amsterdam: naar aanleiding van comfortklachten is de regeltechniek volledig herschreven, wat een kostenbesparing opleverde van € 60.000 op energiegebruik en € 23.000 op gasgebruik in twee jaar tijd. Daarnaast zijn de comfortklachten verholpen. Daarnaast kan met Monavisa het energiegebruik makkelijk inzichtelijk worden gemaakt, wat gebruikt kan worden voor het vergroten van de maatschappelijke bewustwording.

Comments

TurTur Innovation Transitions