Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_387 [2014/05/13 11:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = Grontmij Nederland BV, Remko de Leeuw
 +&​description abstract = (ID:387) vakkennis en expertise…gebruik bestaande duurzaamheidsstandaarden
 +~~
 +
 +====== (ID:387) vakkennis en expertise…gebruik bestaande duurzaamheidsstandaarden======
 +
 + ** Grontmij Nederland BV ** \\  // ingenieurs- en adviesbureau gespecialiseerd in een duurzame leefomgeving gericht op sustainable cities/ buildings, energie, mobiliteit en watervraagstukken //
 +
 +^  Address|Zernikestraat 17, 5612HZ, Eindhoven, Netherlands |
 +^  URL|www.grontmij.nl |
 +^  Contact|Remko de Leeuw, Accountmanager,​ <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Consulting and Design services; Maintenance services; Financial services; Project development;​ Real estate ​  |
 +^  Area of expertise|Design;​ Construction;​ Sustainability;​ ICT; Maintenance;​ Transport; Installations ​  |
 +^  Size|more than 1000 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Onze toegevoegde waarde bevindt zich in zowel de inhoudelijke benodigde vakkennis en expertise op het gebied van duurzame gebouwen irt de omgeving waar het gebouw staat. Daarnaast beheersen en begrijpen wij de totale keten vanaf de eerste transformatie-opgave tot het opleveren, beheren en onderhouden van het duurzame gebouw.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Naast eerder genoemde expertisevelden binnen de hele bouwkolom bestaat onze toegevoegde waarde uit de '​dagelijkse'​ werkzaamheden namelijk het verbinden van partijen en participeren in samenwerksverbanden. Hierbij speelt onze aanwezigheid in de regio met een lokaal relevant netwerk nadrukkelijk een rol
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Maak gebruik van de bestaande duurzaamheidsstandaarden (BREEAM, LEED, C2C etc) en vertaal deze specifiek voor Eindhoven (Barcelona Birmingham)
 +^  Illustrating file|{{public:​outline_proposals:​subdata:​proposals:​illustrations:​387-q24-meest_duurzame_kantoorgebouw_ter_wereld.pdf?​400&​direct|Meest duurzame kantoorgebouw ter wereld.pdf}}|
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|technical;​ design; work flow; financial|
 +^  Enabling conditions|Het gaat om ketensamenwerking waarbij elke partner met respect voor de anderen dezelfde te behalen doelstelling ambieert en hieraan zijn bijdrage levert en een gezonde omzet/ rendement behaalt. Te denken valt hierbij aan de ambities van de stad Eindhoven (Barcelona, Birmingham) op het gebied van milieuvriendelijke energie-, transport- en recyclingsystemen in lijn moeten zijn met aan het eigen bedrijfsdoel/​ MVO|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +2013 en 2014 persberichten van Malmo als meest duurzame stad en Wuhan als meest duurzame kantoorgebouw
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +Door de klanten bekroond door het uitvoeren van beide opdrachten die bijdragen aan duuraamste stad respectievelijk kantoorgebouw ter wereld. Ondersteunt door certifcireingsinstellingen zoals BREEAM
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Beide ideeen zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde van de omgeving waar de stad/ gebouw gesitueerd is Maatwerk, ecosysteemdiensten en wetgeving zijn hierbij belangrijke peilers
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +zie bijgevoegde referentie WUHAN
 +
 +===== Comments=====
 +
 +Een succesvolle aanbesteding bestaat uit het definieren van de juiste criteria in relatie tot het uitdagen van bedrijven om hun beste kennisvelden in te kunnen zetten in relatie tot het hoogst haalbare realistische duurzaamheidsdoel. Geld speelt hierin een belangrijke maar niet de belangrijkste rol. Inhoudelijk kunnen wij hier een bijdrage aan leveren
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions