(ID:387) vakkennis en expertise…gebruik bestaande duurzaamheidsstandaarden

Grontmij Nederland BV
ingenieurs- en adviesbureau gespecialiseerd in een duurzame leefomgeving gericht op sustainable cities/ buildings, energie, mobiliteit en watervraagstukken

AddressZernikestraat 17, 5612HZ, Eindhoven, Netherlands
URLwww.grontmij.nl
ContactRemko de Leeuw, Accountmanager, remko.deleeuw@grontmij.nl
Line of industryConsulting and Design services; Maintenance services; Financial services; Project development; Real estate
Area of expertiseDesign; Construction; Sustainability; ICT; Maintenance; Transport; Installations
Sizemore than 1000 employees

Role of company/organisation

Onze toegevoegde waarde bevindt zich in zowel de inhoudelijke benodigde vakkennis en expertise op het gebied van duurzame gebouwen irt de omgeving waar het gebouw staat. Daarnaast beheersen en begrijpen wij de totale keten vanaf de eerste transformatie-opgave tot het opleveren, beheren en onderhouden van het duurzame gebouw.

Opportunities for collaboration

Naast eerder genoemde expertisevelden binnen de hele bouwkolom bestaat onze toegevoegde waarde uit de 'dagelijkse' werkzaamheden namelijk het verbinden van partijen en participeren in samenwerksverbanden. Hierbij speelt onze aanwezigheid in de regio met een lokaal relevant netwerk nadrukkelijk een rol

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

Maak gebruik van de bestaande duurzaamheidsstandaarden (BREEAM, LEED, C2C etc) en vertaal deze specifiek voor Eindhoven (Barcelona Birmingham)

Illustrating fileMeest duurzame kantoorgebouw ter wereld.pdf
Type of ideacombination of product and service
Category of ideatechnical; design; work flow; financial
Enabling conditionsHet gaat om ketensamenwerking waarbij elke partner met respect voor de anderen dezelfde te behalen doelstelling ambieert en hieraan zijn bijdrage levert en een gezonde omzet/ rendement behaalt. Te denken valt hierbij aan de ambities van de stad Eindhoven (Barcelona, Birmingham) op het gebied van milieuvriendelijke energie-, transport- en recyclingsystemen in lijn moeten zijn met aan het eigen bedrijfsdoel/ MVO

Stage of development

Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.

Substantiation stage of development

2013 en 2014 persberichten van Malmo als meest duurzame stad en Wuhan als meest duurzame kantoorgebouw

Provability contribution to sustainability

Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice.

Step in the right direction

Door de klanten bekroond door het uitvoeren van beide opdrachten die bijdragen aan duuraamste stad respectievelijk kantoorgebouw ter wereld. Ondersteunt door certifcireingsinstellingen zoals BREEAM

Flexible idea

Beide ideeen zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde van de omgeving waar de stad/ gebouw gesitueerd is Maatwerk, ecosysteemdiensten en wetgeving zijn hierbij belangrijke peilers

Good investment

zie bijgevoegde referentie WUHAN

Comments

Een succesvolle aanbesteding bestaat uit het definieren van de juiste criteria in relatie tot het uitdagen van bedrijven om hun beste kennisvelden in te kunnen zetten in relatie tot het hoogst haalbare realistische duurzaamheidsdoel. Geld speelt hierin een belangrijke maar niet de belangrijkste rol. Inhoudelijk kunnen wij hier een bijdrage aan leveren

TurTur Innovation Transitions