A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

~~META: creator = Vereniging Duurzaam Integraal Ontwerpen, Jan-Dirk Van de Laar &description abstract = (ID:382) Zichtbaar maken innovatie..PROMOTIE…communicatie.. ~~ ====== (ID:382) Zichtbaar maken innovatie..PROMOTIE…communicatie..====== ** Vereniging Duurzaam Integraal Ontwerpen ** \\ // Het bundelen van de kracht van diverse bedrijven uit verschillende sectoren in de bouw, om te komen tot een verbetering van het bouwproces, onder andere door toepassing van het gedachtegoed van "Duurzaam Integraal Ontwerpen". Samenwerking zal leiden tot een optimale prijs/kwaliteitverhouding, terwijl rekening wordt gehouden met de wensen van de uiteindelijke gebruiker alsmede met gevolgen van de bouw van het betreffende project voor de maatschappij en het milieu. // ^ Address|Rietputten 4, 5616 VE, Eindhoven, Nederland | ^ URL|www.verenigingdio.nl | ^ Contact|Jan-Dirk Van de Laar, Voorzitter, <[email protected]> | ^ Line of industry|Contracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Financial services; Manufacturer/Supplier; Research; Government; Project development; Real estate; Welfare | ^ Area of expertise|Design; Construction; Sustainability; Power generation and conversion; ICT; Maintenance; Installations | ^ Size|more than 1000 employees | ===== Role of company/organisation===== Vereniging DIO is een regionaal verankerde “system integrator” die haar gedachtegoed al bijna tien jaar lang met succes in praktijk brengt. Vereniging DIO bestaat uit een evenwichtige vertegenwoordiging uit de professionele bouw- en vastgoedbranche die zich, uit oprechte overtuiging over de noodzaak, een duurzame integrale aanpak heeft eigen gemaakt. Deze aanpak is gebaseerd op vertrouwen, respect, evenwichtige verdienmodellen, exploitatiegerichtheid, inspirerende regie en een synergetisch project informatie netwerk (SPIN). Samen met onze brede expertise, innovatiekracht en creativiteit leidt deze aanpak tot buitengewone oplossingen. Onderzoek toont aan dat deze aanpak leidt tot een kostenbesparing van 10%, een budgetneutrale verduurzaming en derhalve een optimale prijs/kwaliteitverhouding. Vereniging DIO biedt u een integer, transparant en door MVO gedreven consortium met aantoonbare samenwerkingservaring en een door nieuwsgierigheid geprikkelde innovatiedrang. ===== Opportunities for collaboration===== Vereniging DIO brengt voor elk van de door de gemeente Eindhoven gedefinieerde ambities een aantal innovatieve ideeën in. Gezien de grote belangstelling voor dit gemeentelijk initiatief zal aantal en originaliteit van ingebrachte ideeën ongetwijfeld hoog scoren. Onze kracht ligt met name in het evenwichtig verbinden van alle denkbare expertise en het op integrale wijze inpassen van bruikbare ideeën. Wij staan altijd open voor toetreding van partijen die eventuele leemten opvullen en ons duurzame integrale gedachtegoed omarmen. Vereniging DIO heeft zich verdiept in “The Natural Step” en is voornemens om deze methodiek in te passen in haar werkwijze. Ter bekrachtiging van onze samenwerkingsbereidheid en onze overtuiging aangaande de DIO-aanpak sloten wij op 2 juli 2008 het ‘Convenant van Eindhoven’ met uw toenmalig Wethouder Economische Zaken. ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> Speerpunt: ‘Zichtbaar maken van innovatie’ PROMOTIE Ons motto is: ‘Eerst leren delen om dan te kunnen vermenigvuldigen’ Wij willen zowel de reeds bestaande als de nieuw te ontwikkelen innovaties zichtbaar maken voor een zo breed mogelijk publiek. Om behalve zichtbaar te zijn ook op een toegankelijke wijze de aandacht te trekken en een bewustwording te weeg te brengen hebben we gezocht naar nieuwe vormen van communicatie. Methodieken die daarvoor in beeld komen zijn naast de reeds nu in gebruik zijnde promotiemiddelen als de ‘Brainport Avenue’, Billboards en (Social) Media, het Synergetisch Project Informatie Netwerk (SPIN). Dit is uitzonderlijk slimme in Eindhoven ontwikkelde innovatie, een themagericht en voortdurend actueel communicatieplatform op het web dat op een uiterst efficiënte wijze alle denkbare informatie snel en eenvoudig voor een onbeperkt aantal mensen toegankelijk maakt. Denk aan de Eindhovense evenknie (040.nl) van nu.nl, een nieuwssite over de actualiteit in de regio, een platform voor het Eindhovense bedrijfsleven, de culturele instellingen en de overheid. Stel u voor dat men wandelend door de stad via de smart phone, indien gewenst, voortdurend wordt geïnformeerd over omliggende bezienswaardigheden, openingstijden, aanbiedingen, vacatures, gebouwspecificaties, plattegronden, etc. etc. Wij zijn ervan overtuigt dat de inzet van dit, overigens voortdurend door te ontwikkelen, informatie netwerk een onontbeerlijk instrument vormt voor het ondersteunen van de overige gemeentelijke speerpunten. Dit idee maakt deel uit van een groot aantal door Vereniging DIO ingebrachte ideeën. De bij vraag 6 en 7 beschreven rol als ‘System Integrator’ en ‘Verbinder’ schept waarborgen voor het optimaal benutten van de potentie van de ingebrachte ideeën. ^ Illustrating file|{{public:outline_proposals:subdata:proposals:illustrations:382-q24-9._slimverduurzamen-invulformulier_2014-0122_bijlage_vraag_9_v2.doc?400&direct|9. SlimVerduurzamen-Invulformulier 2014-0122 bijlage vraag 9 v2.doc}}| ^ Type of idea|combination of product and service| ^ Category of idea|technical; design; work flow; financial| ^ Enabling conditions|Betrouwbare overheid met een consistent beleid, ambtelijke voortvarendheid en luwte in de regelgeving.| ===== Stage of development===== Underpinned innovation: it has not been used in practice yet but it is well underpinned. ===== Substantiation stage of development===== De inzet van SPIN heeft mede geleid tot de toekenning van het eerste ‘BREEAM Outstanding Certificaat’ in Europa, de ‘Koning Willem I’ prijs en het ‘Slim Bouwen Certificaat’ voor de nieuwbouw van de Venco Campus in Eersel. De toepassingsmogelijkheden van SPIN software nemen nog voortdurend toe zodat ook toekomstige communicatie ontwikkelingen eenvoudig in te passen zijn. ===== Provability contribution to sustainability===== Underpinned contribution to sustainability; this can be shown on the basis of experiments or calculations. ===== Step in the right direction===== In het genoemde voorbeeldproject voor de Venco Campus zijn uitzonderlijke resultaten geboekt. Het SPIN systeem kan een enorme bijdrage leveren aan het door Eindhoven beoogde bewustwordingsproces. ===== Flexible idea===== De inzet van IT-middelen is per definitie flexibel. Bij dit idee is slechts sprake van positieve milieueffecten. ===== Good investment===== Dit blijkt onder andere uit het hierboven genoemde voorbeeldproject voor de Venco Campus. Bij dit project werden de faalkosten geminimaliseerd en bleken de verduurzamingsingrepen zonder meerkosten te realiseren. SPIN zal in heel brede zin het duurzaamheidsbesef in de Eindhovense regio in positieve zin beïnvloeden. {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"visible innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"quality in the long term" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"system approach" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"cooperation" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"financing" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"energy" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"facility management" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"services" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"maintenance" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"construction" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"installations" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"products suppliers" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"underpinned innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"underpinned contribution"}}

TurTur Innovation Transitions