(ID:377) Thermo-acoustics: Geluid om warmte te creëren...om zetten in elektrische energie

Aannemersbedrijf Van Rijswijck
aannemersbedrijf

AddressLucas Gasselstraat 6, 5613 LB, Eindhoven, Nederland
URLwww.vanrijswijck.nl
ContactArjaan van Rijswijck, Directeur, arjaan@vanrijswijck.nl
Line of industryContracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Project development; Real estate
Area of expertiseDesign; Construction; Sustainability; Maintenance; Installations
Size51-250 employees

Role of company/organisation

Het engineeren, ontwikkelen, coördineren en realiseren van het gehele duurzaamheidsproject zoals vermeld in de vraagspecificatie van de Gemeente Eindhoven. E.e.a. samen met regionale MKB bedrijven. Daarnaast zien wij een rol van onze organisatie bij het zorgdragen voor het beheer van het gebouw inclusief de daarbij behorende onderhoudswerkzaamheden voor de lange termijn. In bovengenoemde rol brengen wij tevens onze ervaring in op het gebied van: - Natural Step - CO2 neutraal bouwen - MVO - Social Return - GPR gebouw - FSC certificering

Opportunities for collaboration

1) Door het opzetten van een samenwerkingsverband tussen regionale MKB bedrijven borgen en bundelen wij de betrokkenheid, flexibiliteit, kennis en ervaring. Hierdoor zijn wij in staat om grote complexe projecten te realiseren en de concurrentie met de “grote” bedrijven in ons voordeel te beslechten. 2) Onze ervaring verder vergroten m.b.t. een samenwerkingsverband tussen regionale MKB bedrijven die, net als onze organisatie, innovatief met duurzaamheid bezig zijn. 3) Mede door dit project onze kennis en ervaring vergroten op het gebied van duurzaamheid. 4) Door middel van een samenwerkingsverband tussen regionale MKB bedrijven MVO in de eigen regio te optimaliseren. Denk hierbij aan werkgelegenheid, Social Return etc.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

Gebruik maken van Thermo-acoustics. Geluid gebruiken om warmte te creëren en deze vervolgens om te zetten in elektrische energie. Hiermede komen wij de Gemeente Eindhoven tegemoet in de doelstelling m.b.t. EIndhoven als duurzame stad, Eindhoven energieneutraal en zichtbaar maken van innovatie.

Type of ideaproduct
Category of ideatechnical
Enabling conditionsGeluid omgeving (denk hierbij bijv. winkelend publiek, verkeer, kantoorgeluiden, voetbalwedstrijd etc.) Gemeentelijke gebouwen Ontwikkelaar

Stage of development

Underpinned innovation: it has not been used in practice yet but it is well underpinned.

Substantiation stage of development

De technologie heet thermo-acoustics en gebruikt geluid om warmte te creëren en deze vervolgens om te zetten in elektrische energie. Een totaal nieuwe methoden om energie op te wekken. Ze hebben hiervoor de Power Stick bedacht, deze maakt het mogelijk om geluidsgolven te absorberen waardoor warmte en elektriciteit ontstaat. De stick gebruik gas als energiebron, maar niet op de traditionele manier. Zo zitten er op de Power Stick geen draaiende mechanische onderdelen, maar is het gebaseerd op een nieuwe gepatenteerde technologie. Bovestaande zit nog in ontwikkelingsfase. Maar volgens de makers, kan de Power Stick ervoor zorgen dat energie rekeningen enorm terug gaan lopen.

Provability contribution to sustainability

Speculative contribution to sustainability; evidence of possible contributions is only indicatively and will still have to be determined through research or in practice. (Speculatieve bijdrage aan duurzaamheidsambities; dit is alleen indicatief aan te gev

Step in the right direction

Momenteel is e.e.a. nog in de ontwikkelingsfase. Een ander maar vergelijkbaar idee wordt reeds als testmodel gebruikt bij kartonfabriek Smurfit Kappa in Nieuweschans. Bij hen staat nl. een testmodel van een elektriciteitsgenerator met een wel heel exotische techniek. Dit apparaat wekt met warmte uit de schoorsteen van de stoomketel onder hoge druk geluidsgolven op, die lineaire generatoren aandrijven. Deze gebruiken de geluidsgolven om een magneet te laten bewegen door een spoel en zo elektriciteit op te wekken. Begin maart 2012 presenteerden de ontwikkelaars de eerste praktijkresultaten. ‘De opwekking van geluidsgolven gaat keurig volgens het boekje’, aldus uitvinder Kees de Blok. ‘De warmtemotor start bij een verschil in temperatuur van veertig graden tussen warmtebron en koeling. Als het verschil groter wordt, gaan lineaire generatoren stroom leveren.’

Flexible idea

Het omzetten van geluid in warmte om deze vervolgens om te zetten in elektrische energie heeft geen negatief effect op het milieu

Good investment

De Power Stick kan tussen de 1 en 4 KW aan elektriciteit opwekken en tussen de 15 en 30 KW aan thermische warmte.

TurTur Innovation Transitions