(ID:374) verbinden alle partijen...objectief monitoren project...opzet standaarden

REEF
REEF is een projectenorganisatie die haar kennis breed uitzet: dat is REEF ten voeten uit. We voeren de meest uiteenlopende projecten uit bij grote en middelgrote organisaties. Onze expertise is daarbij van grote waarde, net zoals de resultaatverplichting die we aangaan. Maar er is meer. Wat écht het verschil maakt, is onze kracht om kennis te delen. REEF houdt niets voor zichzelf.

AddressBeemdstraat 34, 5652 AB, Eindhoven, Nederland
URLwww.reefbv.nl
ContactFred Tosserams, Commercieel Manager, f.tosserams@reefbv.nl
Line of industryConsulting and Design services; Project development
Area of expertiseDesign; Construction; Sustainability; Power generation and conversion; Maintenance; Transport; Installations, HR, juridisch
Size51-250 employees

Role of company/organisation

REEF is een multidisciplinaire projectorganisatie die gemeente Eindhoven en de betrokken partijen verbindt met als rode draad het realiseren van de doelstellingen. Aangezien REEF voor kennis delen staat zijn wij als geen ander in staat de geworven kennis van alle partijen te bewaken en weer in te brengen. Door de diversiteit en complexiteit van het project van gemeente Eindhoven is REEF in staat vanuit verschillende disciplines expertise toe te voegen.

Opportunities for collaboration

REEF is een projectorganisatie pur sang, vanuit deze hoedanigheid ziet REEF een optimale kans tot samenwerken tussen gemeente Eindhoven en de betrokken partijen. REEF heeft een communicatietool ontwikkeld die gemeente Eindhoven in staat stelt ten alle tijden een actuele status te krijgen over, niet de voortgang van het project, de resultaten op het gebied van duurzaamheid.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

REEF is ervan overtuigd dat een ontwikkeling van een nieuw product of een nieuw proces duurzamer verloopt wanneer de vergaarde kennis transparant met alle betrokkenen partijen gedeeld wordt. En daarna met de opgedane kennis weer toegepast wordt. Op deze wijze creëert gemeente Eindhoven een iteratief proces. Dit betekent samen met alle betrokken partijen aan tafel om te werken aan oplossingen voor de problemen waar gemeente Eindhoven voor staat. Met als rode draad innoveren richting duurzaamheid. Om dit proces met de gekoppelde filosofie te coördineren en te bewaken is onafhankelijkheid een essentieel punt. Aangezien REEF op geen enkele wijze een belang heeft in de voortgang van het project, kunnen wij objectief dit proces monitoren. Ondanks het feit dat de duurzaamheidsambities van de gemeente Eindhoven, welk onderverdeeld zijn in 5 speerpunten, een uniform belang dient zijn de speerpunten zo divers dat een partij dit niet kan overzien in de zin van kennis. De specifieke kennis moeten naar een standaard vertaald worden zodat er appels met appels daadwerkelijk vergeleken kunnen worden. REEF kan een bijdrage leveren in het opstellen van deze standaarden.

Type of ideaservice
Category of ideawork flow

Stage of development

Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.

Substantiation stage of development

REEF past bij het uitvoeren van de projecten reeds de filosofie toe van het daadwerkelijk delen van kennis. Buiten het feit dat het geapprecieerd wordt door onze opdrachtgevers, komt het altijd ten goede van de resultaten en onze opdrachtgever kan de kennis in de toekomst toepassen. Dit is van zelfsprekend een duurzaam proces: het bekende wiel hoeft niet tweemaal uitgevonden te worden.

Provability contribution to sustainability

Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice.

Step in the right direction

Zoals reeds aangegeven wordt hierdoor het wiel niet twee keer uitgevonden, wat an sich al een duurzame gedachte is. En komt het leer effect van alle betrokken partijen ten goede.

Flexible idea

Aangezien REEF zich opstelt als kennismakelaar vanuit Eindhoven zit er géén directe milieueffect aan verbonden. Onze bedrijfsactiviteiten hebben géén effect op het milieu. Maar de resultaten van onze bedrijfsactiviteiten hebben daarentegen wel een positief effect op het milieu, aangezien de besluitvorming op basis van vergaarde kennis gebeurd.

Good investment

De core business van REEF is kennis delen, dit doen we reeds 17 jaar succesvol. Door de wijze van invulling en begeleiding van diversiteit aan projecten zijn onze opdrachtgever content het geen leidt tot veelal retentieopdrachten. Dit zien wij als een indicator van toepasbaarheid i.p.v. cijfermatige onderbouwing.

TurTur Innovation Transitions