(ID:373) goed geïsoleerd en luchtdicht gebouw. Isolatie dak/ gevel optimaliseren

Aannemersbedrijf Van Rijswijck
aannemersbedrijf

AddressLucas Gasselstraat 6, 5613 LB, Eindhoven, Nederland
URLwww.vanrijswijck.nl
ContactArjaan van Rijswijck, Directeur, arjaan@vanrijswijck.nl
Line of industryContracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Project development; Real estate
Area of expertiseDesign; Construction; Sustainability; Maintenance; Installations
Size51-250 employees

Role of company/organisation

Het engineeren, ontwikkelen, coördineren en realiseren van het gehele duurzaamheidsproject zoals vermeld in de vraagspecificatie van de Gemeente Eindhoven. E.e.a. samen met regionale MKB bedrijven. Daarnaast zien wij een rol van onze organisatie bij het zorgdragen voor het beheer van het gebouw inclusief de daarbij behorende onderhoudswerkzaamheden voor de lange termijn. In bovengenoemde rol brengen wij tevens onze ervaring in op het gebied van: - Natural Step - CO2 neutraal bouwen - MVO - Social Return - GPR gebouw - FSC certificering

Opportunities for collaboration

1) Door het opzetten van een samenwerkingsverband tussen regionale MKB bedrijven borgen en bundelen wij de betrokkenheid, flexibiliteit, kennis en ervaring. Hierdoor zijn wij in staat om grote complexe projecten te realiseren en de concurrentie met de “grote” bedrijven in ons voordeel te beslechten. 2) Onze ervaring verder vergroten m.b.t. een samenwerkingsverband tussen regionale MKB bedrijven die, net als onze organisatie, innovatief met duurzaamheid bezig zijn. 3) Mede door dit project onze kennis en ervaring vergroten op het gebied van duurzaamheid. 4) Door middel van een samenwerkingsverband tussen regionale MKB bedrijven MVO in de eigen regio te optimaliseren. Denk hierbij aan werkgelegenheid, Social Return etc.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

Een goed geisoleerd en luchtdicht gebouw realiseren. Isolatie van dak en gevel optimaliseren. Hiermede komen wij de Gemeente Eindhoven tegemoet in de doelstelling m.b.t. EIndhoven als duurzame stad, Eindhoven energieneutraal en zichtbaar maken van innovatie.

Type of ideaproduct
Category of ideatechnical
Enabling conditionsBij de isolatie van de gevel dient rekening gehouden te worden met de bestaande gevel (natuursteen). Bekeken zal moeten worden of de natuursteen gedemonteerd en wederom gemonteerd gaat worden dan wel isolatie van binnenuit aangebracht zal moeten worden. Een en ander uiteraard in overleg met de Gemeente Eindhoven, architect en adviserende partij. Wat betreft het luchtdicht maken van het gebouw zal o.a. gekeken worden naar de aansluiting met ramen in de gevel. Het uitschakelen van luchtlekken vermindert het energieverbruik ingrijpend.

Stage of development

Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.

Substantiation stage of development

Een gebouw zonder gevel/dak isolatie verliest veel warmte. De verwarming moet dus vaker aanslaan en meer gas verbruiken. Dat is nadelig voor het milieu, want gas stoken zorgt voor CO2-uitstoot en draagt bij aan klimaatverandering. Het isoleren vanaf de buitenzijde gaat dit tegen, want het jaarlijks gasverbruik daalt daardoor met ruim 9 m3 voor elke m2 gevel die wordt isoleerd. Isolatie van dak / gevel hebben wij reeds in vele projecten toegepast. Door continu optimalisatie/doorontwikkeling worden steeds betere resultaten behaald.

Provability contribution to sustainability

Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice.

Step in the right direction

Gevel/dak isolatie heeft bewezen het energieverbruik aanzienlijk te verlagen. Hiervan zijn praktijkvoorbeelden en onderzoeksresultaten. Onderstaand enkele voordelen waarom gevel / dak isolatie een stap in de goede richting is van duurzaamheidsambities van de Gemeente Eindhoven. Kostenbesparing Vermindering energieverbruik Comfort

Flexible idea

Door goede isolatie en daalt het energieverbruik. Voor het milieu is dat juist voordelig, want minder verbranding van gas betekent minder CO2 uitstoot.

Good investment

Een gebouw zonder gevel/dak isolatie verliest veel warmte. De verwarming moet dus vaker aanslaan en meer gas verbruiken. Dat is nadelig voor het milieu, want gas stoken zorgt voor CO2-uitstoot en draagt bij aan klimaatverandering. Het isoleren vanaf de buitenzijde gaat dit tegen, want het jaarlijks gasverbruik daalt daardoor met ruim 9 m3 voor elke m2 gevel die wordt isoleerd.

TurTur Innovation Transitions