~~META: creator = Aannemersbedrijf Van Rijswijck, Arjaan van Rijswijck &description abstract = (ID:373) goed geïsoleerd en luchtdicht gebouw. Isolatie dak/ gevel optimaliseren ~~ ====== (ID:373) goed geïsoleerd en luchtdicht gebouw. Isolatie dak/ gevel optimaliseren====== ** Aannemersbedrijf Van Rijswijck ** \\ // aannemersbedrijf // ^ Address|Lucas Gasselstraat 6, 5613 LB, Eindhoven, Nederland | ^ URL|www.vanrijswijck.nl | ^ Contact|Arjaan van Rijswijck, Directeur, <[email protected]> | ^ Line of industry|Contracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Project development; Real estate | ^ Area of expertise|Design; Construction; Sustainability; Maintenance; Installations | ^ Size|51-250 employees | ===== Role of company/organisation===== Het engineeren, ontwikkelen, coördineren en realiseren van het gehele duurzaamheidsproject zoals vermeld in de vraagspecificatie van de Gemeente Eindhoven. E.e.a. samen met regionale MKB bedrijven. Daarnaast zien wij een rol van onze organisatie bij het zorgdragen voor het beheer van het gebouw inclusief de daarbij behorende onderhoudswerkzaamheden voor de lange termijn. In bovengenoemde rol brengen wij tevens onze ervaring in op het gebied van: - Natural Step - CO2 neutraal bouwen - MVO - Social Return - GPR gebouw - FSC certificering ===== Opportunities for collaboration===== 1) Door het opzetten van een samenwerkingsverband tussen regionale MKB bedrijven borgen en bundelen wij de betrokkenheid, flexibiliteit, kennis en ervaring. Hierdoor zijn wij in staat om grote complexe projecten te realiseren en de concurrentie met de "grote" bedrijven in ons voordeel te beslechten. 2) Onze ervaring verder vergroten m.b.t. een samenwerkingsverband tussen regionale MKB bedrijven die, net als onze organisatie, innovatief met duurzaamheid bezig zijn. 3) Mede door dit project onze kennis en ervaring vergroten op het gebied van duurzaamheid. 4) Door middel van een samenwerkingsverband tussen regionale MKB bedrijven MVO in de eigen regio te optimaliseren. Denk hierbij aan werkgelegenheid, Social Return etc. ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> Een goed geisoleerd en luchtdicht gebouw realiseren. Isolatie van dak en gevel optimaliseren. Hiermede komen wij de Gemeente Eindhoven tegemoet in de doelstelling m.b.t. EIndhoven als duurzame stad, Eindhoven energieneutraal en zichtbaar maken van innovatie. ^ Type of idea|product| ^ Category of idea|technical| ^ Enabling conditions|Bij de isolatie van de gevel dient rekening gehouden te worden met de bestaande gevel (natuursteen). Bekeken zal moeten worden of de natuursteen gedemonteerd en wederom gemonteerd gaat worden dan wel isolatie van binnenuit aangebracht zal moeten worden. Een en ander uiteraard in overleg met de Gemeente Eindhoven, architect en adviserende partij. Wat betreft het luchtdicht maken van het gebouw zal o.a. gekeken worden naar de aansluiting met ramen in de gevel. Het uitschakelen van luchtlekken vermindert het energieverbruik ingrijpend.| ===== Stage of development===== Proven innovation: it has been used in practice on a small scale. ===== Substantiation stage of development===== Een gebouw zonder gevel/dak isolatie verliest veel warmte. De verwarming moet dus vaker aanslaan en meer gas verbruiken. Dat is nadelig voor het milieu, want gas stoken zorgt voor CO2-uitstoot en draagt bij aan klimaatverandering. Het isoleren vanaf de buitenzijde gaat dit tegen, want het jaarlijks gasverbruik daalt daardoor met ruim 9 m3 voor elke m2 gevel die wordt isoleerd. Isolatie van dak / gevel hebben wij reeds in vele projecten toegepast. Door continu optimalisatie/doorontwikkeling worden steeds betere resultaten behaald. ===== Provability contribution to sustainability===== Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice. ===== Step in the right direction===== Gevel/dak isolatie heeft bewezen het energieverbruik aanzienlijk te verlagen. Hiervan zijn praktijkvoorbeelden en onderzoeksresultaten. Onderstaand enkele voordelen waarom gevel / dak isolatie een stap in de goede richting is van duurzaamheidsambities van de Gemeente Eindhoven. Kostenbesparing Vermindering energieverbruik Comfort ===== Flexible idea===== Door goede isolatie en daalt het energieverbruik. Voor het milieu is dat juist voordelig, want minder verbranding van gas betekent minder CO2 uitstoot. ===== Good investment===== Een gebouw zonder gevel/dak isolatie verliest veel warmte. De verwarming moet dus vaker aanslaan en meer gas verbruiken. Dat is nadelig voor het milieu, want gas stoken zorgt voor CO2-uitstoot en draagt bij aan klimaatverandering. Het isoleren vanaf de buitenzijde gaat dit tegen, want het jaarlijks gasverbruik daalt daardoor met ruim 9 m3 voor elke m2 gevel die wordt isoleerd. {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"energy-neutral city" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"quality in the long term" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"cooperation" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"energy" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"facility management" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"maintenance" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"construction" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"proven innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"proven contribution"}}

TurTur Innovation Transitions