~~META: creator = Aannemersbedrijf Van Rijswijck, Arjaan van Rijswijck &description abstract = (ID:372) materialen duurzaam/ hergebruik/ lokaal, duurzaam slopen, monitoren CO2 ~~ ====== (ID:372) materialen duurzaam/ hergebruik/ lokaal, duurzaam slopen, monitoren CO2====== ** Aannemersbedrijf Van Rijswijck ** \\ // aannemersbedrijf // ^ Address|Lucas Gasselstraat 6, 5613 LB, Eindhoven, Nederland | ^ URL|www.vanrijswijck.nl | ^ Contact|Arjaan van Rijswijck, Directeur, <[email protected]> | ^ Line of industry|Contracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Project development; Real estate | ^ Area of expertise|Design; Construction; Sustainability; Maintenance; Installations | ^ Size|51-250 employees | ===== Role of company/organisation===== Het engineeren, ontwikkelen, co√∂rdineren en realiseren van het gehele duurzaamheidsproject zoals vermeld in de vraagspecificatie van de Gemeente Eindhoven. E.e.a. samen met regionale MKB bedrijven. Daarnaast zien wij een rol van onze organisatie bij het zorgdragen voor het beheer van het gebouw inclusief de daarbij behorende onderhoudswerkzaamheden voor de lange termijn. In bovengenoemde rol brengen wij tevens onze ervaring in op het gebied van: - Natural Step - CO2 neutraal bouwen - MVO - Social Return - GPR gebouw - FSC certificering ===== Opportunities for collaboration===== 1) Door het opzetten van een samenwerkingsverband tussen regionale MKB bedrijven borgen en bundelen wij de betrokkenheid, flexibiliteit, kennis en ervaring. Hierdoor zijn wij in staat om grote complexe projecten te realiseren en de concurrentie met de "grote" bedrijven in ons voordeel te beslechten. 2) Onze ervaring verder vergroten m.b.t. een samenwerkingsverband tussen regionale MKB bedrijven die, net als onze organisatie, innovatief met duurzaamheid bezig zijn. 3) Mede door dit project onze kennis en ervaring vergroten op het gebied van duurzaamheid. 4) Door middel van een samenwerkingsverband tussen regionale MKB bedrijven MVO in de eigen regio te optimaliseren. Denk hierbij aan werkgelegenheid, Social Return etc. ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> Materiaalgebruik afstemmen op de vraagspecificatie (duurzaam, CO2 laag, recyclebaar, hergebruik) 1) Bouwen met de meest duurzame materialen De meest duurzame materialen zijn materialen die met weinig milieubelasting gemaakt zijn, gebruikt worden en opnieuw gemaakt kunnen worden. Na gebruik zullen deze materialen geen milieubelastend afval achterlaten. 2) Zoveel mogelijk hergebruiken van materialen Grondstoffen zijn eindig, dus het is van groot belang om producten zoveel mogelijk te hergebruiken, zodat er niet een nieuw product gemaakt hoeft te worden met nieuwe grondstoffen. 3) Zoveel mogelijk betrekken van materialen en diensten op lokaal niveau Door materialen te betrekken van lokale leveranciers is er zo weinig mogelijk vervoer, bevorder je een gezond economisch klimaat in je omgeving en ben je meer flexibel in extra leveringen en ondersteuning achteraf. 4) Duurzaam slopen De materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw gebruiken (hergebruik en recycling) 5) Monitoren en onderzoeken van CO2 uitstoot van producten en bij verwerking van producten. En zonodig bijsturen. ^ Type of idea|combination of product and service| ^ Category of idea|technical; work flow| ^ Enabling conditions|* Ervaring en kennis met natural step * Met de Gemeente Eindhoven bekijken of hergebruik bestaande materialen mogelijk is ook uit andere gebouwen (Twentse Naoberschap) * Overleg met de architect wat qua ontwerp mogelijk is * Adviseur duurzaamheid| ===== Stage of development===== Proven innovation: it has been used in practice on a small scale. ===== Substantiation stage of development===== Materiaalgebruik afstemmen op de vraagspecificatie hebben wij reeds in vele projecten toegepast. Door continu optimalisatie/doorontwikkeling worden steeds betere resultaten behaald. De projecten "Herinrichting Nachtegaallaan 15 te Eindhoven" en "Herinrichting Stadhuisplein te Eindhoven" zijn hier goede voorbeelden van. ===== Provability contribution to sustainability===== Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice. ===== Step in the right direction===== Uit onze ervaring met soortgelijke projecten en de daarbij behorende werkwijze, registraties (CO2), kostencalculatie en organisatie is inmiddels aangetoond dat dit voorstel CO2, energieverbruik en kosten verlagend is. ===== Flexible idea===== Juist door uitvoering van dit idee minimaliseer je de milieueffecten. ===== Good investment===== Het project "herinrichting Nachtegaallaan 15 te Eindhoven" is volledig uitgevoerd volgens Natural Step. {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"energy-neutral city" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"quality in the long term" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"cooperation" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"energy" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"facility management" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"maintenance" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"construction" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"proven innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"proven contribution"}}

TurTur Innovation Transitions