(ID:366) opstellenleidraad slim verduurzamen van gemeentegebouwen - gemeente Eindhoven

Building Vision Huisvesting & Beleidsadviseurs
Adviesbureau op het gebied van duurzame huisvesting en beleid

AddressLouis Armnstronglaan 7, 5629 RA, Eindhoven, NL
URLwww.buildingvision.nl
ContactBert Meijering, Adviseur, bert@buildingvision.nl
Line of industryConsulting and Design services; Maintenance services; Research; Real estate
Area of expertiseConstruction; Sustainability; Power generation and conversion; Maintenance; Installations
Sizeself employed

Role of company/organisation

Technische inhoudelijke ondersteuning van de gemeente (vooral op het gebied van duurzaamheid/energiebesparing) bij het verduurzamen van gemeentegebouwen in de voorbereidingsfase en ontwerpfase

Opportunities for collaboration

Inbreng van veel kennis en ervaring t.a.v. het verduurzamen van huisvesting en groot netwerk/contacten in de wereld van deskundigen/bedrijven en gemeentelijke en rijksoverheid op het gebied van duurzaamheid/energiebesparing/gezondheid.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

Ontwikkelen van een “Richtlijn/leidraad slim verduurzamen van gemeentegebouwen - gemeente Eindhoven”. Deze richtlijn/leidraad bevat de specifieke (duurzame) visie van de gemeente Eindhoven, randvoorwaarden, prestatie-eisen, (duurzame) ambities/resultaten en de daarbij te volgen processtappen. Het is een concrete en specifieke uitwerking van de naturel step voor gemeentegebouwen in de gemeente Eindhoven. Bij het contracteren van bouwpartijen t.a.v. het verduurzamen van gebouwen is het belangrijk dat de gemeente vooraf duidelijk aangeeft wat zij als resultaat verwacht ( bijvoorbeeld aan welke duurzame prestatie-eisen het verduurzaamde gebouw dient te voldoen) en hoe het uitvoeringsproces dient te verlopen (overleg en beslismomenten e.d.). Om dit waarborgen kan voor elk te verduurzamen gebouw op het moment van de contracttering /aanbesteding verwezen worden naar de “Richtlijn/leidraad slim verduurzamen van gemeentegebouwen - gemeente Eindhoven”.

Type of ideacombination of product and service
Category of ideatechnical; work flow; financial
Enabling conditionsDe “Richtlijn/leidraad slim verduurzamen van gemeentegebouwen - gemeente Eindhoven” dient aan te sluiten op het (duurzame) beleid en het gebouwbeheer in de gemeente Eindhoven. Bovendien dient het “gedragen” te worden door de betrokken beleidsmedewerkers en gebouwbeheerders. Daarom dient “Richtlijn/leidraad slim verduurzamen van gemeentegebouwen - gemeente Eindhoven” in nauw overleg met beleidsmedewerkers en vastgoedbeheerders opgesteld te worden.

Stage of development

Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.

Substantiation stage of development

Voor 2 gemeenten hebben we al een dergelijk document ontwikkeld. Daarnaast hebben we in opdracht van RVO (voorheen Agentschap NL) een “Leidraad verduurzamen meerjaren onderhoud van gemeentelijk vastgoed” ontwikkeld in samenwerking met de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch, Gouda, Haarlem en Arnhem. Dit is een algemene leidraad specifiek voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed via het onderhoud.

Provability contribution to sustainability

Underpinned contribution to sustainability; this can be shown on the basis of experiments or calculations.

Step in the right direction

Het document is o.a. gebaseerd op de methodiek van The Natural Step en de duurzame ambities van de gemeente Eindhoven. Het zorgt ervoor dat er bij het verduurzamen van gemeentegebouwen altijd minimale duurzame eisen en randvoorwaarden worden gesteld. Bouwpartijen hebben vaak de neiging de minimale grenzen op te zoeken van datgene zij moeten leveren. Het is daarom belangrijk dat die minimale grenzen vooraf door de opdrachtgever duidelijk wordt aangegeven. Er zijn al veel (bouw)projecten gerealiseerd die niet aan de verwachtingen voldeden omdat het beoogde resultaat vooraf niet voldoende duidelijk was aangegeven.

Flexible idea

De “Richtlijn/leidraad slim verduurzamen van gemeentegebouwen - gemeente Eindhoven” is een “dynamisch” document dat na verloop van tijd mogelijk weer aangepast dient te worden als gevolg de aanscherping van de duurzame ambities van de gemeente Eindhoven, technologische en financiële ontwikkelingen e.d. Het verduurzamen van gemeentegebouw is een vrijwel onomkeerbaar proces. Het is daarom belangrijk dat voordat begonnen wordt om het gebouw fysiek aan te passen er duidelijke eisen/randvoorwaarden zijn afgesproken t.a.v. de duurzaamheid van het eindresultaat en het (ver)bouwproces

Good investment

Met het verduurzamen van gemeentegebouwen is een veel geld en inspanning gemoeid. Door vooraf duidelijk aan te geven wat de gemeente minimaal verwacht van bouwpartijen worden faalkosten en teleurstelling in het resultaat zoveel mogelijk geminimaliseerd.

TurTur Innovation Transitions