Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_364 [2014/05/13 11:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = OVVIA - Energieoplossingen met toekomst, Jan van Hout
 +&​description abstract = (ID:364) Verduurzaming/​ beheer op basis van 'G EPC' & 100% DBFMO incl. voorfinanciering.
 +~~
 +
 +====== (ID:364) Verduurzaming/​ beheer op basis van 'G EPC' & 100% DBFMO incl. voorfinanciering.======
 +
 + ** OVVIA - Energieoplossingen met toekomst ** \\  // Energy Service Company //
 +
 +^  Address|De Run 5443, 5504DG, Veldhoven, N/A |
 +^  URL|www.ovvia.nl |
 +^  Contact|Jan van Hout, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Contracting;​ Consulting and Design services; Maintenance services; Financial services; Project development;​ Real estate ​  |
 +^  Area of expertise|Design;​ Construction;​ Sustainability;​ Power generation and conversion; ICT; Maintenance;​ Installations ​  |
 +^  Size|11-50 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Als system integrator is OVVIA de regisseur bij het realiseren van verduurzaming van gebouwen. Onze expertise en ervaring maakt OVVIA tot top ESCo aanbieders van Nederland. Juist de integrale aanpak maakt dat wij in staat zijn om alle actoren op te lijnen en gestelde doelstellingen van Gemeente Eindhoven te bereiken naast een goede mix van People Planet en Profit voor de verrekening van gegarandeerde geleverde prestaties.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Wij brengen kennis en ervaring om gemeentelijke gebouwen budgetneutraal energie efficienter,​ duurzamer, comfortabel en productiever te maken. Kern van de aanpak is een prestatiecontract. Dit betekend ook dat OVVIA in staat is om een DBFMO aanpak aan te bieden, inclusief voorfinanciering. Door onze ervaring met Performance Contracting zien wij kansen om onze kennis rondom Multicriteria-analyse (MCA) in te zetten in de samenwerking tussen partijen in dit project. MCA is een wetenschappelijke evaluatiemethode om tussen diverse discrete alternatieven een rationele keuze te maken op basis van meer dan één onderscheidingscriterium.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Eindhoven laat minimaal 2 gemeentelijke gebouwen integraal en budgetneutraal verduurzamen tot energieneutrale,​ comfortabele en productieve gebouwen. En vervolgens worden deze gebouwen, samen met maximaal 7 andere gemeentelijke gebouwen beheerd op basis van een Gebouw- en Energie Prestatiecontract (‘GEPC’). Dit alles gebeurt op basis van 100% Design Build Finance Maintain and Operate (DBFMO), inclusief voorfinanciering,​ dus zonder investeringskosten door de gemeente. De gebouwen zullen integraal verduurzaamd worden door OVVIA en gedurende de looptijd van het prestatiecontract op het van te voren met elkaar afgesproken duurzaam kwaliteitsniveau gebracht en gehouden worden. Voor het OVVIA houdt duurzaam in: People: prettig en productief binnenmilieu,​ Planet: energieneutraal en duurzaam beheerd Profit: Tegen gelijkblijvende energie- en beheerkosten op basis van Total Cost of Ownership Afspraken - te leveren prestaties, financieel, technisch, juridisch, organisatorisch - worden vastgelegd en gegarandeerd (verzekerd) prestatiecontract. Door de integrale aanpak, de ruime kennis van ESCo-dienstverlening b en de mogelijkheden tot voorfinanciering heeft dit idee toegevoegde waarde voor de verwezenlijking van de totale scope van het project. Tevens helpt het idee direct bij het realiseren van de volgende duurzaamheidsambities van Eindhoven: - Eindhoven als duurzame stad. - Eindhoven Energieneutraal - Ondersteunen van een veranderende overheid - Zichtbaar maken van innovatie; Eindhoven als duurzame stad. Het significant reduceren van de carbon footprint is een doel van de opgave. Met dit resultaat hiervan snijdt het mes aan meerdere kanten; niet alleen vermindert het absolute verbruik van natuurlijke bronnen tegelijkertijd creëert de aanpak van OVVIA bewustzijn met haar aanpak welke als voorbeeld dient voor de publieke en private sector. En zorgt het verminderen van de afhankelijkheid van eindige of schaarse bronnen voor een betere concurrentie positie. Zelfs naar een totale onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen... Eindhoven Energieneutraal Binnen deze opdracht is het mogelijk om de Weg naar Nul taf te leggen; de weg naar Energieneutraal. Het is voor OVVIA mogelijk om samen met haar bestaande en nieuwe partners een strategie toe te passen om bewustzijn creëren, reduceren van het verbruik, inzet efficiency verbetering en duurzame opwekking van energie. Ondersteunen van een veranderende overheid Wij stellen ons de vraag af of de overheid zich technisch inhoudelijk betrokken moet zijn bij gebouwen en verduurzamingsprojecten. Het is interessanter dat de uitvraag vanuit een gemeentelijke organisatie veranderd; oude vraag; geef mij een X lampen Merk Y type X, nieuwe uitvraag conform OVVIA'​s aanpak; geef mij licht, zoveel licht tegen de laagste kosten zoveel jaar gegarandeerd"​. Met deze nieuwe vraag creëert een veranderende overheid ruimte en capaciteit om haar mensen en middelen in te zetten voor die veranderende maatschappij. Zodat de veranderen overheid focus kan houden op de maatschappij. Zichtbaar maken van innovatie; diverse communicatie platformen worden ingezet toegepaste innovatie zichtbaar te tonen; op het gebied van de contractvorming,​ toegepaste technieken of inzichten in de prestaties die geleverd worden. Hoe OVVIA een en ander realiseert en investeert is dus een '​technische'​ invulling van de randvoorwaarden die de Gemeente Eindhoven formuleert in het prestatie contract.Welke oplossingen uiteindelijk toegepast zijn is afhankelijk van de samenwerkende partijen.
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|technical;​ design; work flow; financial|
 +^  Enabling conditions|Randvoorwaarden;​ gelijkblijvende en heldere uitvraag vanaf start aanbesteding tot en met contractering. Benodigde partners zijn AHB Consultancy,​ AT-Osborne en Mansveld.|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +De omschreven DBFMO aanpak wordt verduurzamen van gebouwen in Nederland. In landen als Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten wordt deze zogenaamde ESCo-aanpak al langere tijd ingezet. Referentieprojecten ondermeer: Binnen Nederland: 9 Rotterdamse zwembaden, internationale school Eindhoven, Zonnekade Veldhoven, verduurzaming Kunsthal Rotterdam, Warmtevoorziening Strijp-T Eindhoven, warmte verduurzaming Hanzehal Zutphen, verduurzaming 8 basisscholen in Veldhoven. Buiten Nederland: oa verduurzaming joods historisch museum Berlijn, Empire State Building NY.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +Duurzaamheidsambities worden vertaald naar te leveren prestaties. Vervolgens worden deze gerealiseerd en gegarandeerd op basis van een prestatiecontract. De prestaties zijn meetbaar en te valideren door systemen zoals IPVMP het International Performance Measurement and Verification Protocol en EN-ISO 500001
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +De uitvoering van het project gedurende de looptijd van het contract is flexibel. Ook hierover worden afspraken vastgelegd in het prestatiecontract. Ook over onomkeerbare milieueffecten kan expliciet afspraken gemaakt worden binnen het prestatiecontract.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +100% voorfinanciering door het consortium zorgt ervoor dat kosten-baten voor gemeente Eindhoven vanaf dag 1 looptijd contract positief. OVVIA wordt afgerekend op haar geleverde prestatie, niet een product of levering. Aan de hand van openboek-begroting en het makkelijk toegankelijk en internationaal gevalideerde (IPMVP en ISO 50001) softwareprogramma RETScreen zullen kosten-baten voor de gemeente Eindhoven en ook financiële kentallen zoals netto contante waarde en terugverdientijden inzichtelijk worden gemaakt. Juist door de DBFMO aanpak aangevuld met monitoring en validatie geeft een hoge mate van toegevoegde waarde.
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​sustainable city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​energy-neutral city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​flexibility for government"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​quality in the long term" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​system approach"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​cooperation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​financing"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​energy"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​facility management"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​maintenance"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​construction"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​installations"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions