Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_361 [2014/05/13 11:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = SO Consult; namens een samenwerkingsverband van Vincent Swinkels, Sustainable Strategy, TechToBizz en SO Consult, Sofie Spijkers
 +&​description abstract = (ID:361) Integraal Samenwerken procesaanpak
 +~~
 +
 +====== (ID:361) Integraal Samenwerken procesaanpak======
 +
 + ** SO Consult; namens een samenwerkingsverband van Vincent Swinkels, Sustainable Strategy, TechToBizz en SO Consult ** \\  // Duurzaamheid,​ governance, innovatie, organisatie,​ en begeleiding van integraal aanbod in de bouwsector //
 +, Eindhoven, Nederland |
 +^  Contact|Sofie Spijkers, Consultant, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Consulting and Design services; Research; Government; Project development;​ Real estate; Other, Sustainability ​  |
 +^  Area of expertise|Sustainability;​ Power generation and conversion, organisatie en project/​processbegeleiding ​  |
 +^  Size|1-10 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Procesbegeleiding:​ Organiseren van draagvlak, betrokkenheid en innovatief vermogen van kennis en kunde aanwezig in Eindhoven ten einde het project volledig duurzaam tot uitvoering te brengen.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Het Integraal Samenwerken is de basis voor een procesaanpak die erop gericht is de gebruikers (ambtenaren,​ omwonenden),​ kennis en kunde aanwezig in Eindhoven (MKB, zzp-ers, werkzoekenden) en uitvoerders met elkaar plannen te laten ontwikkelen en uit te voeren, waardoor de duurzaamheid van het project tot een hoger niveau gebracht wordt – milieutechnische winsten, maar ook sociale en economische winsten – waardoor draagvlak en acceptatie vergroot zal worden. Daarnaast is TechToBizz, lid van de actieve Eindhovense ondernemersvereniging DIO, welke bestaat uit een evenwichtige vertegenwoordiging van ondernemers en instellingen uit professionele bouw en vastgoed branche die zich, uit oprechte overtuiging over de noodzaak, een duurzame integrale aanpak eigen hebben gemaakt. Hierdoor kan het idee worden gerealiseerd in een goede samenwerking met de regionale bouwsector.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Duurzaam en innovatief, voor en door Eindhovenaren. Ons idee bestaat uit het creëren van een flexibele schil van kennis en kunde aanwezig in Eindhoven (MKB, zzp-ers, werkzoekenden) die betrokken wordt bij de ideevorming én uitvoering van het project. Hiervoor gebruiken wij de ervaringen uit de Integraal Samenwerken procesaanpak,​ die onder andere door TechToBizz ontwikkeld is en wordt toegepast om innovaties tot stand te laten komen in een proces tussen gebruikers, lokale beschikbare kennis en kunde en het bedrijfsleven. Onze procesaanpak is erop gericht om de gebruikers (ambtenaren,​ burgers), een flexibele schil van kennis en kunde aanwezig in Eindhoven (MKB, zzp-ers, werkzoekenden) en uitvoerders met elkaar plannen te laten ontwikkelen en de flexibele schil ook te betrekken bij de uitvoering, waardoor de duurzaamheid van het project tot een hoger niveau gebracht wordt – niet alleen milieutechnische winsten, maar ook sociaal en economisch lokale winsten – en draagvlak en acceptatie onder gebruikers en bevolking vergroot zal worden. Deze aanpak draagt bij aan de volgende speerpunten:​ - Eindhoven als duurzame stad: Een duurzame stad is (ook) een stad waar mensen aan het werk zijn en hun eigen omgeving creëren. Betrekken van lokale kennis en kunde (MKB, zzp-ers, werkzoekenden) geeft invulling aan sociale en lokaal economische aspecten van duurzaamheid. - Eindhoven energieneutraal. Lokale kennis en kunde (ook aanwezig in het team) kan een bijdrage leveren aan de planvorming en uitvoering van energieneutraal Eindhoven. - Ondersteunen van de veranderende overheid: door gebruikers in het proces te betrekken, samen met partijen uit de ‘nieuwe economie’ (zoals bijv. Seats2meet en andere netwerken van zzp-ers) wordt in de plan vorming en uitvoering ervaring met ‘het nieuwe werken’ verbonden met de gebruikers. - Waarde creëren voor Stadhuisplein e.o.. De flexibele schil bestaat uit mensen uit Eindhoven. Onze procesaanpak zorgt ervoor dat ook omwonenden en lokale deskundigheid in het proces betrokken worden en er gezamenlijk een omgeving ontwikkeld wordt waar Eindhovenaren trots op zullen zijn. - Zichtbaar maken van innovatie. De Integraal Samenwerken procesaanpak is erop gericht om innovaties gezamenlijk ‘voor en door Eindhovenaren’ te ontwikkelen en mede daardoor ontstaat draagvlak voor het resultaat.
 +^  Illustrating file|{{public:​outline_proposals:​subdata:​proposals:​illustrations:​361-q24-cursusintegraalsamenwerken.pdf?​400&​direct|CursusIntegraalSamenwerken.pdf}}|
 +^  Type of idea|service|
 +^  Category of idea|work flow|
 +^  Enabling conditions|Een reservering in het budget voor het betrekken van een flexibele schil van Eindhovenaren. Ruimten om mensen bij elkaar te brengen voor ontwerpfase,​ bijv. door Seats2Meet.|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +De Integraal Samenwerken procesaanpak wordt al op een aantal plekken in het land toegepast voor het mobiliseren en organiseren voor lokale initiatieven voor de realisatie van een 0-energieomgeving. In een systematische volgorde van stappen wordt er gewerkt aan voorlichting,​ opzetten van samenwerkingsverbanden en uitvoering met gemeenten, gebruikers, lokale energiecoöperaties en bouwbedrijven. Nieuw aan dit idee is het betrekken van de flexibele schil van zzp-ers en werkzoekenden met de hierboven genoemde methodiek.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +Duurzaamheid houdt meer in dan alleen milieutechnische oplossingen voor (her)ontwikkeling,​ zoals energieneutraliteit. Ook sociale en lokaal economische aspecten zijn in de ontwikkeling en uitvoering van het project van belang. Om een project in essentie duurzaam te maken moeten alle drie de aspecten winst kunnen halen uit het project. Naar energieneutraliteit zal worden toegewerkt door relevante innovaties een platform te geven. Naar sociale duurzaamheid zal worden toegewerkt door ambtenaren, burgers, zzp-ers, werkzoekenden en lokaal bedrijfsleven actief mee te nemen in de ontwikkeling en uitvoering van het project. Het meenemen van deze partijen levert op haar beurt ook een winst op voor de lokale economie, door o.a. werkgelegenheid.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +De procesaanpak en het idee van de flexibele schil dragen bij aan de flexibiliteit van het gehele project. Daarnaast zal de focus streng liggen op positieve uitwerkingen,​ ook op de lange termijn, voor alle drie de duurzaamheid aspecten.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +Zie eerdere uitleg van het project. Het is een integrale aanpak, die door de procesbenadering Integraal Samenwerken een verantwoorde investering is.
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​sustainable city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​energy-neutral city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​attractive surroundings"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​visible innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​quality in the long term" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​cooperation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions