(ID:361) Integraal Samenwerken procesaanpak

SO Consult; namens een samenwerkingsverband van Vincent Swinkels, Sustainable Strategy, TechToBizz en SO Consult
Duurzaamheid, governance, innovatie, organisatie, en begeleiding van integraal aanbod in de bouwsector , Eindhoven, Nederland |

ContactSofie Spijkers, Consultant, s.spijkers@sqconsult.com
Line of industryConsulting and Design services; Research; Government; Project development; Real estate; Other, Sustainability
Area of expertiseSustainability; Power generation and conversion, organisatie en project/processbegeleiding
Size1-10 employees

Role of company/organisation

Procesbegeleiding: Organiseren van draagvlak, betrokkenheid en innovatief vermogen van kennis en kunde aanwezig in Eindhoven ten einde het project volledig duurzaam tot uitvoering te brengen.

Opportunities for collaboration

Het Integraal Samenwerken is de basis voor een procesaanpak die erop gericht is de gebruikers (ambtenaren, omwonenden), kennis en kunde aanwezig in Eindhoven (MKB, zzp-ers, werkzoekenden) en uitvoerders met elkaar plannen te laten ontwikkelen en uit te voeren, waardoor de duurzaamheid van het project tot een hoger niveau gebracht wordt – milieutechnische winsten, maar ook sociale en economische winsten – waardoor draagvlak en acceptatie vergroot zal worden. Daarnaast is TechToBizz, lid van de actieve Eindhovense ondernemersvereniging DIO, welke bestaat uit een evenwichtige vertegenwoordiging van ondernemers en instellingen uit professionele bouw en vastgoed branche die zich, uit oprechte overtuiging over de noodzaak, een duurzame integrale aanpak eigen hebben gemaakt. Hierdoor kan het idee worden gerealiseerd in een goede samenwerking met de regionale bouwsector.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

Duurzaam en innovatief, voor en door Eindhovenaren. Ons idee bestaat uit het creëren van een flexibele schil van kennis en kunde aanwezig in Eindhoven (MKB, zzp-ers, werkzoekenden) die betrokken wordt bij de ideevorming én uitvoering van het project. Hiervoor gebruiken wij de ervaringen uit de Integraal Samenwerken procesaanpak, die onder andere door TechToBizz ontwikkeld is en wordt toegepast om innovaties tot stand te laten komen in een proces tussen gebruikers, lokale beschikbare kennis en kunde en het bedrijfsleven. Onze procesaanpak is erop gericht om de gebruikers (ambtenaren, burgers), een flexibele schil van kennis en kunde aanwezig in Eindhoven (MKB, zzp-ers, werkzoekenden) en uitvoerders met elkaar plannen te laten ontwikkelen en de flexibele schil ook te betrekken bij de uitvoering, waardoor de duurzaamheid van het project tot een hoger niveau gebracht wordt – niet alleen milieutechnische winsten, maar ook sociaal en economisch lokale winsten – en draagvlak en acceptatie onder gebruikers en bevolking vergroot zal worden. Deze aanpak draagt bij aan de volgende speerpunten: - Eindhoven als duurzame stad: Een duurzame stad is (ook) een stad waar mensen aan het werk zijn en hun eigen omgeving creëren. Betrekken van lokale kennis en kunde (MKB, zzp-ers, werkzoekenden) geeft invulling aan sociale en lokaal economische aspecten van duurzaamheid. - Eindhoven energieneutraal. Lokale kennis en kunde (ook aanwezig in het team) kan een bijdrage leveren aan de planvorming en uitvoering van energieneutraal Eindhoven. - Ondersteunen van de veranderende overheid: door gebruikers in het proces te betrekken, samen met partijen uit de ‘nieuwe economie’ (zoals bijv. Seats2meet en andere netwerken van zzp-ers) wordt in de plan vorming en uitvoering ervaring met ‘het nieuwe werken’ verbonden met de gebruikers. - Waarde creëren voor Stadhuisplein e.o.. De flexibele schil bestaat uit mensen uit Eindhoven. Onze procesaanpak zorgt ervoor dat ook omwonenden en lokale deskundigheid in het proces betrokken worden en er gezamenlijk een omgeving ontwikkeld wordt waar Eindhovenaren trots op zullen zijn. - Zichtbaar maken van innovatie. De Integraal Samenwerken procesaanpak is erop gericht om innovaties gezamenlijk ‘voor en door Eindhovenaren’ te ontwikkelen en mede daardoor ontstaat draagvlak voor het resultaat.

Illustrating fileCursusIntegraalSamenwerken.pdf
Type of ideaservice
Category of ideawork flow
Enabling conditionsEen reservering in het budget voor het betrekken van een flexibele schil van Eindhovenaren. Ruimten om mensen bij elkaar te brengen voor ontwerpfase, bijv. door Seats2Meet.

Stage of development

Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.

Substantiation stage of development

De Integraal Samenwerken procesaanpak wordt al op een aantal plekken in het land toegepast voor het mobiliseren en organiseren voor lokale initiatieven voor de realisatie van een 0-energieomgeving. In een systematische volgorde van stappen wordt er gewerkt aan voorlichting, opzetten van samenwerkingsverbanden en uitvoering met gemeenten, gebruikers, lokale energiecoöperaties en bouwbedrijven. Nieuw aan dit idee is het betrekken van de flexibele schil van zzp-ers en werkzoekenden met de hierboven genoemde methodiek.

Provability contribution to sustainability

Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice.

Step in the right direction

Duurzaamheid houdt meer in dan alleen milieutechnische oplossingen voor (her)ontwikkeling, zoals energieneutraliteit. Ook sociale en lokaal economische aspecten zijn in de ontwikkeling en uitvoering van het project van belang. Om een project in essentie duurzaam te maken moeten alle drie de aspecten winst kunnen halen uit het project. Naar energieneutraliteit zal worden toegewerkt door relevante innovaties een platform te geven. Naar sociale duurzaamheid zal worden toegewerkt door ambtenaren, burgers, zzp-ers, werkzoekenden en lokaal bedrijfsleven actief mee te nemen in de ontwikkeling en uitvoering van het project. Het meenemen van deze partijen levert op haar beurt ook een winst op voor de lokale economie, door o.a. werkgelegenheid.

Flexible idea

De procesaanpak en het idee van de flexibele schil dragen bij aan de flexibiliteit van het gehele project. Daarnaast zal de focus streng liggen op positieve uitwerkingen, ook op de lange termijn, voor alle drie de duurzaamheid aspecten.

Good investment

Zie eerdere uitleg van het project. Het is een integrale aanpak, die door de procesbenadering Integraal Samenwerken een verantwoorde investering is.

TurTur Innovation Transitions