Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_353 [2014/05/13 11:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = Bohemen Investments B.V., Luc Jans
 +&​description abstract = (ID:353) property investment group NL versie van 357
 +~~
 +
 +====== (ID:353) property investment group NL versie van 357======
 +
 + ** Bohemen Investments B.V. ** \\  // Investeringsmaatschappij in bouw en vastgoed / conceptontwikkelaar BoWall //
 +
 +^  Address|Oosteinde 237, 2271 EG, Voorburg, Nederland |
 +^  URL|www.bohemeninvest.com / [[http://​www.bowall.com]] ​ |
 +^  Contact|Luc Jans, Business Manager, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Consulting and Design services; Manufacturer/​Supplier;​ Project development;​ Real estate ​  |
 +^  Area of expertise|Design;​ Construction;​ Sustainability;​ Power generation and conversion; Maintenance;​ Installations,​ Concept-/ Productontwikkeling ​  |
 +^  Size|more than 1000 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Als investeringsmaatschappij in bouw & vastgoed zijn wij van mening dat de huisvesting moet blijven voldoen aan de behoefte van de gebruiker, nu en in de toekomst. Huisvesting moet daarom flexibel gemaakt worden waardoor deze altijd kan meegroeien met veranderingen in de organisatie of gebruik. Dit kan door in te haken op het gedachtegoed van het ‘ontkoppeld bouwen’, wat alleen te realiseren is met BoWall, het concept dat gebouwen adaptief maakt. Vanuit de rol ‘projectadviseur adaptief bouwen’, zijn wij verantwoordelijk om de ambities van de gemeente waar de te maken, zonder gehinderd te worden door traditionele gedachten, –methodieken of –producten. Deze begeleidt het gehele DBFMO-traject,​ vanaf het eerste idee tot aan de uiteindelijke oplevering en instandhouding van de huisvesting;​ borging van flexibiliteit,​ betekent duurzaam bouwen!
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Het concept leent zicht uitermate voor een integrale aanpak vanuit de ketensamenwerking. Wanneer men kan reageren naar toekomstige behoeftes haalt men het optimale uit duurzaamheid. Simpelweg om datgeen niet te bouwen wat de gebruiker vandaag niet nodig heeft. Opschalen kan altijd, wat begint met een slim idee wordt gerealiseerd door een goed product, ‘from inspiration to co-creation’. Een slim ontwerp van de architect, uitgevoerd door inventieve bouwers en beheert vanuit een duurzame inslag, maakt het ketenoverstijgend. Door alle partijen op deze wijze te laten nadenken over toekomstbestendigheid neemt ieder zijn verantwoording,​ in zijn eigen professie, tijdens ontwikkeling,​ realisatie en exploitatie!
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Onze Belofte Wij garanderen dat gebouwen continu kunnen reageren naar toekomstige veranderingen. Door gebouwen flexibel te maken zijn wijzigingen van gebruik en organisatie op te vangen en wordt huisvesten duurzaam. Wij creëren met ons concept een flexibele binnenschil in het gebouw. Hierdoor kan men vrij ambities vertalen in het programma en deze bijstellen naar gelang de tijd. Dit betekent dat faciliterende zaken als installaties vrij indeelbaar zijn en achteraf op- en afschaalbaar zijn. Ruimtes naar gebruik ingedeeld kunnen worden naar werkethos van het ‘nieuwe werken’ of over 10 jaar naar een totaal andere werkethos. Hoe Doen we dit Wij ontkoppelen bouwen en installeren waardoor u maximale flexibiliteit krijgt in uw huisvesting. Iedere bouwlaag wordt vrij indeelbaar, niet gebonden door inrichting van installaties maar altijd real-time en just-in-time aanpasbaar. Het concept is uniek in Nederland, als ook in het buitenland maar heeft sinds enkele maanden het harde bewijs geleverd door oplevering van ziekenhuizen,​ kantoren, scholen en woningen. Wat Levert het op Bohemen Investments concept BoWall biedt kostenreductie,​ efficiencyverbeteringen,​ duurzaamheid en flexibiliteit tijdens de ontwerp-, bouw- en gebruiksfase. Door bouwen en installeren te ontkoppelen in de flexibele binnenschil van het gebouw, wordt een aanzienlijke besparing in tijd gerealiseerd en daarmee het totale bouwproces versneld. Hiermee wordt dus fors op arbeidskosten bespaard. En vanwege de installatieflexibiliteit zijn faalkosten lager en beheersbaarder. Omdat de flexibele binnenschil eenvoudig bereikbaar is, dus ook na oplevering, zijn aanpassingen snel en eenvoudig uit te voeren en bespaart men zeker 50% op de kosten in vergelijking tot de traditionele methode. Aanpassingen zoals het vervangen of toevoegen van bijvoorbeeld installaties worden pas uitgevoerd op het moment dat de gebruiker hier werkelijk behoefte aan heeft. Wat Bewijst het BoWall bewijst dat bouwen of herontwikkelen eenvoudiger,​ goedkoper en sneller kan en onderstreept dat de bouw innoveert. Voorschrijvende partijen als adviseurs, aannemers en gebruikers kunnen eenvoudig integreren om samen de ambitie voor 2045 waar te maken. Onze referenties uit projecten zijn enthousiast over de eenvoud van het systeem en loven de gebruikersmogelijkheden,​ de blijvende aanpasbaarheid en de kostenbesparingen! - Eindhoven als duurzame stad; wat men niet nodig heeft, past men niet toe en hoeft men ook niet te produceren. Hierdoor kan men in toekomst altijd groeien, met de nieuwste innovatie, techniek of product. - Eindhoven energieneutraal;​ door integreren van slimme energieconcepten kan men het optimum bereiken, door real-time voor de beste oplossing te gaan. Geen beslissingen vooraf maar lange termijn denken en opschalen. - Ondersteunen van veranderende overheid; door maximaal te kunnen reageren zijn verandering van huisvesting,​ als het ook faciliteren van het gebruik. Borging van flexibiliteit garandeert dat veranderingen mogelijk zijn en blijven. - Waarde creëren voor het Stadhuisplein;​ interactie tussen gebouw- en buitenomgeving door niet gebonden te zijn aan indeling of ruimtes, maar juist de mogelijkheid om buiten naar binnen te halen door vernieuwende architectuur. Als ook mogelijkheden om het plein als energiebron te laten bijdragen aan het gebouw. Zichtbaar maken van innovatie; hoe innovatie wordt verwerkt is niet belangrijk, dat het wordt verwerkt wel, vandaag, morgen en in de toekomst.
 +^  Illustrating file|{{public:​outline_proposals:​subdata:​proposals:​illustrations:​353-q24-glimpses_of_the_future_-_bohemen_investments_-_bowall_concept.pdf?​400&​direct|GLIMPSES OF THE FUTURE - Bohemen Investments - BoWall concept.pdf}}|
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|technical;​ design; work flow; financial|
 +^  Enabling conditions|De invloed van de opdrachtgever is van bijzonder belang, omdat zij de entiteit is die kiest om haar huisvesting zo duurzaam mogelijk op te zetten. Veel participanten in een traject als deze zijn niet altijd betrokken bij de levensloop van het gebouw waardoor belangen kunnen verschuiven. Wij vragen meer dan commitment, wij verlangen verantwoordelijkheid dat niet alleen een mooi gebouw gebouwd en/of herontwikkeld wordt maar, maar de kwaliteit behouden blijft. De partners in dit traject kunnen vanuit het gedachtegoed van het ‘ontkoppeld bouwen’ uit allerlei hoeken komen. Iedereen die betrokken is van bouwkundig- tot installatietechnisch vlak kan hieraan bijdragen. Eerst maken we het gebouw adaptief, daarna vullen we het met de juist middelen voor de gebruiker.|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Ontkoppeld bouwen moet niet alleen een mooi gedachtegoed blijven, daarom is Bohemen Investments verder gegaan in concrete producten die onderdeel uitmaken van het BoWall concept. Wat als innovatie begon in de methodiek van bouwen, maken wij realiseerbeer met BoWall. Onze ontwikkeling hiervan heeft ruim 6 jaar geduurd, waarvan de eerste concrete projecten zijn opgeleverd; ziekenhuizen,​ kantoren, scholen en woningen. Deze projecten zijn allemaal vanuit een integrale visie aangevlogen om vanuit de eerste initiatieven een duurzaam project te realiseren. De producten binnen het BoWall concept zullen altijd doorontwikkeld worden gezien veranderende behoeftes altijd aanwezig zijn. Uitvoerende partijen zijn zeer enthousiast en hebben hierin zelfs een leidende rol op zich genomen om zelfstandig het optimum uit het concept, product en direct het DBFMO-proces te halen.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +De reeds gerealiseerde projecten spreken boekdelen, waarin toonaangevende architecten,​ innovatieve bouwers en gerenommeerde opdrachtgevers,​ onze beste ambassadeurs zijn. Hiervoor hebben wij op de website (www.bowall) een aantal filmpjes staan waarin zowel voorschrijvende- als ook uitvoerende partijen hun menig geven over het concept. Het vertrouwen wordt nogmaals bevestigt doordat de grootste toeleveranciers binnen afbouw- (Knauf) en installatie –land (Technische Unie/ Sonepar) zich aan ons heeft verbonden.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Wij realiseren een flexibele binnenschil met bestaande producten vanuit de traditionele bouw, echter voegen wij hieraan een product toe zodat bouwdelen altijd bereikbaar zijn. Gevel, wanden, vloer en plafond vormen samen deze schil zijn altijd toegankelijk/​ aanpasbaar voor veranderingen vanuit het gebruik van de huisvesting en/ of organisatie. Dit alles zonder hak- of breekwerk, of toevoegen van voorzieningen. Vanuit een efficiënter proces, arbeid besparend tijdens realisatie en kostenreducerend in exploitatie. Wij garanderen flexibiliteit,​ omdat we anders durven te zijn en dit waarmaken!
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +Door flexibiliteit waar te maken in de herontwikkeling van het gebouw; realiseren wij 30% arbeidsreductie in de afbouwfase, halveren kosten met 50% op installatietechnische aanpassingen tijdens beheer en onderhoud en veranderingen wij investeringsmodellen aanzienlijk door een efficiënter proces en de ruimte te bieden om naar behoefte op- en af- te schalen naar behoefte. Door een adaptief gebouw staat de gebruiker centraal. Wij creëren op ieder moment een prettige werkomgeving. Een traditionele wereld zetten wij op haar kop; het gebouw als faciliterende schil om de organisatie.
 +
 +===== Comments=====
 +
 +Huisvesten kan niet zonder Bohemen Investments,​ bouwen kan niet zonder BoWall
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​sustainable city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​energy-neutral city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​flexibility for government"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​quality in the long term" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​system approach"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​financing"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​energy"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​construction"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​installations"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​products suppliers"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions