(ID:348) beheren/sturen onderhoud gebouwen...beheersystemen...gepland verduurzamen.

Planon Building Management
PBM is een toonaangevende dienstverlener die organisaties ontzorgt en in staat stelt om effectiever en efficiënter beheer van de vastgoedportefeuille te realiseren. Dit doen we door het leveren van diensten en aanvullende tooling op het gebied van technisch vastgoedbeheer gerelateerd aan de Planon software.

AddressWijchenseweg 8, 6537TL, Nijmegen, Nederland
URLwww.planon-bm.com
ContactMark van Burg, Salesmanager, mark.vanburg@planon-bm.com
Line of industryMaintenance services; Real estate
Area of expertiseSustainability; ICT; Maintenance
Size251- 1000 employees

Role of company/organisation

De dienstverlening van Planon Building Management kenmerkt zich door het in hoge mate geautomatiseerd inventariseren en inspecteren van vastgoed op het gebied van onder andere onderhoud (NEN2767), brandveiligheid (BOEI) en duurzaamheid (EPA). Hierdoor wordt efficiency, een uitzonderlijk hoge dataconsistentie en kwaliteit van data gegarandeerd. Ook stelt het ons in staat om de data geautomatiseerd onder te brengen in beheersystemen (waaronder de Planon software) waarbij de kennis van onze breed gecertificeerde medewerkers ons in staat stelt om de data om te zetten naar bruikbare informatie die partijen in staat stelt juiste keuzes te maken. Denk hierbij aan technische staat van het vastgoed en de risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid, maar ook duurzame meerjaren onderhoudsplannen.

Opportunities for collaboration

Voor het inventariseren en inspecteren van vastgoed heft Planon Building Management een eigen inspectietool ontwikkeld waarin vooraf gedefinieerd kan worden wat het detailniveai van een inventarisatie en inspectie dient te zijn op het gebied van onderhoud (NEN2767). Doordat dit in de inspectietool vast ligt zal er los van de inspecterende partijen een consistente set aan gegevens het resultaat zijn. Consistentie van data is een belangrijke voorwaarde voor samenwerkingen tussen partijen in dit project. Ook als het gaat om inventarisatiegegevens van gebouwen en gebouwgebonden installaties. Met onze kennis van inspectiemethodieken en automatiseren kunnen we een bijdrage leveren aan de consistentie van dataverzameling op basis van inspecties op locatie.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

Ons idee is dat voor het beheren/sturen van het (duurzame) onderhoud aan gebouwen een goed inzicht nodig is van de aanwezige bouwkundige en installatietechnische elementen en de betreffende conditie. Dit is een voorwaarde voor het op juiste wijze plannen/uitbesteden van onderhoud en het op juiste wijze maken van keuzes met betrekking tot verduurzaming. Hier is namelijk een slimme combinatie in te leggen, De slimme combinatie tussen noodzakelijk onderhoud en duurzame maatregelen zit voornamelijk in het gebruik maken van de logische onderhoud- en vervangingsmomenten. Als de kozijnen worden geschilderd of vervangen, kan direct ook HR++ glas en ventilatieroosters worden geplaatst. En bij de vervanging van de dakbedekking zijn isolatie of zonnepanelen mogelijke opties. Hierdoor is er sprake van een meerinvestering in de duurzame maatregel waardoor de terugverdientijd en netto besparing over langere tijd realistischer is. Bijkomende voordelen van het integreren van verduurzaming in het onderhoudsproces is het feit dat er minder tijd nodig is voor het plannen en uitvoeren van de maatregelen, omdat dit al in het proces van onderhoud is geborgd. Daarnaast zorgt de integratie voor minder verstoring van het primaire proces van uw organisatie. Het aantal momenten waarop werkzaamheden worden uitgevoerd wordt namelijk gereduceerd en daarmee ook de bijbehorende overlast. Omdat niet bekend in hoeverre deze basis gegevens aanwezig zijn van de betreffende gebouwen en omdat de gebouwen ook wellicht een transitie zullen ondergaan gedurende het project is ons idee om onze kennis van inventarisatie en inspectie inclusief onze eigen inspectietool in te zetten om dit inzichtelijk te maken aangevuld met de kennis om duurzame maatregel per object te bepalen. Door deze data te borgen in een beheersysteem kan ook daadwerkelijk gepland verduurzaamd worden met de koppeling van onderhoud en duurzame maatrgelen.

Type of ideacombination of product and service
Category of ideatechnical

Stage of development

Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.

Substantiation stage of development

Meerdere referentieprojecten in de laatste jaren bij vergelijkbare organisaties

Provability contribution to sustainability

Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice.

Step in the right direction

Aan de toepassing in de praktijk en de vooraf doorgerekende winst als het gaat om besparing in €, terugverdientijd in jaren, besparing in CO2.

TurTur Innovation Transitions