A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

~~META: creator = Vereniging Duurzaam Integraal Ontwerpen, Jan-Dirk Van de Laar &description abstract = (ID:347) use innovations promotion ~~ ====== (ID:347) use innovations promotion====== ** Vereniging Duurzaam Integraal Ontwerpen ** \\ // Het bundelen van de kracht van diverse bedrijven uit verschillende sectoren in de bouw, om te komen tot een verbetering van het bouwproces, onder andere door toepassing van het gedachtegoed van "Duurzaam Integraal Ontwerpen". Samenwerking zal leiden tot een optimale prijs/kwaliteitverhouding, terwijl rekening wordt gehouden met de wensen van de uiteindelijke gebruiker alsmede met gevolgen van de bouw van het betreffende project voor de maatschappij en het milieu. // ^ Address|Rietputten 4, 5616 VE, Eindhoven, Nederland | ^ URL|www.verenigingdio.nl | ^ Contact|Jan-Dirk Van de Laar, Voorzitter, <[email protected]> | ^ Line of industry|Contracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Financial services; Manufacturer/Supplier; Research; Government; Project development; Real estate; Welfare | ^ Area of expertise|Design; Construction; Sustainability; Power generation and conversion; ICT; Maintenance; Installations | ^ Size|more than 1000 employees | ===== Role of company/organisation===== Vereniging DIO is een regionaal verankerde “system integrator” die haar gedachtegoed al bijna tien jaar lang met succes in praktijk brengt. Vereniging DIO bestaat uit een evenwichtige vertegenwoordiging uit de professionele bouw- en vastgoedbranche die zich, uit oprechte overtuiging over de noodzaak, een duurzame integrale aanpak heeft eigen gemaakt. Deze aanpak is gebaseerd op vertrouwen, respect, evenwichtige verdienmodellen, exploitatiegerichtheid, inspirerende regie en een synergetisch project informatie netwerk (SPIN). Samen met onze brede expertise, innovatiekracht en creativiteit leidt deze aanpak tot buitengewone oplossingen. Onderzoek toont aan dat deze aanpak leidt tot een kostenbesparing van 10%, een budgetneutrale verduurzaming en derhalve een optimale prijs/kwaliteitverhouding. Vereniging DIO biedt u een integer, transparant en door MVO gedreven consortium met aantoonbare samenwerkingservaring en een door nieuwsgierigheid geprikkelde innovatiedrang. ===== Opportunities for collaboration===== Vereniging DIO brengt voor elk van de door de gemeente Eindhoven gedefinieerde ambities een aantal innovatieve ideeën in. Gezien de grote belangstelling voor dit gemeentelijk initiatief zal aantal en originaliteit van ingebrachte ideeën ongetwijfeld hoog scoren. Onze kracht ligt met name in het evenwichtig verbinden van alle denkbare expertise en het op integrale wijze inpassen van bruikbare ideeën. Wij staan altijd open voor toetreding van partijen die eventuele leemten opvullen en ons duurzame integrale gedachtegoed omarmen. Vereniging DIO heeft zich verdiept in “The Natural Step” en is voornemens om deze methodiek in te passen in haar werkwijze. Ter bekrachtiging van onze samenwerkingsbereidheid en onze overtuiging aangaande de DIO-aanpak sloten wij op 2 juli 2008 het ‘Convenant van Eindhoven’ met uw toenmalig Wethouder Economische Zaken. ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> Mbt innovatie: Het idee is het gebruiken van de innovaties die in dit project ontstaan voor promotiedoeleinden. Dit zichtbaar maken geeft ondersteuning aan de andere ambities. Methodieken die daarvoor in beeld komen zijn naast de reeds nu in gebruik zijnde promotiemiddelen als de Brainport Avenue en de billboards het Synergetisch Project Informatie Netwerk (SPIN). Dit is een toonaangevende Eindhovense innovatie, een themagericht en actueel communicatieplatform op het web dat op een toonaangevende manier alle informatie uit baanbrekende projecten snel en eenvoudig voor een grote groep mensen toegankelijk maakt. Denk aan een Eindhovense evenknie van nu.nl, een nieuwssite over de actualiteit in de stad, een platform voor het Eindhovense bedrijfsleven en de culturele instellingen en de overheid. ^ Illustrating file|{{public:outline_proposals:subdata:proposals:illustrations:347-q24-slimverduurzamen-invulformulier_2014-0122_bijlage_vraag_9_v2.doc?400&direct|SlimVerduurzamen-Invulformulier 2014-0122 bijlage vraag 9 v2.doc}}| ^ Type of idea|combination of product and service| ^ Category of idea|technical; design; work flow; financial| ^ Enabling conditions|Betrouwbare overheid met een consistent beleid, ambtelijke voortvarendheid en luwte in de regelgeving.| ===== Stage of development===== Underpinned innovation: it has not been used in practice yet but it is well underpinned. ===== Substantiation stage of development===== De toepassing van SPIN heeft mede geleid tot de toepassing van de BREEAM Outstanding (de eerste in Europa), de Koning Willem I prijs en het Slim Bouwen certificaat voor de nieuwbouw van de Venco Campus in Eersel. De SPIN software groeit voortdurend door om de voortschrijdende technieken en inzichten in te passen. ===== Provability contribution to sustainability===== Underpinned contribution to sustainability; this can be shown on the basis of experiments or calculations. ===== Step in the right direction===== In het genoemde voorbeeldproject voor de Venco Campus zijn uitzonderlijke resultaten geboekt. Het SPIN systeem kan een enorme bijdrage leveren aan het bewustwordingsproces. ===== Flexible idea===== De inzet van IT-middelen is per definitie flexibel. Bij dit idee is slechts sprake van positieve milieueffecten. ===== Good investment===== Dit blijkt onder andere uit het hierboven genoemde voorbeeldproject voor de Venco Campus. Het SPIN systeem kan in heel brede zin het duurzaamheidsbesef van de gemeenschap in positieve zin beïnvloeden. {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"system approach" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"cooperation" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"financing" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"energy" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"facility management" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"services" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"maintenance" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"construction" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"installations" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"underpinned innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"underpinned contribution"}}

TurTur Innovation Transitions