(ID:342) flexxworking "the new wolrking" centralizing

Vereniging Duurzaam Integraal Ontwerpen
Het bundelen van de kracht van diverse bedrijven uit verschillende sectoren in de bouw, om te komen tot een verbetering van het bouwproces, onder andere door toepassing van het gedachtegoed van “Duurzaam Integraal Ontwerpen”. Samenwerking zal leiden tot een optimale prijs/kwaliteitverhouding, terwijl rekening wordt gehouden met de wensen van de uiteindelijke gebruiker alsmede met gevolgen van de bouw van het betreffende project voor de maatschappij en het milieu.

AddressRietputten 4, 5616 VE, Eindhoven, Nederland
URLwww.verenigingdio.nl
ContactJan-Dirk Van de Laar, voorzitter, jan-dirk.vandelaar@mansveld.nl
Line of industryContracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Financial services; Manufacturer/Supplier; Research; Government; Project development; Real estate; Welfare
Area of expertiseDesign; Construction; Sustainability; Power generation and conversion; ICT; Maintenance; Installations
Sizemore than 1000 employees

Role of company/organisation

Vereniging DIO is een regionaal verankerde “system integrator” die haar gedachtegoed al bijna tien jaar lang met succes in praktijk brengt. Vereniging DIO bestaat uit een evenwichtige vertegenwoordiging uit de professionele bouw- en vastgoedbranche die zich, uit oprechte overtuiging over de noodzaak, een duurzame integrale aanpak heeft eigen gemaakt. Deze aanpak is gebaseerd op vertrouwen, respect, evenwichtige verdienmodellen, exploitatiegerichtheid, inspirerende regie en een synergetisch project informatie netwerk (SPIN). Samen met onze brede expertise, innovatiekracht en creativiteit leidt deze aanpak tot buitengewone oplossingen. Onderzoek toont aan dat deze aanpak leidt tot een kostenbesparing van 10%, een budgetneutrale verduurzaming en derhalve een optimale prijs/kwaliteitverhouding. Vereniging DIO biedt u een integer, transparant en door MVO gedreven consortium met aantoonbare samenwerkingservaring en een door nieuwsgierigheid geprikkelde innovatiedrang.

Opportunities for collaboration

Vereniging DIO brengt voor elk van de door de gemeente Eindhoven gedefinieerde ambities een aantal innovatieve ideeën in. Gezien de grote belangstelling voor dit gemeentelijk initiatief zal aantal en originaliteit van ingebrachte ideeën ongetwijfeld hoog scoren. Onze kracht ligt met name in het evenwichtig verbinden van alle denkbare expertise en het op integrale wijze inpassen van bruikbare ideeën. Wij staan altijd open voor toetreding van partijen die eventuele leemten opvullen en ons duurzame integrale gedachtegoed omarmen. Vereniging DIO heeft zich verdiept in “The Natural Step” en is voornemens om deze methodiek in te passen in haar werkwijze. Ter bekrachtiging van onze samenwerkingsbereidheid en onze overtuiging aangaande de DIO-aanpak sloten wij op 2 juli 2008 het ‘Convenant van Eindhoven’ met uw toenmalig Wethouder Economische Zaken.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

Uitgangspunt van dit DIO idee is ambitie 2 “de veranderende overheid”. De veranderende overheid zal als vliegwiel fungeren voor de duurzame ontwikkeling tot en met 2042 Eindhoven energieneutraal. Scope 2017: Dit zal als eerste plaats vinden in “Het Nieuwe Werken”. Dit flexibelere huisvestingsbeleid leidt tot een concentratie van werkplekken minimalisering tot wellicht 15 m2 per persoon in ruimtegebruik. Het overschot in m2 in de gemeentelijke panden wat hierdoor ontstaat, is direct inzetbaar is voor overige functies waarmee de 24/7 economie gefaciliteerd kan worden (zie overige ingestuurde ideeën DIO). In deze vrijgekomen m2 worden de andere ambities vormgegeven. Door het centraliseren van de facilitaire dienstverleningen, zoals restauratieve voorzieningen, wordt energiebesparend gehandeld. De hierdoor extra ontstane verkeersbewegingen door ambtenaren tussen de gebouwen zullen door middel van inzet E-taxi en/of fiets gerealiseerd worden. In het kader van het optimaliseren van het energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen zullen gebruikers geïnstrueerd worden hoe hun gebouw zo duurzaam mogelijk te gebruiken is. Scope 2027: De veranderende overheid laat meer ruimte over voor advieswerkzaamheden door externe/marktpartijen. Dit kan zichtbaar gemaakt worden door een adviesgebouw in de vrijgekomen m2 te vestigen. In de toekomst zal meer gebruik gemaakt worden van alle beschikbare kwaliteiten van werknemers om tot een persoonlijk functieprofiel te komen. Door toepassen van deze “job crafting” zal de productiviteit van mensen toenemen, wat zal leiden tot reductie van medewerkers met bijbehorende m2 gebouw, welke weer ingezet worden voor de overige ambities in het kader van slim verduurzamen van Eindhoven. Scope 2042: Tegen deze tijd zal de veranderende overheid als vliegwiel voor slimme verduurzaming van Eindhoven door middel van het nieuwe werken ook geleid hebben tot invulling van de andere ambities en er enkel nog een optimaal functionerend ambtenarenapparaat bestaan met minimaal ruimtegebruik.

Illustrating fileSlimVerduurzamen-Invulformulier 2014-0122 bijlage vraag 9 v2.doc
Type of ideacombination of product and service
Category of ideatechnical; design; work flow; financial
Enabling conditionsbetrouwbare overheid consistent beleid ambtelijke voortvarendheid regelgevingsluwte

Stage of development

Underpinned innovation: it has not been used in practice yet but it is well underpinned.

Substantiation stage of development

zie artikel ‘De kunst van het samenwerken. Gemeenten aan de slag met Het Nieuwe Werken’. Zie http://www.aeno.nl/fileadmin/het-nieuwe-werken/De_kunst_van_samenwerken.pdf

Provability contribution to sustainability

Underpinned contribution to sustainability; this can be shown on the basis of experiments or calculations.

Step in the right direction

Het Nieuwe Werken fungeert als vliegwiel voor het slimme verduurzamen van de overige ambities van Eindhoven.

Flexible idea

Omdat de overige bestaande m2 niet gesloopt worden maar duurzaam hergebruikt, is Het Nieuwe Werken omkeerbaar.

Good investment

TurTur Innovation Transitions