Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_341 [2014/05/13 11:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = Aannemersbedrijf Van Rijswijck, Arjaan van Rijswijck
 +&​description abstract = (ID:341) semitransparante zonnepanelen zuidgevel en/of zonnepanelen dak
 +~~
 +
 +====== (ID:341) semitransparante zonnepanelen zuidgevel en/of zonnepanelen dak======
 +
 + ** Aannemersbedrijf Van Rijswijck ** \\  // aannemersbedrijf //
 +
 +^  Address|Lucas Gasselstraat 6, 5613 LB, Eindhoven, Nederland |
 +^  URL|www.vanrijswijck.nl |
 +^  Contact|Arjaan van Rijswijck, Directeur, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Contracting;​ Consulting and Design services; Maintenance services; Project development;​ Real estate ​  |
 +^  Area of expertise|Design;​ Construction;​ Sustainability;​ Maintenance;​ Installations ​  |
 +^  Size|51-250 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Het engineeren, ontwikkelen,​ coördineren en realiseren van het gehele duurzaamheidsproject zoals vermeld in de vraagspecificatie van de Gemeente Eindhoven. E.e.a. samen met regionale MKB bedrijven. Daarnaast zien wij een rol van onze organisatie bij het zorgdragen voor het beheer van het gebouw inclusief de daarbij behorende onderhoudswerkzaamheden voor de lange termijn. In bovengenoemde rol brengen wij tevens onze ervaring in op het gebied van: - Natural Step - CO2 neutraal bouwen - MVO - Social Return - GPR gebouw - FSC certificering
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +1) Door het opzetten van een samenwerkingsverband tussen regionale MKB bedrijven borgen en bundelen wij de betrokkenheid,​ flexibiliteit,​ kennis en ervaring. Hierdoor zijn wij in staat om grote complexe projecten te realiseren en de concurrentie met de "​grote"​ bedrijven in ons voordeel te beslechten. 2) Onze ervaring verder vergroten m.b.t. een samenwerkingsverband tussen regionale MKB bedrijven die, net als onze organisatie,​ innovatief met duurzaamheid bezig zijn. 3) Mede door dit project onze kennis en ervaring vergroten op het gebied van duurzaamheid. 4) Door middel van een samenwerkingsverband tussen regionale MKB bedrijven MVO in de eigen regio te optimaliseren. Denk hierbij aan werkgelegenheid,​ Social Return etc.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Gebruik maken van zonne-energie middels (semi)transparante zonnepanelen in de zuidgevel en/of zonnepanelen op het dak. Voor architectonische toepassingen van zonnestroom wordt vaak gebruik gemaakt van semi-transparante zonnepanelen. Door de zonnecellen tussen twee glaselementen in te bedden is het mogelijk op maat zonnepanelen te maken terwijl de toepassingsmogelijkheden van “normaal” glas blijven bestaan. Hierbij spelen architectonische waarden, reductie van zonlichttoetreding en energieopwekking een voorname rol. De panelen kunnen in een geïsoleerd vliesgevelsysteem worden opgenomen als standaard beglazing. In toenemende mate worden semi-transparante zonnepanelen gebruikt voor beglazing in glaskappen en atria. De zonwerende functie met de architectonische uitstraling zorgt voor een grote opmars van deze techniek in de markt voor glasdaken / gevels. Hiermede komen wij de Gemeente Eindhoven tegemoet in de doelstelling m.b.t. EIndhoven als duurzame stad, Eindhoven energieneutraal en zichtbaar maken van innovatie.
 +^  Type of idea|product|
 +^  Category of idea|technical|
 +^  Enabling conditions|1) Architect De zonwerende functie met de architectonische uitstraling zorgt voor een grote opmars van deze techniek in de markt voor glasgevels. 2) Constructeur / gevelbouwer De zonnepanelen hebben een andere constructieberekening nodig. 3) Onderhoud De gevel heeft specifiek onderhoud nodig. 4) Eventueel gebruik maken van het Twentse "​Naoberschap"​ (zoveel mogelijk afnemen bij de "​buren"​). In dit geval eventueel overschot aan energie gebruiken voor ander gebouwen van de Gemeente Eindhoven (gelegen rondom het Stadhuisplein).|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Zonnepanelen worden reeds in veel projecten toegepast. Door continu optimalisatie/​doorontwikkeling worden steeds betere resultaten behaald. Enkele jaren geleden hebben wij het kantoorpand van Jacobs Architecten,​ Mauritsstraat 81 te Eindhoven opgeleverd. Dit is een energieneutraal gebouw uitgevoerd met semi-transparante zonnepanelen.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +Zonne-energie is een verzamelnaam voor een aantal technieken om energie uit zonlicht om te zetten in bruikbare energie. Met zonneenergie bedoelen we fotovoltaïsche zonne-energie,​ aangeduid met PV, naar het Engelse Photo (= licht) Voltaic (= elektriciteit). PV zet zonlicht in één stap om in elektriciteit. Het hoofdproduct van PV is elektriciteit,​ maar er komt ook voor 85 procent warmte vrij. Momenteel wordt hard gewerkt aan het benutten van deze warmte. Het gebruik van zonnepanelen heeft bewezen het energieverbruik aanzienlijk te verlagen. Hiervan zijn praktijkvoorbeelden en onderzoeksresultaten. Een gevel bestaande uit zonnepanelen is een stap in de goede richting van duurzaamheidsambities van de Gemeente Eindhoven.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Tijdens het gebruik van zonne-energie komen geen vervuilende emissies vrij. Bovendien is de zon een onuitputbare energiebron. Met zonneboilers en zonnecelsystemen wordt respectievelijk het gebruik van aardgas en conventionele (“grijze”) elektriciteit vervangen. Weliswaar is voor het produceren van de materialen die gebruikt worden bij passieve zonne-energie,​ zonneboilers en zonnecelsystemen,​ ook energie nodig, maar dit is vele malen minder dan de zonne-energiesystemen in hun levensduur produceren. Het gebruik van zonnepanelen heeft geen negatief effect op het milieu
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +De opbrengst van het zonnestroomsysteem hangt af van de hoeveelheid zonneschijn. De orientatie en hellingshoek van het systeem bepalen of sprake is van maximale zoninstraling. Deze zoninstraling wordt uitgedrukt in het aantal uren volle zon ofwel het aantal kWh per vierkante meter. Een optimaal opgesteld zonnepaneel (voor Nederland: hellingshoek 36°; orientatie zuid, 5° naar het westen) ontvangt ruim 1100 uren volle zon per jaar. Dit is gelijk aan 1100 kWh/m2. Een eenvoudige regel voor het berekenen van de jaarlijkse energieopbrengst van een zonnestroomsysteem is: Opbrengst (kWh) = Uren volle zon x Piekvermogen panelen (kWp) x Opbrengstfactor Een optimaal geplaatst systeem van 1 kWp en een opbrengstfactor van bijvoorbeeld 0, 73 levert dus per jaar 1100 x 1 x 0, 73 = 800 kWh zonnestroom
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​sustainable city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​energy-neutral city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​quality in the long term" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​cooperation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​financing"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​facility management"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​maintenance"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​construction"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​installations"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​products suppliers"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions