~~META: creator = HOMIJ Technische Installaties, Jan Egelmeers &description abstract = (ID:339) Flat fee systematiek, ontzorging gebouweigenaar voor totale installaties ~~ ====== (ID:339) Flat fee systematiek, ontzorging gebouweigenaar voor totale installaties====== ** HOMIJ Technische Installaties ** \\ // HOMIJ Technische Installaties (werkmaatschappij van VolkerWessels) is opgericht in 1882. Het bedrijf is uitgegroeid tot een gerenommeerde technische dienstverlener met landelijke dekking. Voor elektrotechnische, werktuigbouwkundige en ICT-installaties speelt een rol vanaf advies en ontwerp tot en met installatie en technisch beheer. Met meer dan 400 goedopgeleide medewerkers realiseert HOMIJ kwalitatief hoogstaande projecten binnen de utiliteitsbouw. Hierbij worden zeer innovatieve en duurzame oplossingen gekozen, gericht op functionaliteit en comfort om perfect tegemoet te komen aan wensen van de gebruiker. // ^ Address|Dillenburgstraat 25C, 5652 AM, Eindhoven, Nederland | ^ URL|www.homij.nl | ^ Contact|Jan Egelmeers, Directeur, <[email protected]> | ^ Line of industry|Contracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Project development; Other, Energiemanagement | ^ Area of expertise|Design; Sustainability; Power generation and conversion; ICT; Maintenance; Installations | ^ Size|251- 1000 employees | ===== Role of company/organisation===== HOMIJ Technische Installaties (werkmaatschappij van VolkerWessels) is opgericht in 1882. Het bedrijf is uitgegroeid tot een gerenommeerde technische dienstverlener met landelijke dekking. Voor elektrotechnische, werktuigbouwkundige en ICT-installaties speelt HOMIJ een rol vanaf advies en ontwerp tot en met installatie en technisch beheer. Met meer dan 400 goedopgeleide medewerkers realiseert HOMIJ kwalitatief hoogstaande projecten binnen de utiliteitsbouw. Hierbij worden innovatieve en duurzame oplossingen gekozen, gericht op functionaliteit en comfort om perfect tegemoet te komen aan wensen van de gebruiker. HOMIJ wordt gekenmerkt door brede kennis en ervaring. Om die reden weten diverse grote en kleinere opdrachtgevers HOMIJ te vinden als onderhoudspartij voor de gebouwgebonden installaties. ===== Opportunities for collaboration===== Het idee van samenwerking moet uiteraard per idee worden gewogen, maar in het algemeen geldt dat samenwerken in ons DNA zit: wij zijn overtuigd van het feit dat samenwerking de sleutel tot succes is voor dergelijke complexe en uitdagende initiatieven en gedragen als zodanig. Wij hebben dat ook ervaring met het voornoemde idee op Strijp S te Eindhoven. Daarnaast hebben wij ook veel ervaring met samenwerkingsverbanden als consortia, Publiek Private Samenwerking, DBFMO, bouwteams e.a.- al dan niet in de rol van ontwerper, adviseur, installateur, technisch beheerder, energiemanager. Onze attitude en ervaring brengen wij graag in bij het initiatief voor de verduurzaming van de stad Eindhoven. ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> Flat fee systematiek Ons idee is naast de gebruikelijke dienstverlening ten aanzien advies, realisatie en beheer en onderhoud specifiek gericht op een totale ontzorging van de gebouweigenaar voor de totale installaties. Dit heeft dan betrekking op de totale verduurzaming van de gebouwgebonden installaties op basis van rekenmodellen gebaseerd op Total Cost of Ownerschip en Life Cycle Costs, afweginging die binnen een DB(F)MO gedacht gebruikelijk zijn. Daarnaast kunnen wij tevens de gebruiker ontzorgen ten aanzien van de energieverbruiken. Ons idee is dan ook specifiek gericht op proces om te komen tot zogenaamde flat fee overeenkomst tussen gebouweigenaar en HOMIJ. De flat fee systematiek houdt in dat binnen een overeen te komen bedrag per m2 HOMIJ de totale verantwoording krijgt over de totale installaties ten aanzien van verduurzaming, optimalisaties, onderhoud, beheer en energiemanagement. Het inventariseren, ontwerpen, aanpassen, verduurzamen, optimaliseren, onderhouden en beheren van de werktuigbouwkundige en elektrische installaties, alsmede het leveren van elektra en warmte van het gebouw behoort dan tot onze inspanning. Om het gebouw de komende jaren nog goed te kunnen verhuren en om gelijktijdig zo efficiĆ«nt mogelijk om te gaan met het energieverbruik, dienen waar mogelijk in het kader van de verduurzaming een aantal aanpassingen te worden gerealiseerd aan de installaties. In verband met het voornoemde is onze uitdaging om de aanwezige klimaat- en elektrische installaties zodanig aan te passen dat de energielasten omlaag gaan en het binnenklimaat toch normaal beheersbaar blijft. Hierdoor dienen de volgende zaken in beeld gebracht te worden. - wat zijn de mogelijke aanpassingen aan de werktuigbouwkundige installaties in relatie tot de beperking van de energielasten - wat zijn de mogelijke aanpassingen aan de elektrische installaties in relatie tot de beperking van de energielasten - wat zijn de noodzakelijke aanpassingen of grote vervangingen op korte termijn aan de werktuigbouwkundige installaties om de komende periode op reguliere wijze onderhoud te kunnen plegen - wat zijn de noodzakelijke aanpassingen of grote vervangingen op korte termijn aan de elektrische installaties om de komende periode op reguliere wijze onderhoud te kunnen plegen - wat zijn de inspanningen qua onderhoud en vervangingen de komende jaren, kortom stel een Meerjarenonderhoudsplan op - vaststellen binnen een financieel model de flat fee vaststellen ^ Type of idea|combination of product and service| ^ Category of idea|technical; design; work flow; financial| ^ Enabling conditions|In het kader van de verduurzaming zal HOMIJ met nader te bepalen partners slimme innovatieve concepten binnen alle facetten van de technische installaties moeten meenemen. Deze concepten kunnen betrekking hebben op warmte- en koude opslag, distributiesytemen zoals een warmte-koude-netwerk tussen de gebouwen, smart grid systemen, windenergie concepten, zonnepanelen, WKK, slimme verlichting, bouwfysisch, etc. Uiteraard moet met de gebouweigenaar, gebruiker en partners een optimale afstemming zijn om te komen tot ideale samenwerking.| ===== Stage of development===== Proven innovation: it has been used in practice on a small scale. ===== Substantiation stage of development===== Ons idee van de flat fee systematiek wordt op dit moment binnen het gebouw Video-Lab Office-S op Strijp S te Eindhoven in praktijk gebracht. ===== Provability contribution to sustainability===== Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice. ===== Step in the right direction===== - De bodem niet uitputten Door gebruik te maken van bijvoorbeeld een warmte-koude-opslag-systeem voor een duurzame opwekking van warmte en koude, in combinatie met duurzame opwekking van elektrische energie is de doelstelling om uiteindelijk geen gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Binnen dit kader is de beperking van de verbruiken door efficiente gebouwinstallaties op een zeer belangrijk aspect. - Geen schadelijke chemisch stoffen gebruiken We gebruiken of produceren geen chemische stoffen die negatieve effecten hebben op de gezondheid van mensen of het milieu. - De natuur niet aantasten We tasten de natuurlijke systemen niet aan. - Aandacht voor mensen hebben Binnen het aspect van de gebouwinstallaties moeten op ruimteniveau met respect van de gebruikers de aspecten zoals klimaat, temperatuur, behaaglijkheid, licht, geluid, etc. gerespecteerd worden. ===== Flexible idea===== De flat fee systematiek is een concept wat zich richt op de wijze waarop wordt omgegaan met de installaties en energiestromen binnen een gebouw. De traditionele gedachtes worden hierin losgelaten, waardoor uiteindelijk HOMIJ eindverantwoordelijke is ten aanzien van de installaties en energiestromen. De exacte kaders zullen dus samen met de gebouweigenaar vastgesteld moeten worden, uiteindelijk moet het uitgangspunt zijn dat deze kaders binnen vastgestelde uitgangspunten kunnen bewegen. ===== Good investment===== Op basis van de eerder genoemde referentie Videolab Office-S op Strijp S te Eindhoven kunnen we benoemen dat de verduurzamingen beoordeeld zijn op basis van een terugverdientijd in relatie tot investering en energiebesparing. Deze besparingen op energie worden direct meegenomen in het flat fee rekenmodel, waardoor de gebouweigenaar dit direct terugziet in een beperking van de flat fee. {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"energy-neutral city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"flexibility for government" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"quality in the long term" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"system approach" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"cooperation" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"financing" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"energy" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"facility management" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"services" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"maintenance" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"construction" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"installations" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"proven innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"proven contribution"}}

TurTur Innovation Transitions