~~META: creator = Visser # Smit Hanab, Remco Van Beest &description abstract = (ID:337) rainwaterbuffering in WADI ~~ ====== (ID:337) rainwaterbuffering in WADI====== ** Visser & Smit Hanab ** \\ // Visser & Smit Hanab (V&SH, [[http://www.vshanab.nl)]] is een gerenommeerde Nederlandse aannemer gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen) en bovengrondse installaties. Met 1500 medewerkers is ons bedrijf internationaal, nationaal en lokaal actief. Wij ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, exploiteren en financieren projecten op gebied van energie en water. Wij maken onderdeel uit van VolkerWessels, ons concern dat bestaat uit meer dan 100 zelfstandige ondernemingen. Deze zijn ondermeer actief op het gebied van woning- en utiliteitsbouw, vastgoedontwikkeling, wegenbouw, netwerkinfrastructuur en installatietechniek. Zie (www.volkerwessels.com). // ^ Address|Rietgorsweg 6, 3356 LJ, Papendrecht, Nederland | ^ URL|www.vshanab.nl | ^ Contact|Remco Van Beest, Projectmanager, <[email protected]> | ^ Line of industry|Contracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Research; Project development | ^ Area of expertise|Design; Construction; Sustainability; Power generation and conversion; Maintenance; Transport; Installations | ^ Size|more than 1000 employees | ===== Role of company/organisation===== Voor ‘duurzaam Eindhoven’ kunnen wij ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen) en bovengrondse installaties ontwerpen, aanleggen en onderhouden. Als ‘ontwikkelende aannemer’ voegen wij waarde toe door in initiatieffase van het project mee te denken: ‘uitvoering’ en ‘beheer- & onderhoud’ betrekken wij in een vroeg stadium om zo te komen tot een optimale ‘Total Cost of Ownership’. Vanuit die filosofie doen wij ook onderzoek en schrijven we bijvoorbeeld zelf haalbaarheidstudies voor Eindhoven. Wij hebben ervaring met risico- en omgevingsmanagement bij grote projecten en delen deze kennis graag t.b.v. ‘Eindhoven’. ===== Opportunities for collaboration===== Het belang van samenwerking moet uiteraard per idee worden gewogen, maar in het algemeen geldt dat ‘samenwerken’ in ons DNA zit: wij zijn overtuigd van het feit dat ‘samenwerking’ de sleutel tot succes is voor dergelijke complexe en uitdagende initiatieven en gedragen ons als zodanig. Wij hebben dan ook veel ervaring met samenwerkingsvormen als consortia, Publiek Private Samenwerking, bouwteams e.a. - al dan niet in de rol van penvoerder. Onze attitude en ervaring brengen wij graag in bij het initiatief voor de verduurzaming van de stad Eindhoven. ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> Wadi Hemelwater infiltratie Een wadi is een lager gelegen stuk grond zoals een greppel of een glooiende kuil die doorgaans geen water bevat en waar hemelwater heen geleid wordt. Er zijn twee soorten wadi’s te onderscheiden. Bij de eenvoudigste is het bergend volume van de wadi eenvoudig het volume onder de inlaatpunten voor water. Detritus (dood organisch materiaal) en zand die met het hemelwater mee de wadi in komen blijven op de bodem achter en kunnen tijdens droge perioden gemakkelijk verwijderd worden. Dit laatste geldt ook voor de technisch interessantere wadi’s die onder het inlaatniveau een slokkop (afvoerputje) hebben waarmee water naar een onder de wadi gelegen ondergrondse infiltratievoorziening geleid wordt. Hierdoor kan de capaciteit van de wadi aanzienlijk vergroot worden zonder dat een onwenselijk diepe kuil ontstaat. Soorten ondergrondse infiltratievoorziening: • Zakput • Waterdoorlatende buizen • Drainageslang met bovengrondse uitloop • Grindkoffer • Infiltratiekrat Ons idee is om dergelijke waterberging/irrigatiesystemen toe te passen in Eindhoven. 5 Speerpunten: 1) Wadi´s zijn een duurzame oplossing: omdat het water op een natuurlijke manier gefilterd wordt en omdat het regenwater niet meer via riolering wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering is het een duurzame oplossing voor het grond- en drink water. 2) Wadi´s zijn Energieneutraal: De natuurlijke eigenschappen van een wadi filteren het hemelwater, waardoor er geen externe energie nodig is om water te zuiveren. Daarnaast is het een natuurlijke oplossing die biodiversiteit en vegetatie behoudt en bevordert. 3) Wadi´s ondersteunen een veranderende overheid: Wadi´s zijn gunstig voor de gezondheid: Hoe meer natuur de stedelijke omgeving van Eindhoven heeft, hoe groter het effect zal zijn op het welzijn van bewoners. 4) Wadi´s creëren een waarde voor het Stadhuisplein eo: Het natuurlijk uitzicht van wadi´s werkt rustgevend, stressverlagend en uiteindelijk productiviteitverhogend. 5) Wadi´s maken innovatie zichtbaar: De natuur rondom een Wadi spreekt voor zich! ^ Type of idea|combination of product and service| ^ Category of idea|technical; design; work flow| ^ Enabling conditions|- Vergunningen - Wadi's moeten voldoen aan de 5 speerpunten| ===== Stage of development===== Proven innovation: it has been used in practice on a small scale. ===== Substantiation stage of development===== Bewezen innovatie: Wadi's zijn al meerdere malen toegepast, waaronder bij de gemeenten van Tubbergen, Neder-Betuwe, en Wierden. ===== Provability contribution to sustainability===== Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice. ===== Step in the right direction===== Wadi's zorgen voor een verbetering van het klimaat door het bevorderen van een aangename leefomgeving voor mens en dier. Een wadi facilitieert een klein ecosysteem, wat biodiversiteit bevordert. ===== Flexible idea===== Een wadi is een milieuvriendelijke manier om het regenwater weer op te nemen in het grondwater. Wadi's behouden plantensoorten in een natuurlijke en zichzelf onderhoudende omgeving. Het scheppen van nieuwe leefruimte voor planten, dieren en mensen. Met het toepassen van wadi's ontlast gemeente Eindhoven het conventionele rioleringsstelsel en daarmee ook het milieu. ===== Good investment===== Financieel zijn Wadi's een goede investering voor Eindhoven, omdat het een lage investeringskosten heeft en het kosten besparend is voor het zuiveren van het conventionerle rioleringsstelsel. Maatschappelijk zijn Wadi's een goede investering voor Eindhoven, omdat het natuurlijk uitzicht rustgevend werkt, stressverlagend en productiviteitverhogend; wadi's dragen bij aan een aangename leefomgeving voor mens en dier. Sociaal zijn Wadi's een goede investering voor Eindhoven, omdat ze de omgeving van de gemeentegebouwen vergroenen, en het bezoeken van deze locatie aantrekkelijk maakt. {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"attractive surroundings" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"quality in the long term" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"cooperation" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"services" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"construction" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"products suppliers" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"proven innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"proven contribution"}}

TurTur Innovation Transitions