(ID:336) CO2 Energie reactor

Visser & Smit Hanab
Visser & Smit Hanab (V&SH, http://www.vshanab.nl) is een gerenommeerde Nederlandse aannemer gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen) en bovengrondse installaties. Met 1500 medewerkers is ons bedrijf internationaal, nationaal en lokaal actief. Wij ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, exploiteren en financieren projecten op gebied van energie en water. Wij maken onderdeel uit van VolkerWessels, ons concern dat bestaat uit meer dan 100 zelfstandige ondernemingen. Deze zijn ondermeer actief op het gebied van woning- en utiliteitsbouw, vastgoedontwikkeling, wegenbouw, netwerkinfrastructuur en installatietechniek. Zie (www.volkerwessels.com).

AddressRietgorsweg 6, 3356 LJ, Papendrecht, Nederland
URLwww.vshanab.nl
ContactRemco Van Beest, Projectmanager, r.van.beest@vshanab.nl
Line of industryContracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Research; Project development
Area of expertiseDesign; Construction; Sustainability; Power generation and conversion; Maintenance; Transport; Installations
Sizemore than 1000 employees

Role of company/organisation

Voor ‘duurzaam Eindhoven’ kunnen wij ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen) en bovengrondse installaties ontwerpen, aanleggen en onderhouden. Als ‘ontwikkelende aannemer’ voegen wij waarde toe door in initiatieffase van het project mee te denken: ‘uitvoering’ en ‘beheer- & onderhoud’ betrekken wij in een vroeg stadium om zo te komen tot een optimale ‘Total Cost of Ownership’. Vanuit die filosofie doen wij ook onderzoek en schrijven we bijvoorbeeld zelf haalbaarheidstudies voor Eindhoven. Wij hebben ervaring met risico- en omgevingsmanagement bij grote projecten en delen deze kennis graag t.b.v. ‘Eindhoven’.

Opportunities for collaboration

Het belang van samenwerking moet uiteraard per idee worden gewogen, maar in het algemeen geldt dat ‘samenwerken’ in ons DNA zit: wij zijn overtuigd van het feit dat ‘samenwerking’ de sleutel tot succes is voor dergelijke complexe en uitdagende initiatieven en gedragen ons als zodanig. Wij hebben dan ook veel ervaring met samenwerkingsvormen als consortia, Publiek Private Samenwerking, bouwteams e.a. - al dan niet in de rol van penvoerder. Onze attitude en ervaring brengen wij graag in bij het initiatief voor de verduurzaming van de stad Eindhoven.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

CO2 Energie reactor CO2 niet meer als afval, maar als grondstof: voor ons bedrijf met projecten als OCAP (www.ocap.nl) of WarmCO2 (www.warmco2.nl) bijna een vanzelfsprekendheid. Wij willen voor Eindhoven onderzoeken of er met CO2 meer mogelijk is en of er uit de reactiewarmte van bijvoorbeeld olivijn, CO2 en water genoeg warmte kan overblijven om elektriciteit te produceren. Er is inmiddels een reactor (conceptueel) die dit mogelijk maakt. 5 Speerpunten: 1) CO2 energie is een duurzame oplossing: Het biedt een oplossing voor CO2-productie, daarnaast wordt er energie gegenereerd vanuit een ´afvalproduct´. 2) CO2 energie is Energieneutraal: Er is geen externe energie bron nodig voor deze energieproductie. 3) CO2 energie ondersteunt een veranderende overheid: De transitie om CO2 om te zetten in energie is een grote verandering. 4) CO2 energie creëert een waarde voor het Stadhuisplein eo: Energie opgewekt vanuit CO2 en olivijn heeft een duurzame waarde. 5) CO2 energie maakt innovatie zichtbaar: Natuursteen die vanuit CO2 energie kan opwekken is een tastbare en daardoor zichtbare innovatie.

Type of ideacombination of product and service
Category of ideatechnical; design; work flow
Enabling conditions- Technology artner voor CO2 Energy reactor - Partner voor installaties - Vergunningen - CO2 Energy reactor voldoet aan de 5 speerpunten

Stage of development

Underpinned innovation: it has not been used in practice yet but it is well underpinned.

Substantiation stage of development

Onderbouwbare innovatie: De innovatie is meerdere malen toegepast, en getest, maar het product staat nog in de kinderschoenen.

Provability contribution to sustainability

Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice.

Step in the right direction

CO2 energy reactor is een belangrijke stap in innovatie technologie, aangezien het van een restproduct wat wordt gezien als een last of overlast juist iets kan maken wat nodig is: energie.

Flexible idea

CO2 Energy reactor gebruikt CO2 en olivijn, waardoor er geen omonkeerbare milieueffecten plaatsvinden.

Good investment

Financieel is de CO2 Energy reactor een goede investering voor Eindhoven, omdat het een kostenbesparend en duurzaam product levert wat de CO2 cijfers naar beneden schroeft en nuttig, efficient en effectief inzet. Maatschappelijk is de CO2 Energy reactor een goede investering voor Eindhoven, omdat de CO2 uitstoot vermindert door het bruikzaam in te zetten, wat goed is voor de gezondheid en de leefomgeving voor mens en dier. Sociaal is de CO2 Energy reactor een goede investering voor Eindhoven, omdat het de natuurlijke leefomgeving bevordert.

TurTur Innovation Transitions