(ID:335) reorganizing mobility

Vereniging Duurzaam Integraal Ontwerpen
Het bundelen van de kracht van diverse bedrijven uit verschillende sectoren in de bouw, om te komen tot een verbetering van het bouwproces, onder andere door toepassing van het gedachtegoed van “Duurzaam Integraal Ontwerpen”. Samenwerking zal leiden tot een optimale prijs/kwaliteitverhouding, terwijl rekening wordt gehouden met de wensen van de uiteindelijke gebruiker alsmede met gevolgen van de bouw van het betreffende project voor de maatschappij en het milieu.

AddressRietputten 4, 5616 VE, Eindhoven, Nederland
URLwww.verenigingdio.nl
ContactJan-Dirk Van de Laar, Voorzitter, jan-dirk.vandelaar@mansveld.nl
Line of industryContracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Financial services; Manufacturer/Supplier; Research; Government; Project development; Real estate; Welfare
Area of expertiseDesign; Construction; Sustainability; Power generation and conversion; ICT; Maintenance; Installations
Sizemore than 1000 employees

Role of company/organisation

Vereniging DIO is een regionaal verankerde “system integrator” die haar gedachtegoed al bijna tien jaar lang met succes in praktijk brengt. Vereniging DIO bestaat uit een evenwichtige vertegenwoordiging uit de professionele bouw- en vastgoedbranche die zich, uit oprechte overtuiging over de noodzaak, een duurzame integrale aanpak heeft eigen gemaakt. Deze aanpak is gebaseerd op vertrouwen, respect, evenwichtige verdienmodellen, exploitatiegerichtheid, inspirerende regie en een synergetisch project informatie netwerk (SPIN). Samen met onze brede expertise, innovatiekracht en creativiteit leidt deze aanpak tot buitengewone oplossingen. Onderzoek toont aan dat deze aanpak leidt tot een kostenbesparing van 10%, een budgetneutrale verduurzaming en derhalve een optimale prijs/kwaliteitverhouding. Vereniging DIO biedt u een integer, transparant en door MVO gedreven consortium met aantoonbare samenwerkingservaring en een door nieuwsgierigheid geprikkelde innovatiedrang.

Opportunities for collaboration

Vereniging DIO brengt voor elk van de door de gemeente Eindhoven gedefinieerde ambities een aantal innovatieve ideeën in. Gezien de grote belangstelling voor dit gemeentelijk initiatief zal aantal en originaliteit van ingebrachte ideeën ongetwijfeld hoog scoren. Onze kracht ligt met name in het evenwichtig verbinden van alle denkbare expertise en het op integrale wijze inpassen van bruikbare ideeën. Wij staan altijd open voor toetreding van partijen die eventuele leemten opvullen en ons duurzame integrale gedachtegoed omarmen. Vereniging DIO heeft zich verdiept in “The Natural Step” en is voornemens om deze methodiek in te passen in haar werkwijze. Ter bekrachtiging van onze samenwerkingsbereidheid en onze overtuiging aangaande de DIO-aanpak sloten wij op 2 juli 2008 het ‘Convenant van Eindhoven’ met uw toenmalig Wethouder Economische Zaken.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

M.b.t. duurzame stad Het opstellen van een logistiek PVE hetgeen leidt tot een reorganisatie van functies en mobiliteitsoplossingen. Door het vermengen van wonen, werken en recreëren binnen de stad zal dit leiden tot minder logistieke bewegingen. Gebouwen moeten worden ingericht zodat ze 24 uur per dag gebruikt kunnen worden. Door het efficiënter gebruik van gebouwen in combinatie met mobiliteitsoplossingen zal dit resulteren in het behouden van de leefbaarheid van de stad.

Illustrating fileSlimVerduurzamen-Invulformulier 2014-0122 bijlage vraag 9 v2.doc
Type of ideacombination of product and service
Category of ideatechnical; design; work flow; financial
Enabling conditions• Meetbaarheid van de mobiliteits- en verkeersbewegingen van goederen, mensen en middelen • Ondernemend leiderschap van ALLE betrokken partijen incl. gemeente en burgers (1 aanspreekpunt bij DIO). • Consistent beleid om toekomstvisie te blijven volgen • Financiering en reserveringen voor de toekomstambities • Dialoog met gebruikers van de stad t.b.v. draagvlak • Basic high tech infrastructuur

Stage of development

Underpinned innovation: it has not been used in practice yet but it is well underpinned.

Substantiation stage of development

Ons idee is voornamelijk conceptueel. In ons voorstel gaan wij ervan uit dat we openbare en gebouwgebonden mobiliteit verbeteren. Hierin is altijd een winst te behalen, omdat gebouwen en de openbare ruimte efficiënter gebruikt worden. Dit heeft bijvoorbeeld vermindering van CO2-uitstoot tot gevolg. “meten = weten” ? Een continue cyclus van: meten - evalueren - verbeteren

Provability contribution to sustainability

Underpinned contribution to sustainability; this can be shown on the basis of experiments or calculations.

Step in the right direction

Om een PVE van dit niveau samen te stellen heb je alle marktpartijen nodig. Door een integrale aanpak creëer je de benodigde betrokkenheid en draagvlak.

Flexible idea

Het is een cyclisch proces. Doordat je de maatschappelijke ontwikkeling en de behoefte van gebruikers continue monitort en evalueert, kan direct worden ingesprongen op veranderingen.

Good investment

Het opstellen van een logistiek PVE zal leiden tot een efficiënter gebruik van gebouwen. Een gebouw of ruimte kan in een 24-uurs economie meerdere gebruikersgroepen bedienen. Hierdoor is minder vastgoed of ruimte nodig. Dit gaat leiden tot minder logistieke bewegingen, minder verlies van grondstoffen, minder energieverbruik en het behoud van een leefbare binnenstad.

TurTur Innovation Transitions