A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

~~META: creator = Vereniging Duurzaam Integraal Ontwerpen, Jan-Dirk Van de Laar &description abstract = (ID:335) reorganizing mobility ~~ ====== (ID:335) reorganizing mobility====== ** Vereniging Duurzaam Integraal Ontwerpen ** \\ // Het bundelen van de kracht van diverse bedrijven uit verschillende sectoren in de bouw, om te komen tot een verbetering van het bouwproces, onder andere door toepassing van het gedachtegoed van "Duurzaam Integraal Ontwerpen". Samenwerking zal leiden tot een optimale prijs/kwaliteitverhouding, terwijl rekening wordt gehouden met de wensen van de uiteindelijke gebruiker alsmede met gevolgen van de bouw van het betreffende project voor de maatschappij en het milieu. // ^ Address|Rietputten 4, 5616 VE, Eindhoven, Nederland | ^ URL|www.verenigingdio.nl | ^ Contact|Jan-Dirk Van de Laar, Voorzitter, <[email protected]> | ^ Line of industry|Contracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Financial services; Manufacturer/Supplier; Research; Government; Project development; Real estate; Welfare | ^ Area of expertise|Design; Construction; Sustainability; Power generation and conversion; ICT; Maintenance; Installations | ^ Size|more than 1000 employees | ===== Role of company/organisation===== Vereniging DIO is een regionaal verankerde “system integrator” die haar gedachtegoed al bijna tien jaar lang met succes in praktijk brengt. Vereniging DIO bestaat uit een evenwichtige vertegenwoordiging uit de professionele bouw- en vastgoedbranche die zich, uit oprechte overtuiging over de noodzaak, een duurzame integrale aanpak heeft eigen gemaakt. Deze aanpak is gebaseerd op vertrouwen, respect, evenwichtige verdienmodellen, exploitatiegerichtheid, inspirerende regie en een synergetisch project informatie netwerk (SPIN). Samen met onze brede expertise, innovatiekracht en creativiteit leidt deze aanpak tot buitengewone oplossingen. Onderzoek toont aan dat deze aanpak leidt tot een kostenbesparing van 10%, een budgetneutrale verduurzaming en derhalve een optimale prijs/kwaliteitverhouding. Vereniging DIO biedt u een integer, transparant en door MVO gedreven consortium met aantoonbare samenwerkingservaring en een door nieuwsgierigheid geprikkelde innovatiedrang. ===== Opportunities for collaboration===== Vereniging DIO brengt voor elk van de door de gemeente Eindhoven gedefinieerde ambities een aantal innovatieve ideeën in. Gezien de grote belangstelling voor dit gemeentelijk initiatief zal aantal en originaliteit van ingebrachte ideeën ongetwijfeld hoog scoren. Onze kracht ligt met name in het evenwichtig verbinden van alle denkbare expertise en het op integrale wijze inpassen van bruikbare ideeën. Wij staan altijd open voor toetreding van partijen die eventuele leemten opvullen en ons duurzame integrale gedachtegoed omarmen. Vereniging DIO heeft zich verdiept in “The Natural Step” en is voornemens om deze methodiek in te passen in haar werkwijze. Ter bekrachtiging van onze samenwerkingsbereidheid en onze overtuiging aangaande de DIO-aanpak sloten wij op 2 juli 2008 het ‘Convenant van Eindhoven’ met uw toenmalig Wethouder Economische Zaken. ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> M.b.t. duurzame stad Het opstellen van een logistiek PVE hetgeen leidt tot een reorganisatie van functies en mobiliteitsoplossingen. Door het vermengen van wonen, werken en recreëren binnen de stad zal dit leiden tot minder logistieke bewegingen. Gebouwen moeten worden ingericht zodat ze 24 uur per dag gebruikt kunnen worden. Door het efficiënter gebruik van gebouwen in combinatie met mobiliteitsoplossingen zal dit resulteren in het behouden van de leefbaarheid van de stad. ^ Illustrating file|{{public:outline_proposals:subdata:proposals:illustrations:335-q24-slimverduurzamen-invulformulier_2014-0122_bijlage_vraag_9_v2.doc?400&direct|SlimVerduurzamen-Invulformulier 2014-0122 bijlage vraag 9 v2.doc}}| ^ Type of idea|combination of product and service| ^ Category of idea|technical; design; work flow; financial| ^ Enabling conditions|• Meetbaarheid van de mobiliteits- en verkeersbewegingen van goederen, mensen en middelen • Ondernemend leiderschap van ALLE betrokken partijen incl. gemeente en burgers (1 aanspreekpunt bij DIO). • Consistent beleid om toekomstvisie te blijven volgen • Financiering en reserveringen voor de toekomstambities • Dialoog met gebruikers van de stad t.b.v. draagvlak • Basic high tech infrastructuur| ===== Stage of development===== Underpinned innovation: it has not been used in practice yet but it is well underpinned. ===== Substantiation stage of development===== Ons idee is voornamelijk conceptueel. In ons voorstel gaan wij ervan uit dat we openbare en gebouwgebonden mobiliteit verbeteren. Hierin is altijd een winst te behalen, omdat gebouwen en de openbare ruimte efficiënter gebruikt worden. Dit heeft bijvoorbeeld vermindering van CO2-uitstoot tot gevolg. “meten = weten” ? Een continue cyclus van: meten - evalueren - verbeteren ===== Provability contribution to sustainability===== Underpinned contribution to sustainability; this can be shown on the basis of experiments or calculations. ===== Step in the right direction===== Om een PVE van dit niveau samen te stellen heb je alle marktpartijen nodig. Door een integrale aanpak creëer je de benodigde betrokkenheid en draagvlak. ===== Flexible idea===== Het is een cyclisch proces. Doordat je de maatschappelijke ontwikkeling en de behoefte van gebruikers continue monitort en evalueert, kan direct worden ingesprongen op veranderingen. ===== Good investment===== Het opstellen van een logistiek PVE zal leiden tot een efficiënter gebruik van gebouwen. Een gebouw of ruimte kan in een 24-uurs economie meerdere gebruikersgroepen bedienen. Hierdoor is minder vastgoed of ruimte nodig. Dit gaat leiden tot minder logistieke bewegingen, minder verlies van grondstoffen, minder energieverbruik en het behoud van een leefbare binnenstad. {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"energy-neutral city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"flexibility for government" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"quality in the long term" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"system approach" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"cooperation" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"financing" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"energy" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"facility management" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"services" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"maintenance" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"construction" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"installations" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"products suppliers" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"underpinned innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"underpinned contribution"}}

TurTur Innovation Transitions