~~META: creator = Visser # Smit Hanab, Remco Van Beest &description abstract = (ID:334) Green roof rainwater buffering ~~ ====== (ID:334) Green roof rainwater buffering====== ** Visser & Smit Hanab ** \\ // Visser & Smit Hanab (V&SH, [[http://www.vshanab.nl)]] is een gerenommeerde Nederlandse aannemer gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen) en bovengrondse installaties. Met 1500 medewerkers is ons bedrijf internationaal, nationaal en lokaal actief. Wij ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, exploiteren en financieren projecten op gebied van energie en water. Wij maken onderdeel uit van VolkerWessels, ons concern dat bestaat uit meer dan 100 zelfstandige ondernemingen. Deze zijn ondermeer actief op het gebied van woning- en utiliteitsbouw, vastgoedontwikkeling, wegenbouw, netwerkinfrastructuur en installatietechniek. Zie (www.volkerwessels.com). // ^ Address|Rietgorsweg 6, 3356 LJ, Papendrecht, Nederland | ^ URL|www.vshanab.nl | ^ Contact|Remco Van Beest, Projectmanager, <[email protected]> | ^ Line of industry|Contracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Research; Project development | ^ Area of expertise|Design; Construction; Sustainability; Power generation and conversion; Maintenance; Transport; Installations | ^ Size|more than 1000 employees | ===== Role of company/organisation===== Voor ‘duurzaam Eindhoven’ kunnen wij ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen) en bovengrondse installaties ontwerpen, aanleggen en onderhouden. Als ‘ontwikkelende aannemer’ voegen wij waarde toe door in initiatieffase van het project mee te denken: ‘uitvoering’ en ‘beheer- & onderhoud’ betrekken wij in een vroeg stadium om zo te komen tot een optimale ‘Total Cost of Ownership’. Vanuit die filosofie doen wij ook onderzoek en schrijven we bijvoorbeeld zelf haalbaarheidstudies voor Eindhoven. Wij hebben ervaring met risico- en omgevingsmanagement bij grote projecten en delen deze kennis graag t.b.v. ‘Eindhoven’. ===== Opportunities for collaboration===== Het belang van samenwerking moet uiteraard per idee worden gewogen, maar in het algemeen geldt dat ‘samenwerken’ in ons DNA zit: wij zijn overtuigd van het feit dat ‘samenwerking’ de sleutel tot succes is voor dergelijke complexe en uitdagende initiatieven en gedragen ons als zodanig. Wij hebben dan ook veel ervaring met samenwerkingsvormen als consortia, Publiek Private Samenwerking, bouwteams e.a. - al dan niet in de rol van penvoerder. Onze attitude en ervaring brengen wij graag in bij het initiatief voor de verduurzaming van de stad Eindhoven. ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> Groendaken & irrigatiesystemen toepassen in Eindhoven. Groendaken zijn daken die leven en begroeid zijn met planten als van begroeiing met sedum (vetplanten) en gras tot aan complete tuinen met struiken en bomen. De verschillende soorten groendaken worden ingedeeld op een schaal met twee uitersten: intensieve en extensieve groendaken. Tussen deze twee uitersten bevindt zich een breed scala aan groendaken met verschillende soorten vegetatie en in dikte variërende ondergronden. Belangrijke voordelen zijn: thermische isolatie, geluidsisolatie en verbetering van het waterbeheer via • wateropname: Groendaken kunnen meer dan 50% van het regenwater opnemen en via verdamping weer afgeven aan de atmosfeer. Hierdoor worden het rioleringsstelsel en de waterzuiveringsbedrijven ontlast. • waterzuivering door beplanting: groendaken filteren het regenwater voordat het de afvoer bereikt. Verbetering leefomgeving • Groendaken bieden in tijden van verstedelijking vervangende levensruimte voor plant, dier en mens. Ze dragen bij tot de verhoging van de verscheidenheid aan biodiversiteit. • Groendaken zien er mooi uit en veroorzaken de vorming van natuurlijke aromatische geuren. • Door het relatief grote aandeel versteende oppervlak is het in steden altijd enkele graden warmer. Groendaken gaan deze opwarming van stedelijke omgeving tegen. Ze vermijden de warmteopstapeling van vastgehechte dakbedekking en warmteweerkaatsing. • Groendaken verminderen de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Een groendak werkt luchtzuiverend voor onzichtbare luchtpollen en stofdeeltjes. Het groen neemt 10 tot 20 % van het stof en de schadelijke bestanddelen op. • Het natuurlijk uitzicht van groendaken werkt rustgevend, stressverlagend en productiviteitverhogend. Het maakt mensen gezonder, gelukkiger, creatiever en meer ontspannen. • Groendaken verhogen de aantrekkelijkheid van steden doordat het aantal grote grijze oppervlakten verminderd wordt. 5 Speerpunten: 1) Groendaken zijn een duurzame oplossing: de energiebesparing door de isolerende werking van groendaken heeft een positieve invloed op het klimaat. 2) Groendaken zijn Energieneutraal: Groendaken compenseren de CO2-uitstoot, doordat de planten CO2 opnemen. 3) Groendaken ondersteunen een veranderende overheid: De oplossing is gunstig voor de gezondheid: Hoe meer groendaken een stedelijke omgeving heeft, hoe groter het effect zal zijn op het welzijn van bewoners. 4) Groendaken creëren een waarde voor het Stadhuisplein eo: Groendaken maken mensen gezonder, gelukkiger, creatiever en meer ontspannen. Het natuurlijk uitzicht van groendaken werkt rustgevend, stressverlagend en uiteindelijk productiviteitverhogend. 5) Groendaken maken innovatie zichtbaar: De daken spreken voor zich! ^ Type of idea|combination of product and service| ^ Category of idea|technical; design; work flow| ^ Enabling conditions|- Partner gebouw installaties - Vergunningen - Groendaken moeten voldoen aan de 5 speerpunten| ===== Stage of development===== Proven innovation: it has been used in practice on a small scale. ===== Substantiation stage of development===== Bewezen innovatie: Groendaken zijn al meerdere malen toegepast, waaronder bij de gemeentegebouwen van Amsterdam, Limburg en Nieuwegein. ===== Provability contribution to sustainability===== Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice. ===== Step in the right direction===== Groendaken zorgen voor een verbetering van het klimaat door extra verdamping. De begroeiing werkt als een filter tegen fijnstof en andere schadelijke stoffen. De begroeiing zorgt voor extra zuurstof en binding van koolzuurgas door fotosynthese. ===== Flexible idea===== Groendaken behouden plantensoorten in een natuurlijke en zichzelf onderhoudende omgeving. Het scheppen van nieuwe leefruimte voor planten, dieren en mensen. Met het toepassen van groendaken ontlast gemeente Eindhoven het conventionele rioleringsstelsel en daarmee ook het milieu. ===== Good investment===== Financieel zijn Groendaken een goede investering voor Eindhoven, omdat het een lage investeringskosten heeft en het kosten besparend is voor het zuiveren van het conventionerle rioleringsstelsel. Maatschappelijk zijn Groendaken een goede investering voor Eindhoven, omdat het natuurlijk uitzicht rustgevend werkt, stressverlagend en productiviteitverhogend; groendaken maken mensen gezonder, gelukkiger, creatiever en meer ontspannen. Sociaal zijn Groendaken een goede investering voor Eindhoven, omdat ze de aantrekkelijkheid van Eindhoven verhogen doordat het aantal grote grijze oppervlakten verminderd wordt. {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"quality in the long term" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"cooperation" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"services" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"construction" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"products suppliers" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"proven innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"proven contribution"}}

TurTur Innovation Transitions