A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

~~META: creator = Visser # Smit Hanab, Remco Van Beest &description abstract = (ID:330) Road Energy Systems ~~ ====== (ID:330) Road Energy Systems====== ** Visser & Smit Hanab ** \\ // Visser & Smit Hanab (V&SH, [[http://www.vshanab.nl)]] is een gerenommeerde Nederlandse aannemer gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen) en bovengrondse installaties. Met 1500 medewerkers is ons bedrijf internationaal, nationaal en lokaal actief. Wij ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, exploiteren en financieren projecten op gebied van energie en water. Wij maken onderdeel uit van VolkerWessels, ons concern dat bestaat uit meer dan 100 zelfstandige ondernemingen. Deze zijn ondermeer actief op het gebied van woning- en utiliteitsbouw, vastgoedontwikkeling, wegenbouw, netwerkinfrastructuur en installatietechniek. Zie (www.volkerwessels.com) // ^ Address|Rietgorsweg 6, 3356LJ, Papendrecht, Nederland | ^ URL|www.vshanab.nl | ^ Contact|Remco Van Beest, Projectmanager, <[email protected]> | ^ Line of industry|Contracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Research; Project development | ^ Area of expertise|Design; Construction; Sustainability; Power generation and conversion; Maintenance; Transport; Installations | ^ Size|more than 1000 employees | ===== Role of company/organisation===== Voor ‘duurzaam Eindhoven’ kunnen wij ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen) en bovengrondse installaties ontwerpen, aanleggen en onderhouden. Als ‘ontwikkelende aannemer’ voegen wij waarde toe door in initiatieffase van het project mee te denken: ‘uitvoering’ en ‘beheer- & onderhoud’ betrekken wij in een vroeg stadium om zo te komen tot een optimale ‘Total Cost of Ownership’. Vanuit die filosofie doen wij ook onderzoek en schrijven we bijvoorbeeld zelf haalbaarheidstudies voor Eindhoven. Wij hebben ervaring met risico- en omgevingsmanagement bij grote projecten en delen deze kennis graag t.b.v. ‘Eindhoven’. ===== Opportunities for collaboration===== Het belang van samenwerking moet uiteraard per idee worden gewogen, maar in het algemeen geldt dat ‘samenwerken’ in ons DNA zit: wij zijn overtuigd van het feit dat ‘samenwerking’ de sleutel tot succes is voor dergelijke complexe en uitdagende initiatieven en gedragen ons als zodanig. Wij hebben dan ook veel ervaring met samenwerkingsvormen als consortia, Publiek Private Samenwerking, bouwteams e.a. - al dan niet in de rol van penvoerder. Onze attitude en ervaring brengen wij graag in bij het initiatief voor de verduurzaming van de stad Eindhoven. ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> RES (Road Energy Systems) Binnen de gebouwde omgeving liggen veel wegen, ook in Eindhoven. De meeste van deze wegen zijn gemaakt van asfalt en hebben een donkere kleur. Door deze kleur absorbeert het gemakkelijk zonlicht en warmt het wegdek snel op. Road Energy Systems (RES) halen deze warmte uit de wegen om deze te kunnen gebruiken voor andere toepassingen en/of om het wegdek te koelen. Soms is het wegdek zo warm dat de weerstand verhoogd wordt of zelfs zo heet dat banden kunnen smelten. Koeling (onttrekking van de warmte) van asfalt is dus ook goed voor de weg zelf; ook bij vliegvelden is dit een aantrekkelijke techniek omdat de toestand van dit asfalt erg nauw luistert, bijvoorbeeld bij de luchthaven Eindhoven. De opgewekte warmte wordt getransporteerd door kleine buizen met een warmtegeleidende vloeistof. Dit wordt vervolgens weer door middel van warmtewisselaars opgeslagen in de bodem met eenzelfde soort technologie als bij warmte/koude opslag gebruikt wordt. Deze warmte kan in de eerste plaats gebruikt worden om de weg in de winter (bij vorst) weer op te warmen tot een temperatuur dat de wegweerstand het meest optimaal is. Daarnaast zal er over een jaar gezien een aanzienlijk deel van de warmte over blijven die gebruikt kan worden voor ruimteverwarming van nabij liggende gebouwen. 5 Speerpunten: 1) RES is een duurzame oplossing: Warmte wordt uit de wegen gehaald om deze te gebruiken voor andere toepassingen, waardoor er een energiebesparing plaatsvindt een positieve invloed heeft op het klimaat. 2) RES is Energieneutraal: De wegen worden door de zon opgewarmd, waardoor ze zelf energie kunnen opwekken en er geen externe bron nodig is. 3) RES ondersteunt een veranderende overheid: Het handig toepassen van mobiliteit bevordert de transitie van duurzame gemeente gebouwen naar een duurzame gemeente Eindhoven in haar geheel. 4) RES creëert een waarde voor het Stadhuisplein eo: Wegen bevorderen mobiliteit, en de innovatie van maakt de begaanbaarheid van de wegen optimaal, waardoor het aantrekkelijker wordt voor haar bezoekers. 5) RES maakt innovatie zichtbaar, doordat het met het juist inzetten van koelte/ warmte de wegen in Eindhoven veiliger en begaanbaar wordt, zowel in de zomer als de winter. ^ Type of idea|combination of product and service| ^ Category of idea|technical; design; work flow| ^ Enabling conditions|- KWS infra is een benodigde partner - Samenwerking met RES exploiteur - Wegen dienen in het zonlicht te liggen - RES moet voldoen aan de 5 speerpunten| ===== Stage of development===== Proven innovation: it has been used in practice on a small scale. ===== Substantiation stage of development===== Bewezen innovatie: De innovatie is al meerdere malen toegepast, waaronder bij bedrijven terreinen in Dordrecht, Castricum en Hoorn. ===== Provability contribution to sustainability===== Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice. ===== Step in the right direction===== Het verbruik van fossiele brandstoffen wordt vermeden en de CO2 uitstoot neemt aantoonbaar drastisch af. Dit komt doordat de energie van RES (road energy systems) van de asfaltzonnecollector in de bodem wordt gebufferd en vervolgens middels warmtepompen in de bebouwde omgeving, de gemeentegebouwen van Eindhoven, gebracht. Hierdoor is het mogelijk gas te vervangen door thermische warmte. RES zorgt voor regeneratie van energie in de bodem, zodat er een duurzame temperatuur/ energiebalans ontstaat bij gebruik van de warmtekoudeopslag bij gebouwen. ===== Flexible idea===== RES is een duurzame oplossing die ervoor zorgt dat een gebouw duurzaam verwarmd en gekoeld wordt, zodat het een comfortabel en gezond woon- en werkklimaat krijgt. Bijkomend groot voordeel van dit systeem is de verlenging van de levensduur van de asfaltconstructie. De asfaltzonnecollector is onverbrekelijk verbonden en vormt dus één geheel met de totale asfaltconstructie. Bovendien resulteert de toepassing van in bijzonder milieuvriendelijke sneeuw- en gladheidbestrijding. ===== Good investment===== Financieel is RES een goede investering voor Eindhoven, omdat het energiekosten bespaart voor het verwarmen van gebouwen. Maatschappelijk is RES een goede investering voor Eindhoven, omdat het de veiligheid op wegen bevordert. Sociaal is RES een goede investering voor Eindhoven, omdat ze het bewegingsverkeer tussen mensen en de Eindhovense gemeentegebouwen bevorderen. {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"energy-neutral city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"attractive surroundings" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"energy" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"maintenance" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"construction" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"installations" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"products suppliers" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"proven innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"proven contribution"}}

TurTur Innovation Transitions