(ID:329) Biomass energy centrale

Aannemersbedrijf Van Rijswijck
aannemersbedrijf

AddressLucas Gasselstraat 6, 5613 LB, Eindhoven, Nederland
URLwww.vanrijswijck.nl
ContactArjaan van Rijswijck, Directeur, arjaan@vanrijswijck.nl
Line of industryContracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Project development; Real estate
Area of expertiseDesign; Construction; Sustainability; Maintenance; Installations
Size51-250 employees

Role of company/organisation

Het engineeren, ontwikkelen, coördineren en realiseren van het gehele duurzaamheidsproject zoals vermeld in de vraagspecificatie van de Gemeente Eindhoven. E.e.a. samen met regionale MKB bedrijven. Daarnaast zien wij een rol van onze organisatie bij het zorgdragen voor het beheer van het gebouw inclusief de daarbij behorende onderhoudswerkzaamheden voor de lange termijn. In bovengenoemde rol brengen wij tevens onze ervaring in op het gebied van: - Natural Step - CO2 neutraal bouwen - MVO - Social Return - GPR gebouw - FSC certificering

Opportunities for collaboration

1) Door het opzetten van een samenwerkingsverband tussen regionale MKB bedrijven borgen en bundelen wij de betrokkenheid, flexibiliteit, kennis en ervaring. Hierdoor zijn wij in staat om grote complexe projecten te realiseren en de concurrentie met de “grote” bedrijven in ons voordeel te beslechten. 2) Onze ervaring verder vergroten m.b.t. een samenwerkingsverband tussen regionale MKB bedrijven die, net als onze organisatie, innovatief met duurzaamheid bezig zijn. 3) Mede door dit project onze kennis en ervaring vergroten op het gebied van duurzaamheid. 4) Door middel van een samenwerkingsverband tussen regionale MKB bedrijven MVO in de eigen regio te optimaliseren. Denk hierbij aan werkgelegenheid, Social Return etc.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

Duurzame energie winnen uit biomassa. Bio-energie is elektriciteit, warmte of gas die gewonnen wordt uit organisch materiaal (biomassa). Dit is bijvoorbeeld hout, groente-, fruit- en tuinafval, rioolslib en mest. Eventueel gebruik maken van een bestaande Biocentrale of aansluiting, bij eventuele ontwikkeling, op “Bio centrale Strijps Bultje”. Maken dan direct gebruikt van het zogenaamde Twentse “Naoberschap” (zoveel mogelijk afnemen bij “de buren”). Hiermede komen wij de Gemeente Eindhoven tegemoet in de doelstelling m.b.t. EIndhoven als duurzame stad, Eindhoven energieneutraal en zichtbaar maken van innovatie.

Type of ideaproduct
Category of ideatechnical
Enabling conditionsOver het algemeen wordt bio-energie als 'duurzaam' beschouwd als aan een aantal voorwaarden is voldaan: •Bij de opwekking van bio-energie mag in de gehele energievoorzieningsketen geen sprake zijn van schadelijke milieu-effecten; •Er mag geen sprake zijn van uitputting van natuurlijke grondstoffen: de hoeveelheid plantaardig materiaal dient op peil te blijven door voldoende aanplant en onderhoud van bossen; •De benutting van natuurlijke grondstoffen moet zo optimaal mogelijk zijn: natuurlijke grondstoffen dienen zo hoogwaardig mogelijk te worden ingezet en de omzetting van biomassa in bruikbare energie dient met een zo hoog mogelijk rendement te gebeuren.

Stage of development

Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.

Substantiation stage of development

Wij hebben reeds veel ervaring opgedaan in de bouw/gebruik van BioMassa centrale. In Meerhoven te Eindhoven hebben wij een bio-energiecentrale gerealiseerd waarmee op basis van snoeihout duurzame warmte en elektriciteit wordt geproduceerd. De warmte-afnemers zijn; Waterrijk en Meerrijk: 1.580 woningen en 20.000 m² commerciële ruimtes Zandrijk en Grasrijk: 3.000 woningen

Provability contribution to sustainability

Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice.

Step in the right direction

Bio-energie is in alle gevallen te beschouwen als een vorm van hernieuwbare energie. Bio-energie is net als zonne-energie, windenergie en waterkracht afkomstig van een hernieuwbare, “onuitputtelijke” bron. Planten en bomen halen bij hun groei CO2 uit de lucht en bij de omzetting van biomassa in electriciteit en warmte komt deze CO2 weer vrij. Door de benutting van plantaardig materiaal wordt dus geen (extra) CO2 aan de atmosfeer toegevoegd. De opwekking van bio-energie is een continu cyclisch proces van vastlegging en vrijmaking van CO2, die past in de natuurlijke kringloop. Het verschil met het natuurlijke kringloopproces is dat we de vastgelegde CO2 in bruikbare energie omzetten, terwijl dat in de natuur volgens een proces van vertering en verrotting verloopt.

Flexible idea

Een BioMassa Centrale heeft geen negatief effect op het milieu

Good investment

Nederland loopt voorop als het gaat om het produceren van groene warmte en stroom voor haar inwoners waarbij gebruik wordt gemaakt van biobrandstoffen afkomstig uit de directe omgeving. De biomassacentrale gaat houtsnippers onder andere uit particuliere tuinen en gemeentelijke parken en plantsoenen omzetten in energie en verwarmt zowel ruimtes als het zwemwater. De biomassacentrale bij het ir. Ottenbad, het Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep en bij woonwijk Meerhoven loopt de gemeente Eindhoven voorop in Nederland als het gaat om het produceren van groene warmte en stroom voor haar inwoners waarbij gebruik wordt gemaakt van biobrandstoffen afkomstig uit de directe omgeving. Logische vervolgstap is dan ook een biomassacentrale voor eigen gebruik.

TurTur Innovation Transitions