Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_328 [2014/05/13 11:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = Vereniging Duurzaam Integraal Ontwerpen, Jan-Dirk Van de Laar
 +&​description abstract = (ID:328) Climate neutral square
 +~~
 +
 +====== (ID:328) Climate neutral square======
 +
 + ** Vereniging Duurzaam Integraal Ontwerpen ** \\  // Het bundelen van de kracht van diverse bedrijven uit verschillende sectoren in de bouw, om te komen tot een verbetering van het bouwproces, onder andere door toepassing van het gedachtegoed van "​Duurzaam Integraal Ontwerpen"​. Samenwerking zal leiden tot een optimale prijs/​kwaliteitverhouding,​ terwijl rekening wordt gehouden met de wensen van de uiteindelijke gebruiker alsmede met gevolgen van de bouw van het betreffende project voor de maatschappij en het milieu. //
 +
 +^  Address|Rietputten 4, 5616 VE, Eindhoven, Nederland |
 +^  URL|www.verenigingdio.nl |
 +^  Contact|Jan-Dirk Van de Laar, Voorzitter, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Contracting;​ Consulting and Design services; Maintenance services; Financial services; Manufacturer/​Supplier;​ Research; Government; Project development;​ Real estate; Welfare ​  |
 +^  Area of expertise|Design;​ Construction;​ Sustainability;​ Power generation and conversion; ICT; Maintenance;​ Installations ​  |
 +^  Size|more than 1000 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Vereniging DIO is een regionaal verankerde “system integrator” die haar gedachtegoed al bijna tien jaar lang met succes in praktijk brengt. Vereniging DIO bestaat uit een evenwichtige vertegenwoordiging uit de professionele bouw- en vastgoedbranche die zich, uit oprechte overtuiging over de noodzaak, een duurzame integrale aanpak heeft eigen gemaakt. Deze aanpak is gebaseerd op vertrouwen, respect, evenwichtige verdienmodellen,​ exploitatiegerichtheid,​ inspirerende regie en een synergetisch project informatie netwerk (SPIN). Samen met onze brede expertise, innovatiekracht en creativiteit leidt deze aanpak tot buitengewone oplossingen. Onderzoek toont aan dat deze aanpak leidt tot een kostenbesparing van 10%, een budgetneutrale verduurzaming en derhalve een optimale prijs/​kwaliteitverhouding. Vereniging DIO biedt u een integer, transparant en door MVO gedreven consortium met aantoonbare samenwerkingservaring en een door nieuwsgierigheid geprikkelde innovatiedrang.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Vereniging DIO brengt voor elk van de door de gemeente Eindhoven gedefinieerde ambities een aantal innovatieve ideeën in. Gezien de grote belangstelling voor dit gemeentelijk initiatief zal aantal en originaliteit van ingebrachte ideeën ongetwijfeld hoog scoren. Onze kracht ligt met name in het evenwichtig verbinden van alle denkbare expertise en het op integrale wijze inpassen van bruikbare ideeën. Wij staan altijd open voor toetreding van partijen die eventuele leemten opvullen en ons duurzame integrale gedachtegoed omarmen. Vereniging DIO heeft zich verdiept in “The Natural Step” en is voornemens om deze methodiek in te passen in haar werkwijze. Ter bekrachtiging van onze samenwerkingsbereidheid en onze overtuiging aangaande de DIO-aanpak sloten wij op 2 juli 2008 het ‘Convenant van Eindhoven’ met uw toenmalig Wethouder Economische Zaken.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +M.b.t. ambitie '​Waarde creëren voor Stadhuisplein e.o.' Klimaatneutraal plein geschikt en aantrekkelijk voor meerdere functies en doelgroepen met multifunctionele voorzieningen. Het plein vormt door de inrichting een verbindende factor tussen de gemeentelijke gebouwen en haar gebruikers, bewoners van jong tot oud en kenniswerkers. We denken hierbij aan: - Het plein uitvoeren met flexibele beweegbare delen vanuit parkeergarage. Parkeerdruk neemt af t.g.v. het totaal logistiek plan DIO; - Het plein en de omgeving voorzien van horeca, winkels en ontmoetingsplaatsen;​ - Het Herman Witte gebouw en het plein verbinden door sportfaciliteiten;​ - Het plein voorzien van een waterberging;​ - Het plein voorzien van een digitale informatiewall met informatie over duurzaamheidsdoelstellingen en activiteiten;​ - Het plein voorzien van een vrij toegankelijk WIFI-netwerk;​ - Plein is warmte-accumulerend om de energiebalans van de aangesloten gebouwen te waarborgen; - Plein voorzien van groenvoorziening;​ - Led-verlichting gevoed met pv-panelen.
 +^  Illustrating file|{{public:​outline_proposals:​subdata:​proposals:​illustrations:​328-q24-slimverduurzamen-invulformulier_2014-0122_bijlage_vraag_9_v2.doc?​400&​direct|SlimVerduurzamen-Invulformulier 2014-0122 bijlage vraag 9 v2.doc}}|
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|technical;​ design; work flow; financial|
 +^  Enabling conditions|De DIO organisatie bestaat uit alle partijen welke gezamenlijk in staat zijn om dit plan te realiseren van ontwerp tot beheer. Randvoorwaarden zijn: - De gemeente moet bereid zijn aanpassingen te doen in de beperking van parkeergelegenheid;​ - Financiële middelen beschikbaar stellen; - Aantrekken juiste exploitanten.|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Underpinned innovation: it has not been used in practice yet but it is well underpinned.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Warmte-accumulerend plein is een bewezen techniek, werking is het principe van een energiedak. De voorzieningen voor waterberging zijn eveneens bewezen en eenvoudig uitvoerbaar door locatie.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Underpinned contribution to sustainability;​ this can be shown on the basis of experiments or calculations.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +Het systeem bespaart energie en voorkomt milieubelasting door strooizout. Het klimaatneutrale plein zet Eindhoven op de kaart. Duurzaamheidsuitdraging door digitale informatiewall en zichtbare techniek: pv-panelen en led-verlichting. Door de flexibele pleinindeling garandeer je een intensiever gebruik en een hoge toekomstbestendigheid.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Zonder toepassing van het warmte-accumulerend plein is het welslagen van een klimaatneutraal systeem voor alle aangesloten gebouwen niet mogelijk. Tevens bevordert dit een gefaseerde uitvoering. Dit voorkomt onomkeerbare milieueffecten met name bij gebruik aardenergie.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +Plein en omgeving bieden aan bewoners en werknemers een mogelijkheid voor ontspanning en sport, waardoor de vitaliteit en het concentratievermogen toeneemt. Door de brede doelgroep en ontmoetingsplaatsen worden sociale contacten bevorderd. In binnen- en buitenland is een warmte-accumulerende vloer succesvol toegepast.
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​sustainable city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​energy-neutral city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​flexibility for government"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​attractive surroundings"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​visible innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​quality in the long term" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​system approach"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​cooperation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​financing"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​energy"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​facility management"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​maintenance"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​construction"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​installations"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​products suppliers"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​underpinned innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​underpinned contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions