~~META: creator = Aannemersbedrijf Van Rijswijck, Arjaan van Rijswijck &description abstract = (ID:320) water saving measures ~~ ====== (ID:320) water saving measures====== ** Aannemersbedrijf Van Rijswijck ** \\ // aannemersbedrijf // ^ Address|Lucas Gasselstraat 6, 5613 LB, Eindhoven, Nederland | ^ URL|www.vanrijswijck.nl | ^ Contact|Arjaan van Rijswijck, Directeur, <[email protected]> | ^ Line of industry|Contracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Project development; Real estate | ^ Area of expertise|Design; Construction; Sustainability; Maintenance; Installations | ^ Size|51-250 employees | ===== Role of company/organisation===== Het engineeren, ontwikkelen, coördineren en realiseren van het gehele duurzaamheidsproject zoals vermeld in de vraagspecificatie van de Gemeente Eindhoven. E.e.a. samen met regionale MKB bedrijven. Daarnaast zien wij een rol van onze organisatie bij het zorgdragen voor het beheer van het gebouw inclusief de daarbij behorende onderhoudswerkzaamheden voor de lange termijn. In bovengenoemde rol brengen wij tevens onze ervaring in op het gebied van: - Natural Step - CO2 neutraal bouwen - MVO - Social Return - GPR gebouw - FSC certificering ===== Opportunities for collaboration===== 1) Door het opzetten van een samenwerkingsverband tussen regionale MKB bedrijven borgen en bundelen wij de betrokkenheid, flexibiliteit, kennis en ervaring. Hierdoor zijn wij in staat om grote complexe projecten te realiseren en de concurrentie met de "grote" bedrijven in ons voordeel te beslechten. 2) Onze ervaring verder vergroten m.b.t. een samenwerkingsverband tussen regionale MKB bedrijven die, net als onze organisatie, innovatief met duurzaamheid bezig zijn. 3) Mede door dit project onze kennis en ervaring vergroten op het gebied van duurzaamheid. 4) Door middel van een samenwerkingsverband tussen regionale MKB bedrijven MVO in de eigen regio te optimaliseren. Denk hierbij aan werkgelegenheid, Social Return etc. ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> Waterbesparende maatregelen voor alle kranen en toiletten (inclusief waterloze urinoirs) en de opvang van regenwater t.b.v. spoelwater toiletten. De belangrijkste reden om te besparen op water is de besparing op energie. Voor de zuivering van water is namelijk veel energie nodig. Het reinigingsproces van water is een ingewikkeld en langdurig proces. Denk ook aan de energie die de pompen gebruiken die ervoor zorgen dat er druk op de waterleidingen zit. Daarnaast belast de waterzuivering het milieu door het gebruik van hulpstoffen en chemicaliën en allerlei filtermaterialen. Het oppompen van grondwater veroorzaakt verdroging van de natuur binnen de waterwingebieden. Alle reden om bewust en duurzaam om te gaan met water. Hiermede komen wij de Gemeente Eindhoven tegemoet in de doelstelling m.b.t. EIndhoven als duurzame stad, Eindhoven energieneutraal en zichtbaar maken van innovatie. ^ Type of idea|product| ^ Category of idea|technical| ^ Enabling conditions|Naast de waterbesparing die met de toiletten bereikt kan worden, zijn er nog meer maatregelen te nemen om zuiniger met water om te gaan. Bijvoorbeeld door de waterkranen te voorzien van een zogenoemde doorstroombegrenzer. Door ons goed te laten informeren door onze gespecialiseerde MKB partners komen wij tot een optimaal plan inzake waterbesparende maatregelen voor de Gemeente Eindhoven.| ===== Stage of development===== Proven innovation: it has been used in practice on a small scale. ===== Substantiation stage of development===== Waterbesparende maatregelen hebben wij reeds in vele projecten toegepast. Door continu optimalisatie/doorontwikkeling worden steeds betere resultaten behaald. ===== Provability contribution to sustainability===== Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice. ===== Step in the right direction===== Elke dag gebruiken we per persoon gemiddeld zo’n 120 liter water. Het meeste van ons water wordt gebruikt voor wassen, schoonmaken en het doortrekken van ons toilet. Wastafel 5, 1 liter Toiletspoeling 36, 2 liter. Een toilet doorspoelen kost gemiddeld zo’n 6 liter water per keer, dat kan zuiniger. Niet alleen levert dit een forse water- en dus kostenbesparing op maar ook besparing op energie (de zuivering van water). Hiervan zijn praktijkvoorbeelden en onderzoeksresultaten. Water besparing is dus zeker een stap in de goede richting van duurzaamheidsambities van de Gemeente Eindhoven. ===== Flexible idea===== De waterbesparende maatregelen hebben geen negatief effect op het milieu. ===== Good investment===== Bij een toilet met spoelkeuzeknop/spoelonderbreker kan het waterverbruik van 6 naar 4 liter (per spoeling) terug gebracht worden. Waterloze urinoirs zijn ook mogelijk. Een gewoon urinoir gebruikt 4 tot 5 liter water om door te spoelen. Stel dat een urinoir 15 keer per uur gebruikt wordt gedurende 2.500 uur per jaar dan is het verbruik ongeveer 187 m3 water per jaar. Waterloze urinoirs verbruiken geen water. Er wordt dus per jaar 187 m3 water bespaart t.o.v een gewoon urinoir. Naast de waterbesparing die met de toiletten bereikt kan worden, zijn er nog meer maatregelen te nemen om zuiniger met water om te gaan. Bijvoorbeeld door waterkranen te voorzien van een zogenoemde doorstroombegrenzer. Hierdoor stroomt er nog maar maximaal 6 liter per minuut doorheen. {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"energy" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"installations" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"proven innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"proven contribution"}}

TurTur Innovation Transitions