(ID:319) living sustainabillity lab

Eneco Business B.V.
Energy Utilities

AddressMarten Meesweg 5, 3068AV, Rotterdam, Nederland
URLhttp://grootzakelijk.eneco.nl/
ContactLeidy Girigori, Account Manager, leidy.girigori@eneco.com
Line of industryManufacturer/Supplier; Project development
Area of expertiseDesign; Sustainability; Power generation and conversion; ICT; Transport; Installations
Sizemore than 1000 employees

Role of company/organisation

De rol van Eneco verandert van energieleverancier naar energie-regisseur, waar Eneco een faciliterende en ontzorgende rol speelt naar haar partners. Eneco kan in deze regie rol de doelstellingen van de klant adopteren en vervullen. Om daarnaast ook Eneco’s doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te bereiken, zijn decentrale oplossingen en is samenwerking met partners cruciaal. Eneco wil daarom een volledige partner-rol aangaan en leverancier en exploitant zijn van de energieoplossingen. Eneco kan producten en diensten leveren en zelfstandig samen met partners zorg dragen voor de realisatie van complete oplossingen op het gebied van verduurzaming, monitorring en energielevering.

Opportunities for collaboration

Eneco gelooft in de kracht van samenwerking met kundige partners. In verschillende verduurzamingstrajecten werken we nu bijvoorbeeld al met ketens van bouw- en installatiebedrijven samen om vastgoed portefeuilles te verduurzamen. Ons idee over samenwerking met partners gaat verder dan het realiseren van verduurzamingsprojecten alleen. Eneco is door Greenpeace en de Consumentenbond en verkozen tot een van de meest duurzame energiepartners van Nederland. Ons partnerschap met het WNF toont dat wij staan voor een waarachtige duurzame toekomst. Samerweking met partners heeft voor ons tot doel onze duurzame ambities op een hoger niveau te brengen en de voordelen uit deze verduurzaming met elkaar te delen.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

“Living sustainabillity lab” Samen met partners uit de omgeving creëren we een omgeving waarin duurzaamheid en verduurzaming in al haar aspecten centraal staat. We verbinden marktpartijen met elkaar om in een open, transparante ketensamenwerking te komen tot objectief toetsbare verduurzamingsprojecten. Deze projecten worden samen met de gemeente uitgewerkt tot concrete, integrale oplossingen waarmee de korte –en lange termijn doelstellingen van de gemeente worden gerealiseerd. De te verduurzamen panden vormen de backbone van een integrale energie infrastructuur waarin energie zo duurzaam mogelijk wordt opgewekt en verdeeld middels onder andere smart grid toepassingen. Het energiegebruik wordt zowel per object als voor het hele gebied integraal teruggebracht, bewaakt en jaar na jaar geoptimaliseerd. Verkeersbewegingen van gemeente medewerkers tussen de panden wordt middels elektrisch vervoer of openbaar vervoer uitgevoerd. Dit openbaar vervoer wordt in de toekomst verder verduurzaamd met de toepassing van brandstofcellen die gevoed worden met waterstof wat opgewekt wordt op momenten waarop de energie niet in de panden zelf wordt gebruikt. Het stadhuisplein wordt het zenuwcentrum van het lab met een op de gebouwen geprojecteerd overzicht van de CO2 reductie die is gehaald, welke energie er zelf wordt opgewekt en welke wordt ingekocht, hoever we nog te gaan hebben tot het volledig energie neutraal zijn van de aangesloten gebouwen. Dit zenuwcentrum wordt gebruikt om de opgedane kennis van het “living sustainabillity lab” zichtbaar te maken en te delen. Tevens wordt de burger betrokken en gestimuleerd om ook zelf te verduurzamen.

Illustrating fileGemeente Eindhoven Slimverduurzamen Eneco.pdf
Type of ideacombination of product and service
Category of ideatechnical; design; financial
Enabling conditionsMedewerking van de gemeente Eindhoven

Stage of development

Underpinned innovation: it has not been used in practice yet but it is well underpinned.

Substantiation stage of development

De deeltechnologiën en aanpak zijn door ons in verschillende projecten al toegepast. De gebieds brede integrale gedachte achter het “Living Sustainability Lab” is nieuw. Voorbeeld projecten zijn onder meer via de website http://www.eneco.com/nl/activiteiten/projecten-portfolio/

Provability contribution to sustainability

Underpinned contribution to sustainability; this can be shown on the basis of experiments or calculations.

Step in the right direction

Het living sustainabillity lab idee draagt bij op alle vijf speerpunten van de gemeente eindhoven om slim te verduurzamen. In onze referentieprojecten zijn deze elementen aantoonbaar bereikt met verschillende partners.

Flexible idea

Alle duurzame oplossingen van het living sustainability lab zijn conform alle duurzame normen en bij het uitvoeren van het project zullen de richtlijnen van natural step worden toegepast.

Good investment

Op basis van de people, planet & profit principes draagt het project het volgende bij: People: Burgers worden gestimuleerd om zelf energie te besparen en delen in de kennis die de gemeente met haar partners op doet. Planet: Door energie reducerende oplossingen en efficiënte aansturing van de faciliteiten en installaties zal de gemeente bijdragen aan een significante reductie van Co2-uitstoot Profit: Door implementatie van dit project is de gemeente voorloper op gebied van duurzaam innovatie. Directe profit is gerelateerd aan het implementeren van verbruiksbesparende oplossingen.

TurTur Innovation Transitions