(ID:316) re-use outcomeing materials renovation

van Nielen Bouwmanagement bv
Management en consulting

AddressPrins Hendrikstraat 57a, 5611 HJ, Eindhoven, Nederland
URLwww.vannielenmanagement.nl
ContactA.H. van Nielen, Senior bouwmanager, info@vannielenmanagement.nl
Line of industryConsulting and Design services; Project development; Real estate; Other, Ambassador Sustaynability
Area of expertiseDesign; Construction; Sustainability; Installations, Oganisation / Management / Training in projects
Size1-10 employees

Role of company/organisation

Open minded senior (bouw- en organisatie-) projectmanager in staat om met een brede blik zowel ideeën als visies met open vizier te beoordelen en op zijn merites te beoordelen op doelmatigheid en inpasbaarheid. In staat om leiding te geven of deelnemer te zijn tijdens voortgang van processen welke moeten leiden tot beslissingen binnen tijdstrajecten. Proces- en projectmanager in breedste zin des woords. Zonder daarbij het doel te verliezen door groepen op het “rechte” pad te houden zonder af te dwalen. Probleemoplossend met als doel en visie: “samen creëer je meer als met individualisme” “Creatief samenwerken met specialisten op andere vlakken leidt tot hoger resultaat” “Met doelgerichtheid en enige eigenwijsheid kom je verder en worden ideeën niet al in de kiem gesmoord door een versmalde blik”

Opportunities for collaboration

Het coördineren en inspireren tijdens de advies- en organisatietrajecten in de complexiteit van vraagstukken die dit traject en project de komende jaren gaat genereren. Tijdens de fasen ideevorming, schetsplan, voorlopig plan, definitief plan, uitvoeringsperiode en nazorgtraject zorg dragen voor continuïteit en kennisbaak waarbij een schat aan ervaring op zowel technisch als organisatorisch vlak garandeert dat het team aan noodzakelijke specialisten steeds de spiegel voor krijgt gehouden om tot het hoogste niveau te komen bij het uiteindelijke resultaat. Kortom, input leveren en aansturen van het gehele proces en project.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

Bij aankomende renovatie stadhuis uitkomende materialen aanbieden aan inwoners of buurtcentra mits hergebruik gegarandeerd is. Of hergebruik van deze materialen in de overige nog aan te pakken gemeentelijke gebouwen. Als voorbeeld; de lampen uit alle armaturen doen het nog, de zekeringen en starters van TL kunnen worden hergebruikt, etc. Bij hergebruik in overig aan te pakken gebouwen eventueel werkelozen aantrekken voor sorteren materialen en uitvoering van vervanging van deze onderdelen. 2 vliegen in 1 klap, er wordt nagenoeg niets weggegooid en de werkelozen kunnen hun inzet weer ten toon spreiden.

Type of ideaservice
Category of ideatechnical; work flow; financial
Enabling conditionsEigen organisatie kan dit opzetten. Mogelijk is er een coördinator noodzakelijk en opslagcapaciteit na verwijderen en sorteren van de materialen

Stage of development

Underpinned innovation: it has not been used in practice yet but it is well underpinned.

Substantiation stage of development

Behoeft geen toelichting

Provability contribution to sustainability

Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice.

Step in the right direction

Hergebruik van materialen en inzet van naast de maatschappij vallende individuen. Behoeft verder geen toelichting

Flexible idea

Behoeft geen toelichting

Good investment

N.v.t.. Grondstoffenhergebruik is in dit geval belangrijk maar sociaal maatschappelijk ondernemen is belangrijker

Comments

Naast dit idee is er nog een veelheid mogelijk. Ik noem: - Overal goed beveiligde wifi in plaats van bekabelde pc-aansluitingen - Uitkomende bekabeling laten sorteren en hergebruiken tijdens renovatie - Circulaire economie introduceren (geen investering, betalen voor het gebruik van.) - Etc. Als Gemeente in dit voortraject: Straal Duurzaamheid uit door bv voor het stadhuis en bij andere gebouwen gratis laadpalen te maken voor hybride en elektrisch rijden. Betrek de inventieve en slimme ondernemers uit Eindhoven die al een duurzaamheidskenmerk hebben en haal geen bedrijven van ver in kader van duurzame mobiliteit. Ik ben er hier één van en denk een goede bijdrage te kunnen leveren in het gehele traject.

TurTur Innovation Transitions