(ID:315) energy generation Dommel river

Visser & Smit Hanab
Visser & Smit Hanab (V&SH, http://www.vshanab.nl) is een gerenommeerde Nederlandse aannemer gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen) en bovengrondse installaties. Met 1500 medewerkers is ons bedrijf internationaal, nationaal en lokaal actief. Wij ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, exploiteren en financieren projecten op gebied van energie en water. Wij maken onderdeel uit van VolkerWessels, ons concern dat bestaat uit meer dan 100 zelfstandige ondernemingen. Deze zijn ondermeer actief op het gebied van woning- en utiliteitsbouw, vastgoedontwikkeling, wegenbouw, netwerkinfrastructuur en installatietechniek. Zie (www.volkerwessels.com)

AddressRietgorsweg 6, 3356 LJ, Papendrecht, NL
URLwww.vshanab.nl
ContactRemco van Beest, Project Manager, r.van.beest@vshanab.nl
Line of industryContracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Research; Project development
Area of expertiseDesign; Construction; Sustainability; Power generation and conversion; Maintenance; Transport; Installations
Sizemore than 1000 employees

Role of company/organisation

Voor ‘duurzaam Eindhoven’ kunnen wij ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen) en bovengrondse installaties ontwerpen, aanleggen en onderhouden. Als ‘ontwikkelende aannemer’ voegen wij waarde toe door in initiatieffase van het project mee te denken: ‘uitvoering’ en ‘beheer- & onderhoud’ betrekken wij in een vroeg stadium om zo te komen tot een optimale ‘Total Cost of Ownership’. Vanuit die filosofie doen wij ook onderzoek en schrijven we bijvoorbeeld zelf haalbaarheidstudies voor Eindhoven. Wij hebben ervaring met risico- en omgevingsmanagement bij grote projecten en delen deze kennis graag t.b.v. ‘Eindhoven’.

Opportunities for collaboration

Het belang van samenwerking moet uiteraard per idee worden gewogen, maar in het algemeen geldt dat ‘samenwerken’ in ons DNA zit: wij zijn overtuigd van het feit dat ‘samenwerking’ de sleutel tot succes is voor dergelijke complexe en uitdagende initiatieven en gedragen ons als zodanig. Wij hebben dan ook veel ervaring met samenwerkingsvormen als consortia, Publiek Private Samenwerking, bouwteams e.a. - al dan niet in de rol van penvoerder. Onze attitude en ervaring brengen wij graag in bij het initiatief voor de verduurzaming van de stad Eindhoven.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

Ons idee is te onderzoeken in hoeverre de rivier De Dommel een rol kan spelen in de koeling en/of verwarming van de gebouwen die in de directe omgeving liggen, bijvoorbeeld voor het Stadhuis, de Stadshuistoren of het Van Abbenmuseum. Meer onderzoek is nodig om te bepalen of dit idee volledig kan bijdragen aan alle speerpunten van Eindhoven, duidelijk is al wel dat bij uitvoering dit idee bijdraagt aan ‘duurzame oplossing’, het zeker waarde kan toevoegen aan het stadhuisplein en bijvoorbeeld een ‘duurzame voetgangersbrug’ over de Dommel het initiatief ook zichtbaar kan maken.

Type of ideacombination of product and service
Category of ideatechnical; design
Enabling conditionsRandvoorwaarden 1. Partner voor gebouwinstallaties 2. Partner voor energie uit water 3. Evt. vergunningen

Stage of development

Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.

Substantiation stage of development

In Rotterdam is de combinatie gemaakt van een conventionele WKO met het onttrekken van thermische energie aan het oppervlaktewater. Dit wordt toegepast bij de Maastoren en Port City in de Rotterdamse Waalhaven.

Provability contribution to sustainability

Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice.

Step in the right direction

Dit blijkt uit het feit dat beschikbare duurzame warmte/koeling uit rivierwater wordt ingezet tbv gebouwverwarming of -koeling; het verstoken van fossiele brandstoffen wordt vermeden of beperkt.

Flexible idea

Het idee is zo flexibel als de energie die de Dommel beschikbaar heeft op de plaats waar de rivier ligt.

Good investment

O.i. zal dit nog verder moeten worden uitgezet; praktische toepassing in Rotterdam biedt aanknopingspunten.

TurTur Innovation Transitions