Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_314 [2014/05/13 11:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = van Nielen Bouwmanagement bv, A.H. van Nielen
 +&​description abstract = (ID:314) energy genererating elevators
 +~~
 +
 +====== (ID:314) energy genererating elevators======
 +
 + ** van Nielen Bouwmanagement bv ** \\  // Management en consulting //
 +
 +^  Address|Prins Hendrikstraat 57a, 5611 HJ, Eindhoven, Nederland |
 +^  URL|www.vannielenmanagement.nl |
 +^  Contact|A.H. van Nielen, Senior bouwmanager,​ <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Consulting and Design services; Project development;​ Real estate; Other, Ambassador Sustaynability ​  |
 +^  Area of expertise|Design;​ Construction;​ Sustainability;​ Installations,​ Oganisation / Management / Training in projects ​  |
 +^  Size|1-10 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Open minded senior (bouw- en organisatie-) projectmanager in staat om met een brede blik zowel ideeën als visies met open vizier te beoordelen en op zijn merites te beoordelen op doelmatigheid en inpasbaarheid. In staat om leiding te geven of deelnemer te zijn tijdens voortgang van processen welke moeten leiden tot beslissingen binnen tijdstrajecten. Proces- en projectmanager in breedste zin des woords. Zonder daarbij het doel te verliezen door groepen op het "​rechte"​ pad te houden zonder af te dwalen. Probleemoplossend met als doel en visie: "samen creëer je meer als met individualisme"​ "​Creatief samenwerken met specialisten op andere vlakken leidt tot hoger resultaat"​ "Met doelgerichtheid en enige eigenwijsheid kom je verder en worden ideeën niet al in de kiem gesmoord door een versmalde blik"
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Het coördineren en inspireren tijdens de advies- en organisatietrajecten in de complexiteit van vraagstukken die dit traject en project de komende jaren gaat genereren. Tijdens de fasen ideevorming,​ schetsplan, voorlopig plan, definitief plan, uitvoeringsperiode en nazorgtraject zorg dragen voor continuïteit en kennisbaak waarbij een schat aan ervaring op zowel technisch als organisatorisch vlak garandeert dat het team aan noodzakelijke specialisten steeds de spiegel voor krijgt gehouden om tot het hoogste niveau te komen bij het uiteindelijke resultaat. Kortom, input leveren en aansturen van het gehele proces en project
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +De liften in het stadskantoor zijn (aangegeven tijdens rondleiding) nu aan groot onderhoud toe. Gebruik die investering nu met een extra budget erbij voor totale vervanging van de liften. Er zijn inmiddels liften die energie opwekken in plaats van verslinden.
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|technical;​ financial|
 +^  Enabling conditions|Diverse liftleveranciers voorstellen laten maken met daarbij cijfermatige onderbouwing van het energetisch verhaal. Verbruik nu t.o.v. verbruik nieuwe lift waardoor extra investering kan worden doorgerekend op terugverdientijd|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Zie grote liftleveranciers die al functionerende energie opwekkende liften in uitvoering hebben
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +Zie grote liftleveranciers die al functionerende energie opwekkende liften in uitvoering hebben
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Juist het tegenovergestelde;​ er wordt direct minder fossiele brandstof verbruikt
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +Zie grote liftleveranciers die al functionerende energie opwekkende liften in uitvoering hebben. Groot onderhoud staat al gepland en is gebudgetteerd. Extra investering moet met een terugverdientijd op energielasten en CO2-uitstoot worden teruggerekend. Draagt direct bij in toegevoegde waarde binnen dit project.
 +
 +===== Comments=====
 +
 +Nu groot onderhoud uitvoeren om deze liften voor de komende 10 jaar in gebruik te houden is tegen het principe van wat dit project beoogt te realiseren.
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​energy"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions