(ID:314) energy genererating elevators

van Nielen Bouwmanagement bv
Management en consulting

AddressPrins Hendrikstraat 57a, 5611 HJ, Eindhoven, Nederland
URLwww.vannielenmanagement.nl
ContactA.H. van Nielen, Senior bouwmanager, info@vannielenmanagement.nl
Line of industryConsulting and Design services; Project development; Real estate; Other, Ambassador Sustaynability
Area of expertiseDesign; Construction; Sustainability; Installations, Oganisation / Management / Training in projects
Size1-10 employees

Role of company/organisation

Open minded senior (bouw- en organisatie-) projectmanager in staat om met een brede blik zowel ideeën als visies met open vizier te beoordelen en op zijn merites te beoordelen op doelmatigheid en inpasbaarheid. In staat om leiding te geven of deelnemer te zijn tijdens voortgang van processen welke moeten leiden tot beslissingen binnen tijdstrajecten. Proces- en projectmanager in breedste zin des woords. Zonder daarbij het doel te verliezen door groepen op het “rechte” pad te houden zonder af te dwalen. Probleemoplossend met als doel en visie: “samen creëer je meer als met individualisme” “Creatief samenwerken met specialisten op andere vlakken leidt tot hoger resultaat” “Met doelgerichtheid en enige eigenwijsheid kom je verder en worden ideeën niet al in de kiem gesmoord door een versmalde blik”

Opportunities for collaboration

Het coördineren en inspireren tijdens de advies- en organisatietrajecten in de complexiteit van vraagstukken die dit traject en project de komende jaren gaat genereren. Tijdens de fasen ideevorming, schetsplan, voorlopig plan, definitief plan, uitvoeringsperiode en nazorgtraject zorg dragen voor continuïteit en kennisbaak waarbij een schat aan ervaring op zowel technisch als organisatorisch vlak garandeert dat het team aan noodzakelijke specialisten steeds de spiegel voor krijgt gehouden om tot het hoogste niveau te komen bij het uiteindelijke resultaat. Kortom, input leveren en aansturen van het gehele proces en project

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

De liften in het stadskantoor zijn (aangegeven tijdens rondleiding) nu aan groot onderhoud toe. Gebruik die investering nu met een extra budget erbij voor totale vervanging van de liften. Er zijn inmiddels liften die energie opwekken in plaats van verslinden.

Type of ideacombination of product and service
Category of ideatechnical; financial
Enabling conditionsDiverse liftleveranciers voorstellen laten maken met daarbij cijfermatige onderbouwing van het energetisch verhaal. Verbruik nu t.o.v. verbruik nieuwe lift waardoor extra investering kan worden doorgerekend op terugverdientijd

Stage of development

Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.

Substantiation stage of development

Zie grote liftleveranciers die al functionerende energie opwekkende liften in uitvoering hebben

Provability contribution to sustainability

Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice.

Step in the right direction

Zie grote liftleveranciers die al functionerende energie opwekkende liften in uitvoering hebben

Flexible idea

Juist het tegenovergestelde; er wordt direct minder fossiele brandstof verbruikt

Good investment

Zie grote liftleveranciers die al functionerende energie opwekkende liften in uitvoering hebben. Groot onderhoud staat al gepland en is gebudgetteerd. Extra investering moet met een terugverdientijd op energielasten en CO2-uitstoot worden teruggerekend. Draagt direct bij in toegevoegde waarde binnen dit project.

Comments

Nu groot onderhoud uitvoeren om deze liften voor de komende 10 jaar in gebruik te houden is tegen het principe van wat dit project beoogt te realiseren.

TurTur Innovation Transitions