A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

~~META: creator = Visser # Smit Hanab, Remco van Beest &description abstract = (ID:311) ondergrondse infrastructuur…..het opslaan van (tijdelijk) overtollige warmte in een STER ~~ ====== (ID:311) ondergrondse infrastructuur…..het opslaan van (tijdelijk) overtollige warmte in een STER====== ** Visser & Smit Hanab ** \\ // Visser & Smit Hanab (V&SH, [[http://www.vshanab.nl)]] is een gerenommeerde Nederlandse aannemer gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen) en bovengrondse installaties. Met 1500 medewerkers is ons bedrijf internationaal, nationaal en lokaal actief. Wij ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, exploiteren en financieren projecten op gebied van energie en water. Wij maken onderdeel uit van VolkerWessels, ons concern dat bestaat uit meer dan 100 zelfstandige ondernemingen. Deze zijn ondermeer actief op het gebied van woning- en utiliteitsbouw, vastgoedontwikkeling, wegenbouw, netwerkinfrastructuur en installatietechniek. Zie (www.volkerwessels.com) // ^ Address|Rietgorsweg 6, 3356 LJ, Papendrecht, NL | ^ URL|www.vshanab.nl | ^ Contact|Remco van Beest, Project Manager, <[email protected]> | ^ Line of industry|Contracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Research; Project development | ^ Area of expertise|Design; Construction; Sustainability; Power generation and conversion; Maintenance; Transport; Installations | ^ Size|more than 1000 employees | ===== Role of company/organisation===== Voor ‘duurzaam Eindhoven’ kunnen wij ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen) en bovengrondse installaties ontwerpen, aanleggen en onderhouden. Als ‘ontwikkelende aannemer’ voegen wij waarde toe door in initiatieffase van het project mee te denken: ‘uitvoering’ en ‘beheer- & onderhoud’ betrekken wij in een vroeg stadium om zo te komen tot een optimale ‘Total Cost of Ownership’. Vanuit die filosofie doen wij ook onderzoek en schrijven we bijvoorbeeld zelf haalbaarheidstudies voor Eindhoven. Wij hebben ervaring met risico- en omgevingsmanagement bij grote projecten en delen deze kennis graag t.b.v. ‘Eindhoven’. ===== Opportunities for collaboration===== Het belang van samenwerking moet uiteraard per idee worden gewogen, maar in het algemeen geldt dat ‘samenwerken’ in ons DNA zit: wij zijn overtuigd van het feit dat ‘samenwerking’ de sleutel tot succes is voor dergelijke complexe en uitdagende initiatieven en gedragen ons als zodanig. Wij hebben dan ook veel ervaring met samenwerkingsvormen als consortia, Publiek Private Samenwerking, bouwteams e.a. - al dan niet in de rol van penvoerder. Onze attitude en ervaring brengen wij graag in bij het initiatief voor de verduurzaming van de stad Eindhoven. ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> Ons idee behelst het opslaan van (tijdelijk) overtollige warmte in een STER – een Seizoen Toppen Energie Reservoir, waarbij warmte in tijden van teruglopende vraag in de bodem wordt opgeslagen. Bij een toenemende vraag wordt deze warmte vervolgens weer aan de bodem onttrokken. Wij kunnen deze toepassing volledig zelf modelleren en voorspellingen maken over het ‘gedrag’ van deze ondergrondse warmtebuffers. Een dergelijke warmtebuffer kan prima functioneren in combinatie met bijvoorbeeld een geothermiebron, die over het algemeen zo constant mogelijk warmte moet produceren: overtollige warmte slaan we in dat geval op in dergelijke STER-doubletten. Hiermee kan de capaciteit van een (geothermie-) bron veel beter worden benut. Dit idee draagt bij aan het optimaal benutten van duurzame energiebronnen en aan het ‘balanceren’ van vraag en aanbod. Een bijdrage aan een energieneutraal Eindhoven dus! Afhankelijk van de te kiezen energiebronnen voor het Stadhuisplein e.o. kan dit idee aan de directe omgeving hiervan waarde toevoegen. Van een STER-doublet is doorgaans niet veel meer zichtbaar dan een putdeksel, maar vanzelfsprekend kan met informatieborden o.i.d. duidelijk worden gemaakt hoeveel warmte c.q. waarde (€ / CO2-reductie) er in de grond wordt opgeslagen. ^ Type of idea|combination of product and service| ^ Category of idea|technical; design| ^ Enabling conditions|Randvoorwaarden 1. Partner voor gebouwinstallaties 2. Partner voor bodemenergie 3. Evt. vergunningen| ===== Stage of development===== Proven innovation: it has been used in practice on a small scale. ===== Substantiation stage of development===== In Zuid-Holland is een vergunning afgegeven voor een dergelijke 'STER' in combinatie met een geothermiebron. ===== Provability contribution to sustainability===== Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice. ===== Step in the right direction===== 'STER' vergroot de capaciteit van duurzame energiebronnen door energie die de bron wel produceert maar niet direct wordt afgenomen te bufferen. Zodra de vraag dusdanig is dat deze energie (warmte) moet worden ingezet, wordt deze aan de bodem onttrokken. ===== Flexible idea===== Het idee is flexibel omdat het in feite in combinatie met iedere (duurzame) warmtebron kan worden gecombineerd. Monitoring zal onderdeel zijn van de vergunningverlening. ===== Good investment===== STER verhoogt de capaciteit van duurzame energiebronnen. {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"energy-neutral city" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"quality in the long term" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"system approach" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"cooperation" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"financing" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"energy" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"facility management" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"services" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"installations" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"products suppliers" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"proven innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"proven contribution"}}

TurTur Innovation Transitions