~~META: creator = P#H Adviseurs Bouw- en Vastgoed B.V., Eugene Peeters &description abstract = (ID:309) rol van regisseur….faalkosten….logistiek PVE ~~ ====== (ID:309) rol van regisseur….faalkosten….logistiek PVE====== ** P&H Adviseurs Bouw- en Vastgoed B.V. ** \\ // P&H Adviseurs is een adviesbureau en helpt opdrachtgevers met huisvestingvraagstukken. P&H Adviseurs is lid van Vereniging DIO en Slimbouwen. P&H Adviseurs werkt als regisseur in complexe bouwopgaven. Een voorbeeld daarvan is de Venco Campus te Eersel, het eerste gebouw in Europa dat Breeam Outstanding behaald heeft in de categorie Mixed-Use en het Slimbouwen certificaat behaald heeft. P&H Adviseurs werkt in een model waarin gestuurd wordt op kennisintegratie en vaak de opdrachtgever en producent gekoppeld worden. Hierdoor ontstaan korte proceslijnen, worden faalkosten geminimaliseerd en kunnen de partners optimaal hun kennis inzetten ten gunste van de opdrachtgever. Het bundelen van de kracht van diverse bedrijven uit verschillende sectoren in de bouw betekend een verbetering van het bouwproces. Samenwerking zal leiden tot een optimale prijs/kwaliteitverhouding terwijl rekening wordt gehouden met de wensen van de uiteindelijke gebruiker alsmede met gevolgen van de bouw van het betreffende project voor de maatschappij en het milieu. // ^ Address|De Run 5404, 5504 DE, Veldhoven, Nederland | ^ URL|www.phadviseurs.nl | ^ Contact|Eugene Peeters, Directeur, <[email protected]> | ^ Line of industry|Consulting and Design services; Research; Project development | ^ Area of expertise|Design; Construction; Sustainability; Power generation and conversion; Installations, Opleiding | ^ Size|self employed | ===== Role of company/organisation===== Mijn expertise is in de rol van regisseur. Iedere project heeft behoefte aan een persoon die leiding geeft. Leiding geven betekend voor mij dat je alle betrokken partijen op het juiste moment de ruimte geeft om maximaal hun kennis in het project in te brengen. Leiding geven door open en transparant te zijn. Door inzicht in het proces en het inhoudelijk sturen van het project voorkom ik onnodige werkzaamheden en adviezen en verminder ik de faalkosten. De laatste worden in de bouw geschat tussen de 15 en 20%. Door een strakke regie zijn op het project Venco Campus de faalkosten van het totale project geminimaliseerd tot 2, 14%. De besparing die behaald is werd door de opdrachtgever ingezet voor het toepassen van duurzame maatregelen. ===== Opportunities for collaboration===== P&H Adviseurs is op meerdere gebieden actief. Naast regisseur werk in de bouw zijn productontwikkeling en opleiding dagelijkse werkzaamheden. Door een brede interesse in alle vakgebieden en de capaciteit om buiten de eigen grenzen te kunnen denken zie ik in mijn projecten kans om mensen te stimuleren en het maximale uit mensen en organisaties te halen. Ik stuur mijn projecten door het geven van vertrouwen en open en transparant te zijn, het voorbeeld te geven. Binnen die kaders kan ik evenwichtig alle denkbare expertise verbinden en op integrale wijze ideeën die aan de gemeente voorgelegd worden inpassen in het project. ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> Het opstellen van een logistiek PVE hetgeen leidt tot een reorganisatie van functies en mobiliteitsoplossingen. Door het vermengen van wonen, werken en recreëren binnen de stad zal dit leiden tot minder logistiek bewegingen. Gebouwen moeten worden ingericht zodat ze 24-uur per dag gebruikt kunnen worden. Door het efficiënter gebruik van gebouwen in combinatie met mobiliteitsoplossingen zal dit resulteren in het behouden van de leefbaarheid van de stad. ^ Illustrating file|{{public:outline_proposals:subdata:proposals:illustrations:309-q24-slimverduurzamen-invulformulier_2014-0122_bijlage_vraag_9.pdf?400&direct|SlimVerduurzamen-Invulformulier 2014-0122 bijlage vraag 9.pdf}}| ^ Type of idea|product| ^ Category of idea|design| ^ Enabling conditions|• Meetbaarheid van de mobiliteits- en verkeersbewegingen van goederen, mensen en middelen • Ondernemend leiderschap van de ALLE betrokken partijen incl. gemeente en burgers • Consistent beleid om toekomstvisie te blijven volgen • Financiering en reserveringen voor de toekomstambities • Dialoog met gebruikers van de stad t.b.v. draagvlak • Basic hightech infrastructuur| ===== Stage of development===== Speculative innovation: it has not yet been used in practice because it is in an idea stage and will need more development. ===== Substantiation stage of development===== Ons idee is voornamelijk conceptueel. In ons voorstel gaan wij ervan uit dat we openbare en gebouwgebonden mobiliteit verbeteren. Hierin is altijd een winst te behalen omdat gebouwen en de openbare ruimte efficiënter gebruikt zal worden. “meten = weten” ? Een continue cyclus van: meten - evalueren - verbeteren ===== Provability contribution to sustainability===== Speculative contribution to sustainability; evidence of possible contributions is only indicatively and will still have to be determined through research or in practice. (Speculatieve bijdrage aan duurzaamheidsambities; dit is alleen indicatief aan te gev ===== Step in the right direction===== Om een PVE van dit niveau samen te stellen heb je alle marktpartijen nodig. Door een integrale aanpak creëer je de benodigde betrokkenheid en draagvlak. ===== Flexible idea===== Het is een cyclisch proces. Doordat je de maatschappelijke ontwikkeling en de behoefte van gebruikers continue meet en evalueert, kan direct worden ingesprongen op veranderingen. ===== Good investment===== Het opstellen van een logistiek PVE zal leiden tot een efficiënter gebruik van gebouwen. Een gebouw of ruimte kan in een 24-uurs economie meerdere gebruikersgroepen bedienen. Hierdoor is minder vastgoed of ruimte nodig. Dit gaat leiden tot minder logistieke bewegingen, minder verlies van grondstoffen, minder energiegebruik en het behoud van een leefbare binnenstad. ===== Comments===== Ik geef graag een presentatie van het project Venco Campus om op deze wijze u mee te nemen in mijn visie over leiderschap en projectleiding en de rol van regisseur die ik kan invullen. {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"energy-neutral city" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"quality in the long term" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"system approach" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"cooperation" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"financing" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"energy" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"facility management" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"services" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"speculative innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"speculative contribution"}}

TurTur Innovation Transitions