(ID:308) Body climate control

Valstar Simonis
Engineering Consultant

AddressHondsruglaan 89, 5628 DB, Eindhoven, Nederland
URLwww.valstar-simonis.nl
ContactMarcel Langeveld, Adviseur Duurzaamheid, mla@valstar-simonis.nl
Line of industryConsulting and Design services
Area of expertiseDesign; Sustainability; Power generation and conversion; ICT; Maintenance; Transport; Installations
Size51-250 employees

Role of company/organisation

Wij zien onze rol als installatieadviseur die buiten zijn/haar werkveld kijkt. Vanuit onze expertise op het gebied van gebouwinstallaties, comfortbeleving, energie en duurzaamheid zijn wij in staat om mee te denken over het project en ontwikkelingen als geheel. Dat betekent dat wij anderen zullen uitdagen op hun vakgebied en dat andersom ook verwachten. Wij kunnen zowel ideeën genereren op conceptueel niveau, als een concreet ontwerp in technisch detail uitwerken. Daarbij werken we in veel projecten met BIM (Building Information Modelling), hetgeen samenwerking met andere disciplines bevordert. Omdat wij ook directie voeren op de bouwplaats, nemen wij ervaringen uit de praktijk mee in onze ontwerpwerkzaamheden. Door onze open, enthousiaste en constructieve houding is gebleken dat wij kunnen bijdragen dat een ontwerpteam ‘vleugels krijgt’.

Opportunities for collaboration

Valstar Simonis is gewend om in verschillende samenstellingen gezamenlijk te opereren. De diverse (veelzijdige) DBFMO-trajecten waar we aan deelnemen zijn een bewijs hiervan. Een andere samenwerkingsvorm is bijvoorbeeld het Dutch Hospital Design, waarin wij met een aantal partners onze gezamenlijke kennis van het ontwerpen van ziekenhuizen exporteren. Daarnaast zijn wij actief in BIM, waarbij het beste resultaat behaald wordt door een goede samenwerking. Wij zien samenwerking met andere partijen als logische en enige juiste weg om mooie, kwalitatief hoogwaardige en duurzame gebouwen te realiseren. Door mensen uit verschillende disciplines bij elkaar te zetten, ontstaan ideeën die je nooit alleen had kunnen bedenken. Dit kunnen zowel grote organisaties zijn als kleine innovators, zolang de deelnemers aan het proces open staan voor innovatie en samenwerking.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

Het centraal klimatiseren van gebouwen gaat terug tot aan de Romeinse tijd. Daarvoor werden met name houtvuur of een lokale steenkachel gebruikt. Het gebruiken van luchtverwarming is in de 19e eeuw van de grond gekomen. In 1924 werd het eerste gebouw, cinemazaal de Rivoli in New York, voorzien van luchtkoeling. Maar waarom klimatiseren we een heel gebouw, wanneer dit gebeurt om een gevoel van behaaglijkheid bij mensen te creëren, die dat ook nog eens verschillend ervaren? De één vindt 21°C te koud, de ander te warm. En dan zijn er ook nog andere factoren zoals luchtvochtigheid, (koude) straling, verse lucht, (dag)licht en geluid. Als iedereen zijn individuele klimaatregeling zou hebben, dan kan een ieder dat naar zijn of haar eigen wensen instellen, eventueel aangepast aan het eigen bioritme. En niet in een eigen ruimte, maar op of rond het eigen lichaam: body climate control. Het door het lichaam te veel geproduceerde energie (warmte) kan ook door middel van body climate control worden omgezet in nuttige energie (elektriciteit). Een idee voor de toekomst, maar vonden we mobiel bellen (en internetten) destijds ook niet heel futuristisch en ongeloofwaardig…? Ander voorbeeld: zelfs de eerste computerpioniers dachten niet dat er een markt zou zijn voor een computer in elk huishouden, waar tegenwoordig twee of drie computers niet ongebruikelijk is.

Illustrating filelte pcmlm bt.jpg
Type of ideaproduct
Category of ideatechnical; design
Enabling conditionsHet idee is nog heel ruw dus er is nog heel veel ontwikkeling en onderzoek nodig. Dit moet gebeuren door innovatieve bedrijven die de ‘hardware’ gaan leveren. Daarnaast moeten we meer kennis opdoen van de menselijke fysiologie en hoe een dergelijk systeem comfortabel kan werken.

Stage of development

Speculative innovation: it has not yet been used in practice because it is in an idea stage and will need more development.

Substantiation stage of development

De trend van individuele regelbare klimatisering is zichtbaar (thermostaatknoppen, individuele naregeling per vertrek, zonering van verlichting, etc.). Ook zijn er systemen op de markt die op werkplekniveau het binnenklimaat kunnen regelen. Dit is nog wel gebonden aan een vaste plek. Ons idee is een mobiele klimatisering, die dus met je meebeweegt.

Provability contribution to sustainability

Speculative contribution to sustainability; evidence of possible contributions is only indicatively and will still have to be determined through research or in practice. (Speculatieve bijdrage aan duurzaamheidsambities; dit is alleen indicatief aan te gev

Step in the right direction

Body climate control draagt bij aan het speerpunt ‘Ondersteunen van veranderende overheid’, omdat het past bij Het Nieuwe Werken. Onafhankelijk van de functie van een ruimte kan de ‘persoonlijke leefruimte’ van een werknemer worden geklimatiseerd. Het gebouw kan dus maximaal flexibel worden ingedeeld. De maximale individuele regelbaarheid draagt bij aan het welbevinden van de werknemers. Het idee draagt bij aan ‘Eindhoven energieneutraal’, omdat er veel minder volume en massa geklimatiseerd hoeft te worden. Dit zal leiden tot een lager energiegebruik voor klimatisering. Op het moment dat de eerste ambtenaren met body climate control rondlopen, zal dit voor een enorme exposure van de stad zorgen. Eindhoven staat op de kaart met een zichtbaar super innovatief klimaatconcept!

Flexible idea

Het idee zal nog heel veel ontwikkeling en dus tijd vergen, voordat het productierijp is. Voor die tijd zullen andere duurzame klimatiseringsconcepten worden toegepast. Tegen de tijd dat er een prototype beschikbaar is, kan deze vraag pas worden beantwoord. De ontwikkeling zal via tussenstappen verlopen waarbij steeds individueler het eigen klimaat kan worden geregeld. Van centrale regeling naar zone/ruimte regeling naar regeling per werkplek naar regeling van ‘de body’.

Good investment

De toegevoegde waarde zit met name in twee zaken: 1. maximale individuele regelbaarheid (prettig vanuit de optiek van de werknemer, psychologisch effect voor welbevinden) 2. er hoeft veel minder energie in het klimatiseren van een gebouw te worden gestopt omdat je alleen dat klimatiseert wat nodig en gewenst is.

TurTur Innovation Transitions