(ID:307) allround system integrator….schetsontwerp stadhuisplein

Kuijpers Installaties Helmond B.V.
technisch dienstverlener

AddressPanovenweg 18, 5708 HR, Helmond, Nederland
URLwww.kuijpers.nl
ContactJan van der Loo, Technisch Commercieel Manager, jloo@kuijpers.com
Line of industryContracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Financial services
Area of expertiseDesign; Sustainability; Power generation and conversion; Maintenance; Installations, Safety
Size251- 1000 employees

Role of company/organisation

Als allround system integrator kunnen wij in de breedste zin van het woord bijdragen als het gaat om gebouw gebonden installaties. Aan de hand van uw eisen/wensen kunnen wij u een totaal pakket aanbieden voor de gebouw gebonden installaties. Dit houdt in dat wij voor u kunnen voorzien in de volgende fases: design - build - maintain- finance & operate (DBMFO). Hierdoor heeft u slechts met één partij te maken die u ontzorgt.

Opportunities for collaboration

Ontwikkelingen in de bouw vragen om oplossingen waarbij er sprake is van vaste budgetten. Dat vraagt om een werkwijze waarin samenwerking op voet van gelijkwaardigheid tussen de verschillende partners essentieel is. Kuijpers Installaties is een organisatie die aanspreekbaar is, met korte lijnen waardoor samenwerkingsverbanden gemakkelijk te maken zijn. Steeds vaker maakt Kuijpers dan ook deel uit van het bouwteam, waarin gedeelde verantwoordelijkheid voor de tijd, kosten en kwaliteit centraal staat.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

1. Centraliseren Energie voorziening. Door de compacte ligging van een aantal gebouwen is het bouwen van een “energie centrale” nabij het stadhuis een mooie optie en kunnen diverse gebouwen worden aangesloten en voorzien worden van energie. De benodigde energie kan door middel van WKO bronnen uit de bodem worden gehaald cq. opgeslagen. Aanvullend kunnen warmtewisselaars geplaatst worden in de nabij gelegen Dommel. Hierbij maken wij gebruik van de energie uit het water waardoor het gebruik fossiele brandstoffen wordt beperkt. De opgewekte energie wordt vanuit de centrale, naar gelang de behoefte, naar de omliggende gebouwen getransporteerd. Door de energiecentrale te voorzien van een transparante gevel is de techniek van buitenaf zichtbaar en is het te integreren in het straatbeeld. We vinden het ook wel een optie de gevels van zonnepanelen te voorzien wat bouwkundige kosten bespaart en extra energie oplevert. 2. Stadhuisplein uitvoeren met beloopbare zonnepanelen. Door het plaatsen van zogenaamde beloopbare zonnepanelen wordt het stadhuisplein een energie leverancier. De opgewekte elektriciteit kan, behalve voor de gebouwen, aangewend worden voor b.v. straatverlichting, opladen van elektrische auto’s enz. 3. “Kaasstolp” over het stadhuisplein. Het Stadhuisplein voorzien van een glazen stolp, die deels bestaat uit PV panelen. De warmte die hierin ontstaat kan worden ingezet voor de verwarming van de stadskantoren. Daarnaast kunnen de PV panelen voorzien in elektriciteit. Naast deze voordelen, is het stadhuisplein breder beschikbaar doordat het is overdekt. Hierdoor kan het gehele jaar door ongeacht de weersomstandigheden het plein worden gebruik als evenementen locatie en ontmoetingscentrum voor stads bezoekers. 4. IRWES systeem Dit systeem is in volop ontwikkeling en biedt een uitkomst op het gebied van windenergie. Door de beperkte mogelijkheid van het plaatsen van windmolens is dit een goed alternatief. Op de stadshuistoren wordt een ventilatorbox geplaats met daar in een of meerdere turbines. Door de luchtstroom in de ventilatorbox komt de turbine in beweging waardoor stroom wordt opgewekt die direct beschikbaar gesteld kan worden aan het gebouw. Momenteel lopen met dit principe nog pilottrajecten maar dat zal in de toekomst zeer waarschijnlijk een uitstekende mogelijkheid bieden om dit als innovatief systeem toe te passen. Met het toepassen van bovenstaande voorstellen, draagt de gemeente Eindhoven bij aan een duurzamer klimaat. Daarnaast zal het sterk bijdragen aan het streven naar een energie neutrale gemeente. 5. Aanbestedingsconstructie Voor de uitvoering van dit traject is het van belang hoe dit in de markt gezet zal worden. Hierbij kunt u als gemeente denken aan een DBMFO constructie waarbij u een beperkt aantal partijen het concept laat uitwerken, uitvoeren en onderhouden. Hierdoor heeft u een duidelijk overzicht van de betrokken partijen en één aanspreek punt. De hierboven voorgestelde optie m.b.t. WKO systemen, kan ook door ons worden gefinancierd. Hiervoor heeft Kuijpers Installaties een samenwerkingsverband met De Lage Landen. Door middel van een financieringsconstructie neemt Kuijpers de investering van de WKO energie centrale voor haar rekening. Ook het onderhoud en de exploitatie komt voor rekening van Kuijpers. Het door de gemeente gebruikte energie wordt middels een jaarlijkse nota met u afgerekend.

Illustrating fileSchets ontwerp stadhuisplein.pdf
Type of ideaservice
Category of ideatechnical; design; financial
Enabling conditionsEen goede samenwerking met de gemeente, overige dienstverlenerers als : architect, constructeur, gebruikers enz. Sommige van deze ideenen dienen nog uitgewerkt te worden waar voor door onderwijs instanties (tu/e, ROC, Fontys ) studies kunnen worden gedaan naar de haalbaarheid. De financiele middelen welke beschikbaar worden gesteld zullen gespiegeld moeten worden aan de haalbaarheid. Deze ideeen zullen naar verwachting hogere investeringen met zich meebrengen dan het “traditionele bouwen/installeren)

Stage of development

Speculative innovation: it has not yet been used in practice because it is in an idea stage and will need more development.

Substantiation stage of development

Het gebruik WKO systemen met financiering door Kuijpers kunnen u 30% besparen t.o.v. eigen investeringen. WKO systemen worden binnen de gemeente al toegepast en hebben bewezen een goed alternatief te zijn t.o.v. traditionele systemen (in de vorm van CV-ketels)

Provability contribution to sustainability

Underpinned contribution to sustainability; this can be shown on the basis of experiments or calculations.

Step in the right direction

Door het gebruik van, zonne energie, windenergie, en bodem warmte wordt het gebruik van fosiele brandstoffen beperkt. De haalbaarheid om het geheel energie neutraal te houden moet blijken uit testen in de praktijk. en dient in het vervolg stadium verder ontwikkeld te worden.

Flexible idea

Dit zal zich in de toekomst moeten uitwijzen. Hiervoor zullen zoals aangegeven nog enkele ideeen verder uitgewerkt moeten worden met o.a. haalbaarheids studies. Voor wat betreft het WKO systeem is reeds in de praktijk uitgeweze dat dit geen schade brengt aan het millieu mist deze bronnen in balans worden gehouden. (waarbij met in balans houden bedoeld wordt, dat er even veel energie uit de bodem gehaald word, ook weer wordt terug gebracht.)

Good investment

De investering zal op termijn terugverdiend worden doordat er energie beschikbaar komt uit de zon, wind en water. Maatschappelijk gezien zal de uitstoot van CO2 verminderen waardoor we in een gezonder klimaat leven.

TurTur Innovation Transitions