Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_300 [2014/05/13 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = A.S.A.S, Eli Berben
 +&​description abstract = (ID:300) Eindhoven energieneutraal...micro-economie..renderen de gebouwen 24 uur
 +~~
 +
 +====== (ID:300) Eindhoven energieneutraal...micro-economie..renderen de gebouwen 24 uur======
 +
 + ** A.S.A.S ** \\  // Advies, ontwerp, onderzoek, projectontwikkeling en nieuwheidsvinding. //
 +
 +^  Address|Schoondorpseweg 5, 4693pl, Poortvliet, NL |
 +^  Contact|Eli Berben, Adviseur (senior), <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Consulting and Design services; Research; Project development;​ Other, nieuwheidsvinding ​  |
 +^  Area of expertise|Design;​ Sustainability ​  |
 +^  Size|1-10 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Bij dit project zijn er meerdere onderwerpen,​ die verder moeten uitgezocht worden. Ik denk daarbij aan de praktische toepassing van de IVK in het volledige kantoorgebouw. Ik denk daarbij aan het vinden van de nodige aanpassingen voor het atrium, opdat ook deze plaats energieneutraal en duurzaam kan gemaakt worden. Ik heb bv. het Van Abbemuseum voorheen reeds bezocht. Ik zie het als een uitdaging, om daar met de IVK in de zomer een volwaardig geklimatiseerde ruimte van te maken. Een deelvoorstel is om “ isolatiepanelen “( beschreven onder § 2-2-a ) inwendig van de ramen te voorzien. Het ontwerp en ontwikkeling,​ om een degelijk afgewerkt en gemakkelijk te hanteren isolatie paneel of plooi paneel is een mogelijke opdracht .
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Als het doel, of de doelen gekend zijn, kan ik ten allen tijde zorgen voor verwezenlijking in overleg met de aangewezen bedrijven. Vaak heb ik in het verleden een dergelijke functie moeten uitvoeren, met goed gevolg.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Ons idee bestaat uit diverse delen, namelijk: a) Indirecte verdampingskoeling,​ en b) Warmteopslag (restwarmte industrie of zonnepanelen) c) Verschuifbare isolatie panelen d) Verbeterde warmteterugwinning van de luchtomspoeling. samengevoegd kan dit een energie neutraal en duurzaam kantoorgebouw opleveren! e) Toekomstvisie luchtzuivering is enkel een duurzaam idee, bestreft veiligheid. f) Optimale luchtverdeling in het atrium is een idee ter bevordering van het comfort en helpt tevens in het plan voor een energie neutraal gebouw.
 +^  Illustrating file|{{public:​outline_proposals:​subdata:​proposals:​illustrations:​300-q24-f0114_invul_eindhoven.docx?​400&​direct|F0114 invul eindhoven.docx}}|
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|technical;​ design; work flow|
 +^  Enabling conditions|Laat het duidelijk zijn, er zijn IVK’s op de markt, die boven de 22°C kunnen presteren. Daar kan men voorlopig mee werken. Zou ik in de mogelijkheid gesteld worden, om een dauwpuntskoeler ( IVK van met lagere temperaturen ) terug te testen met andere en betere ideeën, dan zou daar een betere dauwpuntskoeler uit voortkomen, die goed zou zijn voor de gebouwen en de technologische vooruitgang;​ Praktische problemen : a) geld voor het octrooi b) een kleine testruimte met gereedschap en enige meetapparaten|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +De IVK werkt en wordt heden verkocht in Nederland. Het idee als geheel is gebaseerd op enerzijds een goede warmteberekening (transmissie) en anderzijds op de goede werking van een IVK alsook de werking van de warmteopslag,​ getest door ECN en beschreven door DWA. Ik heb weinig redenen om te twijfelen aan de goede werking.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +De indirecte verdampingskoeler werkt met een COP van 20 à 30, als wij dat in COP zouden uitdrukken. Is dus vergeleken andere systemen zeer energie zuining. De warmteopslag geeft gewoon als eindresultaat,​ het definitieve sluiten van de hoofdgaskraan. De geringe energie die het gebouw na toepassing van ons idee nog gebruikt kan met een klein opppervlak aan zonnepanelen worden geleverd.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Door ophouden met energieverbruiken,​ zie ik geen onomkeerbare milieueffecten ontstaan. Het minder verbruik aan energie heeft echter wel een financieel effect.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +Voor wat de warmteopslag betreft, verwijs ik naar het verslag van DWA ( zie tekst ). Voor wat betreft de indirecte verdampingskoeling,​ is jaren geleden berekend dat deze werkt met een COP van 20 à 30. In deze ken ik ook de mening van de directie van Carrier ( de grootste Airco leverancier in Ned.). Zij geloven in de IVK – DPK in de naaste toekomst. Met deze uitspraak dacht ik een geïnteresseerde gevonden te hebben voor investering in een verbeterde IVK.. Nee, dus. Men wist mij duidelijk te maken, dat pas wanneer deze markt zou opdrogen, dan denkt Carrier er aan over te stappen op IVK of DPK .
 +
 +===== Comments=====
 +
 +Ondanks alles, is en blijft het een interessante tijd. Ik heb het volste vertrouwen in de techniek, die ik heb voorgesteld. Deze techniek heeft de toekomst !
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​sustainable city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​energy-neutral city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​attractive surroundings"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​quality in the long term" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​system approach"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​cooperation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​energy"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions