Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_2 [2014/05/13 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = Pro- Motion trading, Miel Tilleman
 +&​description abstract = (ID:002) gezamelijk produceren van energie … omschakeling naar LED
 +~~
 +
 +====== (ID:002) gezamelijk produceren van energie … omschakeling naar LED======
 +
 + ** Pro- Motion trading ** \\  // supplier-installer LED light sources and LED fixtures //
 +
 +^  Address|Waalreseweg 61, 5554 HA, Valkenswaard,​ Nederland |
 +^  URL|www.saled.nl |
 +^  Contact|Miel Tilleman, owner, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Maintenance services; Manufacturer/​Supplier ​  |
 +^  Area of expertise|Maintenance;​ Installations ​  |
 +^  Size|self employed |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Switching buildings of traditional lighting to LED lighting Omschakelen gebouwen van traditionele verlichting naar Led verlichting
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Ability to effectively switch from Pro Motion trading from traditional lighting to LED lighting. Only deliver the required light sources and related materials. Collaboration with installer. Share information on government projects already completed. Establish common energy by various non-profit unifying initiatives Mogelijkheid tot daadwerkelijk omschakelen door Pro Motion trading van traditionele verlichting naar LED verlichting. Alleen leveren van de benodigde lichtbronnen en aanverwante materialen.Samenwerking met installateur. Informatie delen over reeds gerealiseerde overheidsprojecten. Opzet gezamelijke energievoorziening zonder winstoogmerk door diverse samenbindende initiatieven
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Eindhoven energie neutraal door gezamelijk produceren vam energie. De afname van energie op de verlichting in en eventueel ook de omgeving van de gebouwen met 65% door omschakeling naar LED is een belangrijke stap naar energie neutraal. Dit is direct mogelijk zonder investeringen. Hiermee wordt de innovatie en ook de veranderende overheid zichtbaar "in het licht gezet" De opzet van een plan waarbij we gebruik maken van andere energie bronnen zoals o.a. zonnepanelen geeft direct een grote besparing in de energie weer. Dit idee samenkoppelen met burgers en organisaties van Eindhoven (en graag doorkoppelen in de regio) die ook zonnenpanelen installeren. Waardoor een gezamelijke energievoorziening ontstaat Bevolking van Eindhoven de mogelijkheid bieden om te investeren in andere vormen van energie bijvoorbeeld zonnepanelen die langs de snelweg worden geplaatst (en natuurlijk andere locaties) waardoor de lasten van de burgers naar beneden kunnen worden bijgesteld. Eindhoven huisvest een aantal bedrijven die zeker ook interesse zullen hebben in een grotere samenwerking met de gemeente.Deze bedrijven kunnen door een bepaalde aanpak hun klandizie ophalen bijvoorbeeld een winkelketen als IKEA kan haar klanten deelname aan het project bieden door installatie mogelijkheden te creeeren vanuit de winkelketen en dit in hun klantenbestand samen te bundelen. Door dit energiebeheer met hun klanten te delen kan dit voor IKEA directe klantenbinding betekenen. Installatie van panelen op hun eigen dak met de nodige reclame eromheen en een individueel startpakket in de winkel geeft een mooi startsignaal. De gemeente kan hierin een stimulerende rol betekenen en kan door eigen deelname een controlerende rol voor haar rekening nemen. Door hierin een toonaangevende en oprechte rol te spelen en te waken voor investeerders met grote commerciele doelstellingen op deze vorm van energiebeheer,​ maakt de gemeente een veranderende overheid zichtbaar en voelbaar. Gezien het aantal toegestane woorden is de engelse vertaling hier achterwege gebleven
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|technical;​ work flow; financial|
 +^  Enabling conditions|In Eindhoven zijn voldoende partners te vinden om deze ideeen vorm te geven. Practische condities zijn zoals nu ervaren wordt een gemeente die de ruimte creeert om het plan vorm te geven. Alle door mij genoemde technische materialen zijn voldoende uitgetest. In Eindhoven you will find enough partners to complete these ideas Practical conditions are as now experiencing a municipality that creates the space for working out this plan. All materials and systems mentioned by me are sufficiently tested.|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Led verlichting:​ diverse projecten uitgevoerd (ook overheid) direct aantoonbare besparing, mogelijkheid om kostenloos te werken door middel van leascontract. Na 3 jaren continue branden 0% lumen verlies. Solar techniek wordt inmiddels succesvol toegepast door particulieren en overheid. LED lighting: various projects (including government) directly savings, ability to work whitout costs by leascontract. After three years of continuous power 0% lumen loss. Solar technology is now being used successfully by individuals and government.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +Saled Led verlichting heeft 50.000 branduren en kent 100% recycling. Afweging tegen prijs en prestatie is dit geen mogelijkheid maar een must De zon is de door God gegeven energiebron aan alle mensen om gratis toe te passen. Dat moeten we vooral zo houden en daarbij andere mensen helpen die op dit moment daar nog niet in kunnen investeren. Saled Led lighting after 50, 000 hours in power knows 100% recycling. In consideration to price and performance,​ this is no option but a must The sun is the God-given energy to all people free to apply. Above all this should stay that way thereby we could help other people who are currently not in the oppertunity to invest in a personal solar power supply.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Samenwerken met betrouwbare en gecontroleerde fabrikanten opent mogelijkheden om te voldoen aan alle gestelde eisen. Door zonne-energie direct voor iedereen toegankelijk te maken openen we duurzaamheid op persoonlijk niveau en kan het breed worden gedragen. Cooperate with reliable controlled manufacturers opens opportunities to meet all requirements. Troughout the possibility of solar energy directly for everyone, opens sustainability on a personal level what can grow widely supported.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +Diverse projecten zijn inmiddels uitgevoerd met Led verlichting waaruit blijkt dat de terugverdientijd minder is als drie jaren. Verschillende financiele partijen zijn bereid in een lease constructie de kosten op te vangen dat weer kan worden verrekend met de energielast. Eenzelfde constructies zijn zeker verder door te voeren met solar techniek. Several projects have been implemented with Led showing a payback time less then three years. Various financial parties are willing to catch the costs in a lease contract that can be settled with the energy price. Same structures are certainly continue to implement with solar technology
 +
 +===== Comments=====
 +
 +This idea can be applied in the co-operating cities directly. International companies such as Ikea and Decathlon are located in Birmingham, Barcelona and Eindhoven. Both companies are leaders in their class with the right morals and are certainly interested in strengthening their customer intent and are willing to cooperate with the cities. Saled is an importer of high quality LED lighting for Europe and can therefore provide the cities with LED. No dutch translation becouse the small amount of words. I like to personal comment this document
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​energy-neutral city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​visible innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​quality in the long term" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​system approach"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​cooperation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​energy"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​products suppliers"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions