A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

~~META: creator = Mansveld Projecten # Services B.V., Jan-Dirk van de Laar &description abstract = (ID:297) integrating science with industrial innovations….Circular Economy concepts...Materials Passports ~~ ====== (ID:297) integrating science with industrial innovations….Circular Economy concepts...Materials Passports====== ** Mansveld Projecten & Services B.V. ** \\ // Advies, Ontwerp, Realisatie en Onderhoud van Elektrotechnische Installaties // ^ Address|Le Havre 1, 5627 ST, Eindhoven, Nederland | ^ URL|www.mansveld.nl | ^ Contact|Jan-Dirk van de Laar, Directeur, <[email protected]> | ^ Line of industry|Contracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Financial services; Manufacturer/Supplier; Research; Government; Project development; Real estate; Welfare | ^ Area of expertise|Design; Construction; Sustainability; Power generation and conversion; ICT; Maintenance; Installations | ^ Size|51-250 employees | ===== Role of company/organisation===== Mansveld is een regionaal verankerde “system integrator” die haar gedachtegoed, het op een duurzame integrale wijze ontwikkelen van projecten in elke schaalgrootte, meer dan 50 jaar lang met succes in praktijk brengt. Mansveld heeft kennis vd professionele bouw en vastgoedbranche die, uit overtuiging over de noodzaak, een duurzame integrale aanpak heeft eigen gemaakt. Deze aanpak is gebaseerd op vertrouwen, respect, evenwichtige verdienmodellen, exploitatiegerichtheid, inspirerende regie en een synergetisch project informatie netwerk (SPIN). I.c.m. onze brede expertise, innovatiekracht en creativiteit leidt deze aanpak tot buitengewone oplossingen. Onderzoek toont aan dat deze aanpak leidt tot een kostenbesparing van 10%, een budget-neutrale verduurzaming en derhalve een optimale prijs-kwaliteitsverhouding. Mansveld is een integer, transparant en door MVO gedreven system integrator met aantoonbare samenwerkingservaring en een door nieuwsgierigheid geprikkelde innovatiedrang. ===== Opportunities for collaboration===== Mansveld heeft een aantal innovatieve ideeën voor de door de gemeente Eindhoven gedefinieerde ambities. Gezien de grote belangstelling voor dit gemeentelijk initiatief zal aantal en originaliteit van ingebrachte ideeën ongetwijfeld hoog scoren. Onze kracht ligt in het evenwichtig verbinden van alle denkbare expertise en het op integrale wijze inpassen van bruikbare ideeën. Ondanks de reeds binnen Mansveld aanwezige kwaliteiten staan wij altijd open voor toetreding van partijen die eventuele leemten opvullen en ons duurzame integrale gedachtengoed omarmen (o.a. DIO-bedrijven) Mansveld heeft zich verdiept in “The Natural Step” vd Gemeente Eindhoven en is voornemens deze methodiek in te passen in haar werkwijze. Ter bekrachtiging van onze samenwerkingsbereidheid en onze overtuiging vd Integrale-aanpak sloten wij op 02-07-2008 het ‘Convenant van Eindhoven’ met uw toenmalig Wethouder Economische Zaken. ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> Klimaatneutraal plein geschikt en aantrekkelijk voor meerdere functies en doelgroepen met multifunctionele voorzieningen. Het plein vormt door de inrichting een verbindende factor tussen de gemeentelijke gebouwen en haar gebruikers, bewoners van jong tot oud en kenniswerkers. We denken hierbij aan: - Het plein uitvoeren met flexibele beweegbare delen vanuit parkeergarage. Parkeerdruk neemt af t.g.v. het totaal logistiek plan DIO. - Het plein en de omgeving voorzien van horeca, winkels en ontmoetingsplaatsen. - Het Herman Witte gebouw en het plein verbinden door sportfaciliteiten. - Het plein voorzien van een waterberging. - Het plein voorzien van een digitale informatiewall met informatie over duurzaamheidsdoelstellingen en activiteiten. - Het plein voorzien van een vrij toegankelijk WIFI-netwerk. - Plein is warmte-accumulerend om de energiebalans van de aangesloten gebouwen te waarborgen. - Plein voorzien van groenvoorziening. - Ledverlichting gevoed met pv panelen. ^ Illustrating file|{{public:outline_proposals:subdata:proposals:illustrations:297-q24-9._slimverduurzamen-invulformulier_2014-0122_bijlage_vraag_9.pdf?400&direct|9. SlimVerduurzamen-Invulformulier 2014-0122 bijlage vraag 9.pdf}}| ^ Type of idea|combination of product and service| ^ Category of idea|technical; design; work flow; financial| ^ Enabling conditions|De Mansveld organiseert alle betrokken partijen welke gezamenlijk in staat zijn om dit plan te realiseren van ontwerp tot beheer. Randvoorwaarden zijn: - De gemeente moet bereid zijn aanpassingen te doen in de beperking van parkeergelegenheid. - Financiële middelen beschikbaar stellen. - Aantrekken juiste exploitanten.| ===== Stage of development===== Underpinned innovation: it has not been used in practice yet but it is well underpinned. ===== Substantiation stage of development===== Warmte accumulerend plein is een bewezen techniek, werking is het principe van een energiedak. De voorzieningen voor waterberging zijn eveneens bewezen en eenvoudig uitvoerbaar door locatie. ===== Provability contribution to sustainability===== Underpinned contribution to sustainability; this can be shown on the basis of experiments or calculations. ===== Step in the right direction===== Het systeem bespaart energie en voorkomt milieubelasting door strooizout. Het klimaat neutrale plein zet Eindhoven op de kaart. Duurzaamheidsuitdraging door digitale informatiewall en zichtbare techniek: pv panelen en led verlichting. Door de flexibele pleinindeling garandeer je een intensiever gebruik en een hoge toekomstbestendigheid. ===== Flexible idea===== Zonder toepassing van het warmte accumulerend plein is het welslagen van een klimaatneutraal systeem voor alle aangesloten gebouwen niet mogelijk. Tevens bevorderd dit een gefaseerde uitvoering. Dit voorkomt onomkeerbare milieueffecten met name bij gebruik aardenergie. ===== Good investment===== Plein en omgeving biedt aan bewoners en werknemers een mogelijkheid voor ontspanning en sport, waardoor de vitaliteit en concentratievermogen toeneemt. Door de brede doelgroep en ontmoetingsplaatsen worden sociale contacten bevorderd. In binnen-en buitenland is een warmte accumulerende vloer succesvol toegepast. {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"energy-neutral city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"flexibility for government" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"attractive surroundings" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"visible innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"quality in the long term" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"system approach" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"cooperation" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"financing" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"energy" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"facility management" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"services" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"maintenance" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"construction" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"installations" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"products suppliers" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"underpinned innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"underpinned contribution"}}

TurTur Innovation Transitions