(ID:295) Het Opnieuwe Werken

Valstar Simonis
Engineering Consultant

AddressHondsruglaan 89, 5628 DB, Eindhoven, Nederland
URLwww.valstar-simonis.nl
ContactMarcel Langeveld, Adviseur Duurzaamheid, mla@valstar-simonis.nl
Line of industryConsulting and Design services
Area of expertiseDesign; Sustainability; Power generation and conversion; ICT; Maintenance; Transport; Installations
Size51-250 employees

Role of company/organisation

Wij zien onze rol als installatieadviseur die buiten zijn/haar werkveld kijkt. Vanuit onze expertise op het gebied van gebouwinstallaties, comfortbeleving, energie en duurzaamheid zijn wij in staat om mee te denken over het project en ontwikkelingen als geheel. Dat betekent dat wij anderen zullen uitdagen op hun vakgebied en dat andersom ook verwachten. Wij kunnen zowel ideeën genereren op conceptueel niveau, als een concreet ontwerp in technisch detail uitwerken. Daarbij werken we in veel projecten met BIM (Building Information Modelling), hetgeen samenwerking met andere disciplines bevordert. Omdat wij ook directie voeren op de bouwplaats, nemen wij ervaringen uit de praktijk mee in onze ontwerpwerkzaamheden. Door onze open, enthousiaste en constructieve houding is gebleken dat wij kunnen bijdragen dat een ontwerpteam ‘vleugels krijgt’.

Opportunities for collaboration

Valstar Simonis is gewend om in verschillende samenstellingen gezamenlijk te opereren. De diverse (veelzijdige) DBFMO-trajecten waar we aan deelnemen zijn een bewijs hiervan. Een andere samenwerkingsvorm is bijvoorbeeld het Dutch Hospital Design, waarin wij met een aantal partners onze gezamenlijke kennis van het ontwerpen van ziekenhuizen exporteren. Daarnaast zijn wij actief in BIM, waarbij het beste resultaat behaald wordt door een goede samenwerking. Wij zien samenwerking met andere partijen als logische en enige juiste weg om mooie, kwalitatief hoogwaardige en duurzame gebouwen te realiseren. Door mensen uit verschillende disciplines bij elkaar te zetten, ontstaan ideeën die je nooit alleen had kunnen bedenken. Dit kunnen zowel grote organisaties zijn als kleine innovators, zolang de deelnemers aan het proces open staan voor innovatie en samenwerking.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

Het Opnieuwe Werken Eindhoven - 2030 Waar circa 15 jaar terug nog gesproken werd over ‘Het nieuwe werken’ (HNW)of Werken 2.0, blijkt dit in 2030 alweer achterhaald. Onder andere de vrijheid van het ‘oude’ HNW bleek niet het gewenste resultaat te behalen. Om meer interactie tussen collega’s te verkrijgen is er nu een overlegvorm waarbij een virtuele omgeving wordt gecreëerd. Hierbij lijkt het alsof iedereen in dezelfde ruimte zit (volledige vergaderbeleving), maar toch opereert iedereen vanachter zijn zelf gekozen plek. Deze plek is niet gebonden aan een specifieke werkplek, een specifiek gebouw of zelfs niet gebonden aan een specifieke gemeente. Gebouwen zijn door de nieuwste ontwikkelingen niet alleen als kantoor te gebruiken maar zodanig flexibel dat deze inzetbaar zijn als bijvoorbeeld bioscoop, sportzaal of (digitale)winkel. Gebouwen krijgen veel meer bedrijfsuren en worden dus efficiënter benut. Winst voor het milieu, want er zijn minder gebouwen nodig! De werktijden zijn flexibel, waarbij het eigen bioritme bepaalt wanneer welk soort werk wordt gedaan. Er is geen stress om continu aanwezig of ingelogd te zijn. De week heeft een flexibel weekend. De vrije dagen worden afgestemd op partner, kinderen en vrienden en/of familie. Ook de werkuren zijn niet concreet vastgelegd maar uitgedrukt in prestatie-indicatoren. Burgers die producten of diensten van de overheid wensen kunnen 24/7 deze producten of diensten verkrijgen door middel van een geautomatiseerd systeem. Daarbij wordt wel gewaarborgd dat de automatisering niet ten koste gaat van persoonlijk contact. Tools als google-glass, 3D-printers, flexibele touch-screens maar ook service- en bezorgdiensten maken het totale werken in combinatie met privé-leven aangenaam en relaxed maar toch uitdagend. De tools zijn in een creatieve technische omgeving bij uitstek toepasbaar. Serviceverlening is door verre automatisering sterk verbeterd maar omdat sociaal contact belangrijk blijft, is dit in de nieuwe werkmethode ingebed. De overheid heeft zich, mede door het Opnieuwe Werken, ontwikkeld tot een betrouwbare en prettige partner.

Illustrating filehet vernieuwde werken.jpg
Type of ideaservice
Category of ideatechnical; work flow
Enabling conditionsOm het herziene Nieuwe Werken tot een succes te maken, zullen technische voorzieningen verder ontwikkeld en daarnaast betaalbaar moeten worden. Internet moet voor iedereen overal gratis beschikbaar worden gesteld. Mobiele apparatuur wordt geavanceerder zodat ook krachtige reken en ontwerpwerkzaamheden via smartphone of tablet kunnen worden gemaakt. Ook werkwijzen moeten nader geanalyseerd en aangepast worden. Vanuit de burgers zal worden geaccepteerd dat het winkelen en zaken regelen via internet en digitale loketten als vanzelfsprekend gaan gelden. De werk- maar ook privé-omgeving zal zo goed als papier-vrij zijn.

Stage of development

Underpinned innovation: it has not been used in practice yet but it is well underpinned.

Substantiation stage of development

Het huidige nieuwe werken is nog niet volledig doorgevoerd maar loopt reeds tegen een aantal belemmeringen aan. Daarnaast gaan de ontwikkelingen van zowel hard- als software nog steeds snel. Google glass is reeds verkrijgbaar. Ook 3D- printers voor consumenten naderen marktintroductie. Videoconferencing en mobiel dataverkeer zijn sterk in ontwikkeling.

Provability contribution to sustainability

Underpinned contribution to sustainability; this can be shown on the basis of experiments or calculations.

Step in the right direction

Het Opnieuwe werken zorgt voor een verdere verbetering van de balans tussen werk en privé. Dat leidt tot een hogere productiviteit en lager ziekteverzuim. Doordat gebouwen ook voor andere functies worden gebruikt, ontstaat een andere relatie met de maatschappij. (Speerpunt Ondersteunen van veranderende overheid). Nieuwe technologieën maken het teveel aan transportbewegingen (woon/werk, toelevering producten) overbodig. Door efficiënter gebruik van gebouwde omgeving ontstaat meer ruimte voor natuur. (speerpunt ‘Eindhoven als duurzame stad’) Doordat de gebouwen langduriger en voor andere functies benut kunnen worden, zal dit tot meer levendigheid op het Stadhuisplein (e.o.) leiden. (Speerpunt van gemeente Eindhoven). Doordat gebouwen efficiënter benut worden, zal de overall energievraag dalen. De verminderde transportbewegingen dragen hier ook aan bij. Kortom, (speerpunt Eindhoven energieneutraal).

Flexible idea

In onze visie is het goed om dit soort nieuwe concepten op kleine schaal uit te proberen in pilots, eventueel inhakend op technische ontwikkelingsstappen. Daarmee kun je testen of het idee in de praktijk werkt en het verder optimaliseren. Of besluiten ermee te stoppen als het niet aan de verwachtingen voldoet. In die zin is het idee flexibel en brengt het geen onomkeerbare milieueffecten te weeg.

Good investment

De nieuwe werkwijze verbetert de balans tussen werk en privé. Dit draagt weer bij aan de productiviteit van de medewerkers en de aantrekkelijkheid van de gemeente als werkgever. Bebouwde ruimte wordt optimaal gebruikt zodat meer ruimte beschikbaar is voor natuur en recreatie. Door voldoende aandacht te geven aan persoonlijk contact met de gemeente levert dit een verbeterde relatie met de maatschappij.

Comments

Ons idee gaat duidelijk over de reikwijdte van ons huidige werkveld heen. Onze mensen hebben echter een bredere scope en zien dat allerlei ontwikkelingen buiten ons werkveld van invloed zijn op onze werkwijze en de ontwerpen die wij maken. Derhalve denken wij in een breder stramien waarbij graag samenwerken andere creatieve partijen.

TurTur Innovation Transitions