~~META: creator = Mansveld Projecten # Services B.V., Jan-Dirk van de Laar &description abstract = (ID:294) “pilot/probeer” gebouw... nieuwe innovaties...opleidingsketen..Triple Helix ~~ ====== (ID:294) “pilot/probeer” gebouw... nieuwe innovaties...opleidingsketen..Triple Helix====== ** Mansveld Projecten & Services B.V. ** \\ // Advies, Ontwerp, Realisatie en Onderhoud van Elektrotechnische Installaties // ^ Address|Le Havre 1, 5627 ST, Eindhoven, Nederland | ^ URL|www.mansveld.nl | ^ Contact|Jan-Dirk van de Laar, Directeur, <[email protected]> | ^ Line of industry|Contracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Financial services; Manufacturer/Supplier; Research; Government; Project development; Real estate; Welfare | ^ Area of expertise|Design; Construction; Sustainability; Power generation and conversion; ICT; Maintenance; Installations | ^ Size|51-250 employees | ===== Role of company/organisation===== Mansveld is een regionaal verankerde “system integrator” die haar gedachtegoed, het op een duurzame integrale wijze ontwikkelen van projecten in elke schaalgrootte, meer dan 50 jaar lang met succes in praktijk brengt. Mansveld heeft kennis vd professionele bouw en vastgoedbranche die, uit overtuiging over de noodzaak, een duurzame integrale aanpak heeft eigen gemaakt. Deze aanpak is gebaseerd op vertrouwen, respect, evenwichtige verdienmodellen, exploitatiegerichtheid, inspirerende regie en een synergetisch project informatie netwerk (SPIN). I.c.m. onze brede expertise, innovatiekracht en creativiteit leidt deze aanpak tot buitengewone oplossingen. Onderzoek toont aan dat deze aanpak leidt tot een kostenbesparing van 10%, een budget-neutrale verduurzaming en derhalve een optimale prijs-kwaliteitsverhouding. Mansveld is een integer, transparant en door MVO gedreven system integrator met aantoonbare samenwerkingservaring en een door nieuwsgierigheid geprikkelde innovatiedrang. ===== Opportunities for collaboration===== Mansveld heeft een aantal innovatieve ideeën voor de door de gemeente Eindhoven gedefinieerde ambities. Gezien de grote belangstelling voor dit gemeentelijk initiatief zal aantal en originaliteit van ingebrachte ideeën ongetwijfeld hoog scoren. Onze kracht ligt in het evenwichtig verbinden van alle denkbare expertise en het op integrale wijze inpassen van bruikbare ideeën. Ondanks de reeds binnen Mansveld aanwezige kwaliteiten staan wij altijd open voor toetreding van partijen die eventuele leemten opvullen en ons duurzame integrale gedachtengoed omarmen (o.a. DIO-bedrijven) Mansveld heeft zich verdiept in “The Natural Step” vd Gemeente Eindhoven en is voornemens deze methodiek in te passen in haar werkwijze. Ter bekrachtiging van onze samenwerkingsbereidheid en onze overtuiging vd Integrale-aanpak sloten wij op 02-07-2008 het ‘Convenant van Eindhoven’ met uw toenmalig Wethouder Economische Zaken. ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> Het idee is het zichtbaar maken van de innovaties die in dit project ontstaan voor educatieve instellingen. De ontwikkeling van spilcentra geeft een kans om innovaties zichtbaar te maken. In een “pilot/probeer” gebouw kunnen nieuwe innovaties proefondervindelijk getoetst worden in de vorm van practica. De hele opleidingsketen vanaf de spilcentra tot en met de TU/e wordt op een dergelijke manier betrokken bij de verduurzaming van Eindhoven. Dit gebeurt met de Triple Helix gedachte zoals gebruikelijk binnen Brainport: koppelen van overheid, opleidingsinstituten en bedrijfsleven zodat de mensen die worden opgeleid met de juiste mindset hun loopbaan beginnen. Het bovenstaande is een voorwaarde voor het realiseren van de duurzaamheidsambities van de Gemeente Eindhoven. Dit helpt omdat wij ervan uitgaan dat je eerst moet delen om te kunnen vermenigvuldigen / oogsten. ^ Illustrating file|{{public:outline_proposals:subdata:proposals:illustrations:294-q24-9._slimverduurzamen-invulformulier_2014-0122_bijlage_vraag_9.pdf?400&direct|9. SlimVerduurzamen-Invulformulier 2014-0122 bijlage vraag 9.pdf}}| ^ Type of idea|combination of product and service| ^ Category of idea|technical; design; work flow; financial| ^ Enabling conditions|Betrouwbare overheid met een consistent beleid, ambtelijke voortvarendheid en luwte in de regelgeving.| ===== Stage of development===== Underpinned innovation: it has not been used in practice yet but it is well underpinned. ===== Substantiation stage of development===== Het project sluit aan op initiatieven om het technisch onderwijs te promoten. Een van de aspecten daarbij is dat het technisch onderwijs voor het voetlicht wordt gebracht door een aantal interessante recente innovaties aan een breed publiek te tonen. De bruikbaarheid van dit concept blijkt onder andere uit de door KENWIB (Kenniscluster Energieneutraal Wonen in Brainport) geboekte resultaten in de afgelopen 5 jaar. Hier zijn al ca 60 studenten afgestudeerd ===== Provability contribution to sustainability===== Underpinned contribution to sustainability; this can be shown on the basis of experiments or calculations. ===== Step in the right direction===== Het afstudeerwerk van de KENWIB studenten heeft op veel plaatsen al bijgedragen aan duurzaamheidsambities op verschillende schaalgrootte. In de Ontdekfabriek op Strijp-S wordt met veel succes de interesse gewekt bij de jongste generatie voor de techniek. ===== Flexible idea===== Keuzes voor de opleidingsdoelen kunnen voortdurend bijgesteld worden. Bij dit idee is slechts sprake van positieve milieueffecten. ===== Good investment===== De toegevoegde waardes als gevolg van ons idee is een bewustwording van de jeugd met betrekking tot duurzaamheid, energiezuinigheid, en een maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"attractive surroundings" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"visible innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"quality in the long term" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"system approach" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"cooperation" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"facility management" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"services" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"maintenance" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"construction" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"installations" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"products suppliers" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"underpinned innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"underpinned contribution"}}

TurTur Innovation Transitions