(ID:294) “pilot/probeer” gebouw... nieuwe innovaties...opleidingsketen..Triple Helix

Mansveld Projecten & Services B.V.
Advies, Ontwerp, Realisatie en Onderhoud van Elektrotechnische Installaties

AddressLe Havre 1, 5627 ST, Eindhoven, Nederland
URLwww.mansveld.nl
ContactJan-Dirk van de Laar, Directeur, jan-dirk.vandelaar@mansveld.nl
Line of industryContracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Financial services; Manufacturer/Supplier; Research; Government; Project development; Real estate; Welfare
Area of expertiseDesign; Construction; Sustainability; Power generation and conversion; ICT; Maintenance; Installations
Size51-250 employees

Role of company/organisation

Mansveld is een regionaal verankerde “system integrator” die haar gedachtegoed, het op een duurzame integrale wijze ontwikkelen van projecten in elke schaalgrootte, meer dan 50 jaar lang met succes in praktijk brengt. Mansveld heeft kennis vd professionele bouw en vastgoedbranche die, uit overtuiging over de noodzaak, een duurzame integrale aanpak heeft eigen gemaakt. Deze aanpak is gebaseerd op vertrouwen, respect, evenwichtige verdienmodellen, exploitatiegerichtheid, inspirerende regie en een synergetisch project informatie netwerk (SPIN). I.c.m. onze brede expertise, innovatiekracht en creativiteit leidt deze aanpak tot buitengewone oplossingen. Onderzoek toont aan dat deze aanpak leidt tot een kostenbesparing van 10%, een budget-neutrale verduurzaming en derhalve een optimale prijs-kwaliteitsverhouding. Mansveld is een integer, transparant en door MVO gedreven system integrator met aantoonbare samenwerkingservaring en een door nieuwsgierigheid geprikkelde innovatiedrang.

Opportunities for collaboration

Mansveld heeft een aantal innovatieve ideeën voor de door de gemeente Eindhoven gedefinieerde ambities. Gezien de grote belangstelling voor dit gemeentelijk initiatief zal aantal en originaliteit van ingebrachte ideeën ongetwijfeld hoog scoren. Onze kracht ligt in het evenwichtig verbinden van alle denkbare expertise en het op integrale wijze inpassen van bruikbare ideeën. Ondanks de reeds binnen Mansveld aanwezige kwaliteiten staan wij altijd open voor toetreding van partijen die eventuele leemten opvullen en ons duurzame integrale gedachtengoed omarmen (o.a. DIO-bedrijven) Mansveld heeft zich verdiept in “The Natural Step” vd Gemeente Eindhoven en is voornemens deze methodiek in te passen in haar werkwijze. Ter bekrachtiging van onze samenwerkingsbereidheid en onze overtuiging vd Integrale-aanpak sloten wij op 02-07-2008 het ‘Convenant van Eindhoven’ met uw toenmalig Wethouder Economische Zaken.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

Het idee is het zichtbaar maken van de innovaties die in dit project ontstaan voor educatieve instellingen. De ontwikkeling van spilcentra geeft een kans om innovaties zichtbaar te maken. In een “pilot/probeer” gebouw kunnen nieuwe innovaties proefondervindelijk getoetst worden in de vorm van practica. De hele opleidingsketen vanaf de spilcentra tot en met de TU/e wordt op een dergelijke manier betrokken bij de verduurzaming van Eindhoven. Dit gebeurt met de Triple Helix gedachte zoals gebruikelijk binnen Brainport: koppelen van overheid, opleidingsinstituten en bedrijfsleven zodat de mensen die worden opgeleid met de juiste mindset hun loopbaan beginnen. Het bovenstaande is een voorwaarde voor het realiseren van de duurzaamheidsambities van de Gemeente Eindhoven. Dit helpt omdat wij ervan uitgaan dat je eerst moet delen om te kunnen vermenigvuldigen / oogsten.

Illustrating file9. SlimVerduurzamen-Invulformulier 2014-0122 bijlage vraag 9.pdf
Type of ideacombination of product and service
Category of ideatechnical; design; work flow; financial
Enabling conditionsBetrouwbare overheid met een consistent beleid, ambtelijke voortvarendheid en luwte in de regelgeving.

Stage of development

Underpinned innovation: it has not been used in practice yet but it is well underpinned.

Substantiation stage of development

Het project sluit aan op initiatieven om het technisch onderwijs te promoten. Een van de aspecten daarbij is dat het technisch onderwijs voor het voetlicht wordt gebracht door een aantal interessante recente innovaties aan een breed publiek te tonen. De bruikbaarheid van dit concept blijkt onder andere uit de door KENWIB (Kenniscluster Energieneutraal Wonen in Brainport) geboekte resultaten in de afgelopen 5 jaar. Hier zijn al ca 60 studenten afgestudeerd

Provability contribution to sustainability

Underpinned contribution to sustainability; this can be shown on the basis of experiments or calculations.

Step in the right direction

Het afstudeerwerk van de KENWIB studenten heeft op veel plaatsen al bijgedragen aan duurzaamheidsambities op verschillende schaalgrootte. In de Ontdekfabriek op Strijp-S wordt met veel succes de interesse gewekt bij de jongste generatie voor de techniek.

Flexible idea

Keuzes voor de opleidingsdoelen kunnen voortdurend bijgesteld worden. Bij dit idee is slechts sprake van positieve milieueffecten.

Good investment

De toegevoegde waardes als gevolg van ons idee is een bewustwording van de jeugd met betrekking tot duurzaamheid, energiezuinigheid, en een maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

TurTur Innovation Transitions