A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

~~META: creator = Aannemersbedrijf Van Rijswijck, Arjaan van Rijswijck &description abstract = (ID:293) intelligent gebouw met een gebouw beheer systeem ~~ ====== (ID:293) intelligent gebouw met een gebouw beheer systeem====== ** Aannemersbedrijf Van Rijswijck ** \\ // Aannemersbedrijf Van Rijswijck // ^ Address|Lucas Gasselstraat 6, 5613 LB, Eindhoven, Nederland | ^ URL|www.vanrijswijck.nl | ^ Contact|Arjaan van Rijswijck, Directeur, <[email protected]> | ^ Line of industry|Contracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Project development; Real estate | ^ Area of expertise|Design; Construction; Sustainability; Maintenance; Installations | ^ Size|51-250 employees | ===== Role of company/organisation===== Het engineeren, ontwikkelen, coördineren en realiseren van het gehele duurzaamheidsproject zoals vermeld in de vraagspecificatie van de Gemeente Eindhoven. E.e.a. samen met regionale MKB bedrijven. Daarnaast zien wij een rol van onze organisatie bij het zorgdragen voor het beheer van het gebouw inclusief de daarbij behorende onderhoudswerkzaamheden voor de lange termijn. In bovengenoemde rol brengen wij tevens onze ervaring in op het gebied van: - Natural Step - CO2 neutraal bouwen - MVO - Social Return - GPR gebouw - FSC certificering ===== Opportunities for collaboration===== 1) Door het opzetten van een samenwerkingsverband tussen regionale MKB bedrijven borgen en bundelen wij de betrokkenheid, flexibiliteit, kennis en ervaring. Hierdoor zijn wij in staat om grote complexe projecten te realiseren en de concurrentie met de "grote" bedrijven in ons voordeel te beslechten. 2) Onze ervaring verder vergroten m.b.t. een samenwerkingsverband tussen regionale MKB bedrijven die, net als onze organisatie, innovatief met duurzaamheid bezig zijn. 3) Mede door dit project onze kennis en ervaring vergroten op het gebied van duurzaamheid. 4) Door middel van een samenwerkingsverband tussen regionale MKB bedrijven MVO in de eigen regio te optimaliseren. Denk hierbij aan werkgelegenheid, Social Return etc. ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> Het realiseren van een intelligent gebouw met een gebouw beheer systeem (GBS) voor zowel lucht, licht en temperatuur. Hiermede komen wij de Gemeente Eindhoven tegemoet in de doelstelling m.b.t. EIndhoven als duurzame stad, Eindhoven energieneutraal en zichtbaar maken van innovatie. ^ Type of idea|product| ^ Category of idea|technical| ^ Enabling conditions|Het gebouw zal uitgerust gaan worden met verschillende sensoren die het binnenklimaat en de gebruikers (bijvoorbeeld licht-, temperatuur- en raamsensoren) in de gaten te houden. Daarnaast wordt het gebouw uitgerust met software die alle apparaten en systemen beheert (bijvoorbeeld: lichtknoppen, thermostaat en gordijnen). Het systeem moet de activiteiten van de gebruikers kunnen herkennen en voorspellen en het binnenklimaat aanpassen aan het gebruik van het gebouw.| ===== Stage of development===== Proven innovation: it has been used in practice on a small scale. ===== Substantiation stage of development===== Energiebesparing d.m.v. GBS blijkt uit de praktijk zeer goed mogelijk. Gebruikmakend vd mogelijkheid om installaties te monitoren en daarnaast te regelen en te bedienen vanuit één centraal systeem. Alleen al door optimaal functionerende bestaande installaties is 25-30% energie te besparen. Uit onderzoek blijkt dat een utiliteitsgebouw tot 30% meer energieverbruikt dan verwacht bij ontwerp. Het blijkt dat 80% vd installaties niet goed werken door slecht onderhoud, beheer en gebruiksgedrag. Door energie daar in te zetten waar nodig, precies in te spelen op de vraag van de gebruiker kan er veel energie worden bespaard. Bijvoorbeeld: een aanwezigheidsdetector. Wanneer er iemand aanwezig is wordt er geventileerd, verlicht, verwarmd of gekoeld. GBS kan ook duurzame energie installaties regelen (bijvoorbeeld WKO of zonnepanelen) en inzichtelijk maken voor de beheerder. ===== Provability contribution to sustainability===== Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice. ===== Step in the right direction===== 1) Energiebesparing Energieverbruik beperken, terwijl gebruikers vh gebouw er geen last van ondervinden 2) Ziekteverzuim Optimale werktemperatuur en frisse, schone lucht is van groot belang. Het bijtijds vervangen vd filters van ventilatiesystemen zou het ziekteverzuim met 0, 6% verlagen en de productiviteit met 3 procent laten stijgen. 3) Onderhoud Bespaard kan worden op het onderhoud. Onderhoud omvat teneerste het onderhoud aan de klimaatinstallaties zelf. Het monitoringssysteem kan precies bijhouden wanneer het reguliere onderhoud moet plaatsvinden. Ipv onderhoud te plegen op basis van geschatte bedrijfsuren kan er op basis van de werkelijke bedrijfsuren een installatie worden onderhouden. Hiermee wordt onnodig onderhoud voorkomen wanneer de installatie amper heeft gedraaid en nalatig onderhoud wanneer de installatie overuren heeft gemaakt. Ook storingen kunnen eerder worden opgemerkt en verholpen. ===== Flexible idea===== GBS heeft geen negatief effect op het milieu. ===== Good investment===== Geschat wordt dat voor een gemiddeld GBS een meerinvestering van 15.000 euro nodig is. De terugverdientijd is dan ca. 4 jaar Uit onderzoek blijkt dat met GBS zeker de helft aan energie valt te besparen (bestaande bouw). Een gemiddeld kantoor verbruikt 20-25 euro per m2 aan energie per jaar. Een duurzaam kantoor op basis van GBS verbruikt minder dan de helft met 5 á12 euro per m2 BVO. {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"energy-neutral city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"attractive surroundings" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"visible innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"services" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"maintenance" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"installations" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"products suppliers" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"proven innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"proven contribution"}}

TurTur Innovation Transitions