Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_292 [2014/05/13 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = Mansveld Projecten # Services B.V., Jan-Dirk van de Laar
 +&​description abstract = (ID:292) promotiedoeleinden..innovaties..communicatieplatform..projecten..toegankelijk maakt
 +~~
 +
 +====== (ID:292) promotiedoeleinden..innovaties..communicatieplatform..projecten..toegankelijk maakt======
 +
 + ** Mansveld Projecten & Services B.V. ** \\  // Advies, Ontwerp, Realisatie en Onderhoud van Elektrotechnische Installaties //
 +
 +^  Address|Le Havre 1, 5627 ST, Eindhoven, Nederland |
 +^  URL|www.mansveld.nl |
 +^  Contact|Jan-Dirk van de Laar, Directeur, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Contracting;​ Consulting and Design services; Maintenance services; Financial services; Manufacturer/​Supplier;​ Research; Government; Project development;​ Real estate; Welfare ​  |
 +^  Area of expertise|Design;​ Construction;​ Sustainability;​ Power generation and conversion; ICT; Maintenance;​ Installations ​  |
 +^  Size|51-250 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Mansveld is een regionaal verankerde “system integrator” die haar gedachtegoed,​ het op een duurzame integrale wijze ontwikkelen van projecten in elke schaalgrootte,​ meer dan 50 jaar lang met succes in praktijk brengt. Mansveld heeft kennis vd professionele bouw en vastgoedbranche die, uit overtuiging over de noodzaak, een duurzame integrale aanpak heeft eigen gemaakt. Deze aanpak is gebaseerd op vertrouwen, respect, evenwichtige verdienmodellen,​ exploitatiegerichtheid,​ inspirerende regie en een synergetisch project informatie netwerk (SPIN). I.c.m. onze brede expertise, innovatiekracht en creativiteit leidt deze aanpak tot buitengewone oplossingen. Onderzoek toont aan dat deze aanpak leidt tot een kostenbesparing van 10%, een budget-neutrale verduurzaming en derhalve een optimale prijs-kwaliteitsverhouding. Mansveld is een integer, transparant en door MVO gedreven system integrator met aantoonbare samenwerkingservaring en een door nieuwsgierigheid geprikkelde innovatiedrang.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Mansveld heeft een aantal innovatieve ideeën voor de door de gemeente Eindhoven gedefinieerde ambities. Gezien de grote belangstelling voor dit gemeentelijk initiatief zal aantal en originaliteit van ingebrachte ideeën ongetwijfeld hoog scoren. Onze kracht ligt in het evenwichtig verbinden van alle denkbare expertise en het op integrale wijze inpassen van bruikbare ideeën. Ondanks de reeds binnen Mansveld aanwezige kwaliteiten staan wij altijd open voor toetreding van partijen die eventuele leemten opvullen en ons duurzame integrale gedachtengoed omarmen (o.a. DIO-bedrijven) Mansveld heeft zich verdiept in “The Natural Step” vd Gemeente Eindhoven en is voornemens deze methodiek in te passen in haar werkwijze. Ter bekrachtiging van onze samenwerkingsbereidheid en onze overtuiging vd Integrale-aanpak sloten wij op 02-07-2008 het ‘Convenant van Eindhoven’ met uw toenmalig Wethouder Economische Zaken.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Het idee is het gebruiken van de innovaties die in dit project ontstaan voor promotiedoeleinden. Dit zichtbaar maken geeft een ondersteuning aan de andere ambities. Methodieken die daarvoor in beeld komen zijn naast de reeds nu in gebruik zijnde promotiemiddelen als de Brainport Avenue en de billboards het Synergetisch Project Informatie Netwerk (SPIN). Dit is een toonaangevende Eindhovense innovatie, een themagericht en actueel communicatieplatform op het web dat op een toonaangevende manier alle informatie uit baanbrekende projecten snel en eenvoudig voor een grote groep mensen toegankelijk maakt. Denk aan een Eindhovense evenknie van nu.nl, een nieuwssite over de actualiteit in de stad, een platform voor het Eindhovense bedrijfsleven en de culturele instellingen en de overheid.
 +^  Illustrating file|{{public:​outline_proposals:​subdata:​proposals:​illustrations:​292-q24-9._slimverduurzamen-invulformulier_2014-0122_bijlage_vraag_9.pdf?​400&​direct|9. SlimVerduurzamen-Invulformulier 2014-0122 bijlage vraag 9.pdf}}|
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|technical;​ design; work flow; financial|
 +^  Enabling conditions|Betrouwbare overheid met een consistent beleid, ambtelijke voortvarendheid en luwte in de regelgeving.|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Underpinned innovation: it has not been used in practice yet but it is well underpinned.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +De toepassing van SPIN heeft mede geleid tot de toepassing van de BREEAM Outstanding (de eerste in Europa), de Koning Willem I prijs en het Slim Bouwen certificaat voor de nieuwbouw van de Venco Campus in Eersel. De SPIN software groeit voortdurend door om de voortschrijdende technieken en inzichten in te passen.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Underpinned contribution to sustainability;​ this can be shown on the basis of experiments or calculations.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +In het genoemde voorbeeldproject voor de Venco Campus zijn uitzonderlijke resultaten geboekt. Het SPIN systeem kan een enorme bijdrage leveren aan het bewustwordingsproces.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +De inzet van IT middelen is per definitie flexibel. Bij dit idee is slechts sprake van positieve milieueffecten.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +Dit blijkt onder andere uit het hierboven genoemde voorbeeldproject voor de Venco Campus. Het SPIN systeem kan in veel brede zin het duurzaamheidsbesef van de gemeenschap in positieve zin beïnvloeden.
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​sustainable city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​visible innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​cooperation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​facility management"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​products suppliers"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​underpinned innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​underpinned contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions